Žitarice

Žitarice

U žitarice se ubrajaju biljke iz porodice trava, koje se uzgajaju zbog njihovih jestivih zrnastih plodova.

Biologija

Ključne riječi

žitarice, žitarica, pripitomljene biljke, obroci, proizvodnja uroda, poljoprivreda, kruh, hrana za stoku, brašno, pšenica, raž, biljka kukuruza, riža, ječam, zob, klas kukuruza, kariopsis, uho, Trave, travnate površine, list, korijenski sustav, cvijet, farma, privreda, žetva, metlica (cvast), spadix, sadržaj vlakana, cijelo zrno, Pivska industrija, stanište, biljka, Jednosupnice, bilogija

Povezani dodatci

Pitanja

 • Odakle potječe kukuruz?
 • Kako se naziva cvat pšenice?
 • Koliko posto poljoprivrednih područja svijeta je prekriveno žitaricama?
 • Koji je sastavni dio klasića?
 • Kako se zove završetak klasića?
 • Koju žitaricu mogu pojesti i osobe s intolerancijom glutena?

3D modeli

Polja žitarica

 • pšenica - Od svih žitarica na svijetu pšenica se uzgaja na najvećem području. Uzgaja se više od deset tisuća godina. Preci današnje pšenice su jednozrna pšenica, dvozrni pir i prapšenica. Ova zadnja danas ima sve veću ulogu u zdravoj ishrani. Prema pretpostavkama pšenica je porijeklom iz Armenije i Gruzije. U optimalnom slučaju pšenica se uzgaja u tlu koji raspolaže dobrim uvjetima za temperaturu, vodu i prozračenje.
 • raž - Na najvećem se području u Europi uzgaja. Porijeklom je vjerojatno iz Male Azije. Najčešće se sije u manje kvalitetno tlo, jer odlično uzima hranjive tvari iz tla. Njezino brašno sadrži visoku količinu vlakna i potpomaže proces probave.
 • ječam - Vrsta žitarica koja se na svijetu uzgaja na četvrtom najvećem području. Vrlo je važno krmno bilje, ali osim toga se u velikoj količini koristi i u industriji piva. Kao prekrupa od ječma koristi se i za prehranu. Porijeklom je sa Bliskog Istoka. Manje je uvjetna biljka od pšenice glede kvaliteta tla.
 • zob - Važno je krmno bilje, ali joj je pored toga sve veća uloga i u ishrani. Sadrži mnogo bjelančevina, vlakna, škroba, masti, koji ju čine vrlo dragocjenom žitaricom. Zob nema klas, nego metlicu. Zbog dobro razvijenog korijena ne zahtijeva vrlo kvalitetno tlo.
 • riža - Vrsta žitarica koja se uzgaja na trećem najvećem području. Igra važnu ulogu u ishrani čovječanstva, jer 95% uzgojene riže se koristi za ljudsku potrošnju. Zrnasti plodovi riže su vrlo dragocjeni, njen sadržaj bjelančevine ima gotovo potpunu vrijednost, sličan je sadržaju bjelančevina u hrani životinjskog porijekla (ali gluten ne sadrži). Za uzgajanje riže je potrebno tlo sa dobrim kapacitetom za zadržavanje vode, jer se polja riže poplavljaju vodom. To navodnjavanje osigurava da se temperatura okoline riže ni noću ne smanji ispod kritične razine, budući da se radi o biljci koja zahtijeva toplinu.
 • kukuruz - Žitarica koja se nakon pšenice na najvećem području uzgaja. Potiče iz srednjo-američkih planina. Vrlo je važno krmno bilje. Značajna mu je upotreba u prehrambenoj industriji, od njega se proizvodi kukuruzno brašno, kukuruzne pahuljice, ulje i bezbroj drugih proizvoda. Ne sadrži gluten, stoga proizvode od kukuruza mogu i osobe s intolerancijom na gluten pojesti. Važna je sirovina za proizvodnju bioetanola. Dvospolna je biljka sa jednodomnim cvatom. Ženski cvat mu je klip, a muški je metlica. Kukuruz zahtijeva vrlo kvalitetno tlo: bogat urod se samo u slučaju najkvalitetnijeg tla može postići.

Žitarice su usjevi koji igraju vrlo važnu ulogu u opstanku čovječanstva. Njihova zrna sadrže visoku količinu bjelančevina i ugljikohidrata te s jedne strane osiguravaju više od polovinu potrebne energije koju čovjek sa hranom unosi, a s druge strane su najvažnija sirovina za stočnu hranu životinja.
Za uzgoj velike količine su potrebna polja za žitarice, koja zauzimaju više od 70% svih poljoprivrednih područja.

Pšenica

 • pšenica - Od svih žitarica na svijetu pšenica se uzgaja na najvećem području. Njezino se uzgajanje vrši već više od deset tisuća godina. Preci današnje pšenice su jednozrna pšenica, dvozrni pir i prapšenica. Ova zadnja danas ima sve veću ulogu u zdravoj ishrani. Prema pretpostavkama pšenica je porijeklom iz Armenije i Gruzije. U optimalnom slučaju pšenica se uzgaja u tlu koji raspolaže dobrim uvjetima za temperaturu, vodu i prozračenje.

Raž

 • raž - Najveće područje njegove sjetve se nalazi u Europi. Porijeklom je vjerojatno iz Male Azije. Obično se sije u manje kvalitetno tlo, jer se dobro služi hranjivim tvarima tla. Brašno mu je bogato vlaknima i potpomaže proces probave.

Ječam

 • ječam - Vrsta žitarica koja se na svijetu uzgaja na četvrtom najvećem području. Vrlo je važno krmno bilje, ali osim toga se u velikoj količini koristi i u industriji piva. Kao prekrupa od ječma koristi se i za prehranu. Porijeklom je sa Bliskog Istoka. Manje je uvjetna biljka od pšenice glede kvaliteta tla.

Zob

 • zob - Važno je krmno bilje, ali joj je pored toga sve veća uloga i u ishrani. Sadrži mnogo bjelančevina, vlakna, škroba, masti, koji ju čine vrlo dragocjenom žitaricom. Zob nema klas, nego metlicu. Zbog dobro razvijenog korijena ne zahtijeva vrlo kvalitetno tlo.

Riža

 • riža - Vrsta žitarica koja se uzgaja na trećem najvećem području. Igra važnu ulogu u ishrani čovječanstva, jer 95% uzgojene riže se koristi za ljudsku potrošnju. Zrnasti plodovi riže su vrlo dragocjeni, njen sadržaj bjelančevine ima gotovo potpunu vrijednost, sličan je sadržaju bjelančevina u hrani životinjskog porijekla (ali gluten ne sadrži). Za uzgajanje riže je potrebno tlo sa dobrim kapacitetom za zadržavanje vode, jer se polja riže poplavljaju vodom. To navodnjavanje osigurava da se temperatura okoline riže ni noću ne smanji ispod kritične razine, budući da se radi o biljci koja zahtijeva toplinu.

Kukuruz

 • kukuruz - Žitarica koja se nakon pšenice na najvećem području uzgaja. Potiče iz srednjo-američkih planina. Vrlo je važno krmno bilje. Značajna mu je upotreba u prehrambenoj industriji, od njega se proizvodi kukuruzno brašno, kukuruzne pahuljice, ulje i bezbroj drugih proizvoda. Ne sadrži gluten, stoga proizvode od kukuruza mogu i osobe s intolerancijom na gluten pojesti. Važna je sirovina za proizvodnju bioetanola. Dvospolna je biljka sa jednodomnim cvatom. Ženski cvat mu je klip, a muški je metlica. Kukuruz zahtijeva vrlo kvalitetno tlo: bogat urod se samo u slučaju najkvalitetnijeg tla može postići.

Zrna žitarica

 • pšenica
 • raž
 • ječam
 • zob
 • riža
 • kukuruz

Povezani dodatci

Kukuruz

Kukuruz je jedna od najvažnijih monosupnih poljoprivrednih kultura.

Pradomovina uzgajanih biljaka i domaćih životinja

Trenutno uzgajane biljke i naše domaće životinje vode porijeklo iz najraznovrsnijih dijelova Zemlje.

Precizna poljoprivreda

Animacija nam pokazuje uporabu moderne tehnike u poljoprivrede.

Žitnica u Dolini Inda (selo Harappa u Pakistanu)

Drevni Indijci sagradili su golema spremišta žita koja su se prozračivala prirodnim putem.

Životni ciklus biljaka

Za razvoj mahovina i paprati, angiospermija i gimnospermija karakteristična je promjena generacije.

Što sve treba biti na zdravom tanjuru?

Ova animacija prikazuje osnove zdrave prehrane.

Anatomija lista

Animacija prikazuje glavne vrste listova te razliku između listova jednosupnica i dvosupnica.

Domaće životinje

U prodavaonicama možemo kupiti goveđe, svinjske i pileće proizvode.

Jabuka

Jabuka je vrsta voća koje se u najvećoj količini konzumira na svijetu.

Jestive biljke iz porodice pomoćnica

Među važne jestive usjeve spadaju i mnoge biljke iz porodice pomoćnica.

Kako funkcionira kombajn?

Kombajni su poljoprivredni strojevi za žetvu raznih žitarica.

Trska i rogoz

Jednosupne biljke, kozmopoliti koji nastanjuju vodena područja.

Vegetativni biljni organi

Potrebni ograni za život i razvoj biljaka.

Vjetrenjača

Kinetičku energiju vjetra vjetrenjača pretvara u energiju, koja se može koristiti na više načina, a poznata je već od srednjega vijeka.

Vodenica

Mehaničke konstrukcije, koje su energiju vode pretvarale u iskoristive oblike energije, koristile su se već u srednjem vijeku.

Životinjska i biljna stanica, organele

U eukariotskoj stanici razvile su se brojne stanične organele.

Cvjetovi kritosjemenjača

Animacija nam prikazuje razne vrste cvjetova kritosjemenjače

Onečišćenje tla

Animacija prikazuje glavne izvore onečišćenja tla.

Usporedba jednosupnica i dvosupnica.

Jednosupnice i dvosupnice čine dvije velike skupine kritosjemenjača.

Added to your cart.