Virusi

Virusi

Virusi se sastoje od proteinske ljuske i DNA ili RNA. Zaražene stanice reprogramiraju kako bi proizvodile više virusa.

Biologija

Ključne riječi

virus, infekcija, kapljica infekcije, bolest, mozaik duhana, bakteriofag, HIV, gripa, sida, fag, kapsida (proteinska ljuska), genetski materijal, DNK virusi, RNK virusi, DNK, RNK, lipidna membrana, domaćin, spiralan, icosahedral, binal, virusologija, bilogija

Povezani dodatci

3D modeli

HIV

 • lipidna membrana - Potječe od stanice domaćina: kada virus napušta stanicu, zamota se u komadić stanične membrane.
 • površinski protein - Služe za prepoznavanje stanice domaćina i vežu virus uz njih.
 • vanjska proteinska ljuska - Genom virusa kodira proteine dvije proteinske ljuske.
 • unutarnja proteinska ljuska
 • genom - HIV je retrovirus. Genom retrovirusa je RNA, od kojega nastaje DNA kopija u stanici domaćina. Ona kodira proteine virusa.

Virus mozaika duhana

 • proteinska ljuska (kapsida)
 • genom - RNA. Kod virusa genom može biti DNA ili RNA.

Bakteriofag

 • glava - Dio proteinske ljuske. Ima oblik produženog ikozaedra: glava se sastoji od 20 strana.
 • vrat - Cjevasta struktura kroz koju se genom injicira u stanicu domaćina.
 • repna vlakna - Služe za pričvršćenje virusa na stanicu domaćina.
 • genom - U najpoznatijim bakteriofagima (T4 i ΦX174) je DNA, ali u slučaju drugih faga može biti i RNA.

Virus gripe

 • lipidna membrana - Potječe od stanice domaćina: kada virus napušta stanicu, zamata se u komadić staninčne membrane.
 • površinski protein - Služe za prepoznavanje stanice domaćina i vežu virus uz njih.
 • proteinska ljuska (kapsida) - Genom virusa kodira proteine proteinske ljuske.
 • genom - U virusu gripe je RNA, ali u ostalim virusima može biti i DNA.

Animacija

Naracija

Za vrijeme infekcije virusi u stanicu domaćina prenose svoj genom, što može biti DNA ili RNA. Time oni ponovno programiraju metabolizam stanice domaćina, tako da ona počinje proizvoditi viruse od svojih tvari. Virusi se mogu razmnožavati jedino u stanici domaćina i nemaju vlastiti metabolizam, stoga oni nisu živa bića.

Bakteriofagi napadaju bakterije. Virus se najprije pričvrsti, a zatim prenosi svoj genom u bakteriju, koji zatim počinje proizvoditi viruse. Kada se virusi oslobode iz izumrle stanice domaćina, počinju zaražavati druge stanice.

U proteinskoj ljusci virusa gripe nalazi se RNA, a oko proteinske ljuske je lipidna membrana. Ona potječe od stanične membrane stanice domaćina. Virus gripe širi se kapljicama: kad stigne u dišne puteve prenosi svoj RNA u stanice. Stanica domaćina zatim proizvodi viruse, koji dalje šire zarazu. Infekcija obično nije opasna, ali u određenim slučajevima može biti opasna po život. Do pandemije španjolske gripe nakon Prvog svjetskog rata došlo je zbog podtipa ptičje gripe H1N1. Od nje je smrtno stradalo više desetaka milijuna ljudi. Od virusa gripe možemo se braniti cijepljenjem, što je preporučeno raditi godišnje zbog brze stope mutiranja virusa.

Povezani dodatci

Bakterije (kuglaste, štapićaste, zavojite)

Bakterije možemo podjeliti prema obliku stanice.

DNA

Nositelj genetskih informacija u stanici.

Doba kuge (Europa, 1347–1353)

Kuga je bolest uzrokovana bakterijom i ubraja se među najopasnije infekcije čovječanstva.

Građa bjelančevina

Raspored i sklop polipeptidnih lanaca čini prostornu strukturu bjelančevina.

Papučica

Papučica je vrsta trepetljikaša, eukariota.

Promjenjiva ameba

Jednostanični, heterotrofni organizmi, slatkovodni, s nepostojanim oblikom.

RNA

Polinukleotid sastavljen od fosforne kiseline, riboze i dušične baze (citozina, uracila, adenina i gvanina).

Sekundarni sklop bjelančevina

Bjelančevine su izgrađene od aminokiselina koje su međusobno povezane peptidnom vezom, i mogu biti alpha-helix ili beta-sheet forme.

Uređivanje gena

Uređivanje gena genetska je intervencija koja rezultira brisanjem, umetanjem ili zamjenom jedne sekvence DNK živog organizma. Ova scena prikazuje jednu od...

Zeleni bičaš

Bičaš je jednostanični organizam jednako sposoban na autotrofiju i heterotrofiju.

Životinjska i biljna stanica, organele

U eukariotskoj stanici razvile su se brojne stanične organele.

Added to your cart.