Vjetrenjača

Vjetrenjača

Kinetičku energiju vjetra vjetrenjača pretvara u energiju, koja se može koristiti na više načina, a poznata je već od srednjega vijeka.

Tehnička kultura

Ključne riječi

vjetrenjača, mljevenje zrna, pilana, mlinski kamen, energija vjetra, rotor vjetrenjače, oštrica, kinetička energija, mehanički rad, obnovljiva energija, tehnologija

Povezani dodatci

Pitanja

 • Što nije tradicionalni tip mlina?
 • Koriste li se mlinovi isključivo za mljevenje žitarica?
 • U što su vjetrenjače pretvarale kinetičku energiju vjetra?
 • Što prenosi rotacijsku energiju s glavne osovine na vertikalne osovine?
 • U što su se usipavale žitarice?
 • Čime se melje žito?
 • Tko radi u mlinu?
 • Koji izvor energije nije obnovljiv?
 • Gdje su smješteni žrvnji?
 • Tko upravlja radom vjetrenjače?
 • Zašto su vjetrenjače imale dva ulaza na dva nasuprotna zida zgrade?
 • Kako nazivamo najniži kat vjetrenjače?
 • Gdje se sakupljalo gotovo brašno?
 • Je li tvrdnja ispravna? Pozicija jedra može se prilagoditi smjeru vjetra.
 • Čime se okretao krov mlina?
 • Kako nazivamo kat na kojem se nalaze žrvnji?
 • Koji se žrvanj okreće?
 • Na što je spojen glavni zupčanik?
 • Je li tvrdnja ispravna? Broj žrvanja u uporabi mijenja se ovisno o snazi vjetra?
 • Koji je od navedenih elemenata smješten najviše u prosječnom mlinu?
 • Koji je od navedenih elemenata smješten najviše u prosječnom mlinu?
 • Koji je od navedenih elemenata smješten najniže u prosječnom mlinu?
 • Koji je od navedenih elemenata smješten najniže u prosječnom mlinu?
 • Gdje su bile građene prve vjetrenjače ?
 • Gdje su se u 17. stoljeću gradile najmodernije vjetrenjače?
 • U što osovina pretvara energiju koja nastaje na jedrima?
 • Kako su radnici prenosili brašno s jednog kata na drugi?
 • Što okružuje žrvanj?
 • Koliko katova ima prosječna vjetrenjača?
 • Zašto su nizozemske vjetrenjače imale krov u obliku kupole?
 • Koji materijal nije tipičan za vjetrenjače?
 • Kako su se sprječavala oštećenja mehanizma vjetrenjače u slučaju oluje?
 • Koja tvrdnja se odnosi na jedra vjetrenjače?
 • Čime se obično pokrivalo drveni okvir jedra?
 • Na kojim se područjima ne grade vjetrenjače?

3D modeli

Vjetrenjača

 • lepezasta osovina - Povezivao je krovni pogonski kotač s unutrašnjim mehaniznom vjetrenjače.
 • krovni pogonski zupčanik - Time su okretali krov.
 • kočni kotač - Nalazio se u potkrovlju i bio je pričvršćen za pogonsku osovinu jedara (ili za vratilo jedara).
 • jedro - Sastoji se od drvenog okvira prekrivenog platnom.
 • umjetno brdo - Vjetrenjače su često bile građene na uzvisinama kako bi se izdigle u odnosu na ostale građevina.
 • ulaz - Često su postojala dva ulaza na suprotnim stranama mlina kako bi radnici mogli ulaziti neometani od jedara.
 • krov od crjepova - Kupolasti oblik bio je razvijen u Nizozemskoj, omogućavao je bolji otpor zraka.
 • kola (zaprežna drvena kola)

Poprečni presjek

 • prvi kat - Nazivao se kat od brašna. Tu se organiziao posao.
 • drugi kat - Tzv. kameni kat. Tu su bili smješteni žrvnji.
 • treći kat - Na ovom se katu koji se naziva i pokretni kat nalazi glavni zupčanik koji je bio povezan s kamenim maticama (košarastim zupčanikom).
 • četvrti kat - Ispod krova nalazi se prašni pod s nagibnim zupčanikom.

Prvi kat

 • prvi kat (kat od brašna) - Takozvani pod od brašna, mlinar je ovdje organiizirao posao.
 • škrinja za brašno - Brašno se skupljalo u škrinjama u prizemlju.
 • cijevi za brašno - Mljeveno se žito cijevima prebacivalo u škrinje.
 • ljestve - Radnici su pomoću njih išli s kata na kat.

Drugi kat

 • drugi kat (kameni pod) - Takozvani kameni kat. Na njemu su se nalazili žrvnji.
 • par žrvanja ili mlinski kamen - U mlinu je bilo nekoliko parova žrvanja. U pravilu se, tijekom rada vjetrenjače, samo gornji žrvanj okretao.
 • kućište - Žrvnji su obično bili prekriveni drvenim (ponekad i kamenim) kućištima.
 • kamena osovina - Pokretala je gornji žrvanj.

Treći kat

 • treći kat (kat s kantama za usipavanje žitarica) - Tzv. kat s kantama za usipavanje žitarica. Tu je smješten glavni zupčanik koji pokreće kamene matice (košarasti zupčanik).
 • zupčanici ili košarasti kotači - One su prenosile rotaciju s glavnog zupčanika na žrvnje.
 • glavni zupčanik - Pokretao je kamene matice (košaraste zupčanike).
 • osovina - Okretale su je kamene matice (košarasti zupčanici), a pokretala je žrvnje.
 • pomoćna osovina - Povezivala je osovine kamenih matica (košarastih zupčanika).
 • upravljačka osovina - Osovina glavnog zupčanika.

Četvrti kat

 • čevrti kat (prašni kat) - Prašni pod nalazio se direktno ispod krova i tu je bio nagibni zupčanik.
 • nagibni zupčanik - Nalazio se na četvrtom katu, pričvršćen za upravljačku osovinu.
 • greda na koju se oslanja pogonka osovina jedara - Na vijenac od greda koji je bio uza zid pričvršćene su drvene potpore.
 • kočnice - Rotacija jedara zaustavljala se kočnim protezama.
 • pogonska osovina jedara - Povezuje kočni kotač s jedrom.
 • jedro - Sastoji se od drvenog okvira prekrivenog platnom.
 • kočni kotač - Kočni kotač nalazio se na najvišem katu i bio je spojen s pogonskom osovinom jedara.
 • valjci - Pogonsku osovinu jedara podupirala su dva željezna valjka.

Mehanizam

 • par žrvanja ili mlinski kamen - U vjetrenjači je bilo nekoliko pari kamenja (žrvanja). Tijekom rada vjetrenjače (mlina) jedino se gornji kamen okreće.
 • kamene matice ili košarasti zupčanici - Oni prenose rotacije s glavnog zupčanika na žrvnje.
 • glavni zupčanik - Pokretao je kamene matice (košaraste zupčanike).
 • osovina - Okretale su ga kamene matice (košarasti zupčanici), a pokretao je žrvnje.
 • nagibni zupčanik - Nalazilo se na četvrtom katu, pričvršćen za upravljačku osovinu.
 • kočni kotač - Koćni kotač se nalazio na gornjem katu i bio je pričvršćen za osovinu jedra
 • pogonska osovina jedara - Povezivala je kočni kotač i jedro.
 • jedro - Sastoji se od drvenog okvira prekrivenog platnom.

Animacija

 • umjetno brdo - Vjetrenjače su često bile građene na uzvisinama kako bi se izdigle u odnosu na ostale građevina.
 • krov od crjepova - Kupolasti oblik bio je razvijen u Nizozemskoj, omogućavao je bolji otpor zraka.
 • škrinja za brašno - Brašno se skupljalo u škrinjama u prizemlju.
 • ljestve - Radnici su pomoću njih išli s kata na kat.
 • par žrvanja ili mlinski kamen - U mlinu je bilo nekoliko parova žrvanja. U pravilu se, tijekom rada vjetrenjače, samo gornji žrvanj okretao.
 • kućište - Žrvnji su obično bili prekriveni drvenim (ponekad i kamenim) kućištima.
 • pogonska osovina jedara - Povezuje kočni kotač s jedrom.
 • kočni kotač - Kočni kotač nalazio se na najvišem katu i bio je spojen s pogonskom osovinom jedara.

Naracija

Vjetrenjače, tj. mehaničke sprave koje su koristile energiju vjetra, koristile su se već u 9. ili 10. stoljeću u antičkoj Perziji. Najnaperdniji tip vjetrenjača razvijen je u 17. stoljeću u Nizozemskoj.

Vjetrenjače su se najčešće gradile na prirodnim ili umjetnim uzvisinama, gdje je tok vjetra bio neometan. Nizozemske vjetrenjače najčešće su bile građene od drva, ćerpiča, cigle ili kamena, imale su krov u obliku kupole kako bi se smanjio otpor vjetra. Krov je bio smješten na pokretnom mehanizmu koji je omogućavao njegovu rotaciju kako bi jedra/krila uvijek bila okrenuta u smjeru vjetra.

Unutrašnji prostor vjetrenjače sastojao se od nekoliko katova (najčešće tri). Unutar krova nalazio se jedan od najbitnijih dijelova pogona, kočni kotač. Aerodinamička sila koja je nastala na jedrima bila je pretvorena u rotacijski pokret osovine jedara. Kotač za kočenje koji je bio povezan s osovinom jedara, prenosio je svoju rotaciju na upravjačku osovinu.

Upravljačka osovina pokretala je tri osovine preko glavnog zupčanika i kamenih matica (košarastog zupčanika).

Osovine su pokretale žrvnje, koji su bili smješteni na drugom katu, nazvan još i kameni kat. Žrvnji su bili dijelovi mlina koji su mljeli pšenicu ili druge žitarice. Bili su prekriveni kućištem od kamena ili drva. Brašno se prebacivalo cijevima u škrinje za brašno koje su se nalazile na najnižem katu. Vreće brašna premiještale su se s kata na kat pomoću mehaničnih dizala, dok su se radnici koristili ljestvama.

Uporaba vjetrenjača nekoć je bila uobičajena diljem Europe, ali im je u vrijeme industrijske revolucije važnost opala. Mnoge su vjetrenjače nedavno obnovljene zbog njihove povijesne vrijednosti. Od 10.000 vjetrenjača koje su se u 19. stoljeću koristile u Nizozemskoj u uporabi je još uvijek oko 1000.

Povezani dodatci

Suhi mlin (suvara)

Mlinski uređaji pokretani životinjskom (ili ljudskom) snagom u prvom redu su se koristili za mljevenje.

Vodenica

Mehaničke konstrukcije, koje su energiju vode pretvarale u iskoristive oblike energije, koristile su se već u srednjem vijeku.

Žitarice

U žitarice se ubrajaju biljke iz porodice trava, koje se uzgajaju zbog njihovih jestivih zrnastih plodova.

Vršilica (19. stoljeće)

Šljunčani strojevi se koriste za odvajanje žita od slame.

Žitnica u Dolini Inda (selo Harappa u Pakistanu)

Drevni Indijci sagradili su golema spremišta žita koja su se prozračivala prirodnim putem.

Eolski oblici reljefa na obalama i stepama

Vjetar, kao vanjska sila ima važnu ulogu u oblikovanju priobalnih područja te stepa.

Eolski procesi u pustinjama

Vjetar, kao vanjska sila, igra važnu ulogu u formiranju pustinjskog reljefa.

Gejzir

Gejzir je termalni izvor na zemaljskoj površini koji povremeno izbacuje kipuću vodu i paru kao fontanu u zrak.

Geotermalna elektrana

Geotermalna elektrana transformira energiju vruće, podzemne vode pod tlakom u električnu energiju.

Kako funkcionira kombajn?

Kombajni su poljoprivredni strojevi za žetvu raznih žitarica.

Meteorološki instrumenti (početni stupanj)

Animacija nam pokazuje instrumente, koji se koriste za pretraživanje atmosferskih pojava

Obnova zemljišta u Nizozemskoj, 17. stoljeće

Stanovnici sjevernog dijela Nizozemske uspješno su se borili od srednjeg vijeka.

Solarne elektrane

Solarne elektrane energiju sunčevih zraka pretvaraju u električnu energiju.

Tipovi zupčanika

Zupčanici prenose okretno gibanje s jednog vratila na drugo pomoću zahvata zubi.

Vjetroelektrane

Vjetroelektrane pokretnu energiju vjetra transformiraju u električnu energiju.

Kako funkcionira parna turbina?

Animacija nam pokazuje sklop i rad parnih turbina.

Precizna poljoprivreda

Animacija nam pokazuje uporabu moderne tehnike u poljoprivrede.

Bioplinska elektrana

Bioplin se može proizvoditi od organskih tvari (gnojivo, biljni dijelovi, organski otpadi) uz pomoć bakterija. Bioplin je mješavina metana i ugljičnog...

Heronova kugla (eolipile)

Eolipile se smatra prvim parnim strojem u povijesti, koju je konstruirao Heron iz Aleksandrije, mada je on to smatrao igračkom.

Added to your cart.