Uspoređivanje vodikovih halida

Uspoređivanje vodikovih halida

U spojevima sa vodikovim halidima atomi se vežu kovalentnom vezom, stvarajući polarne molekule.

Kemija

Ključne riječi

hidrogen halid, hidrogen fluorid, jodovodik, bromovodik, klorovodik, kovalentna veza, sigma veza, polarni, polaritet molekule, energiju vezivanja, molekula, Opća kemija, kemija

Povezani dodatci

Usporedba halogenih elemenata

Halogeni elementi su skupina u periodičnoj tablici koja se sastoji od pet kemijski povezanih elemenata, fluora, klora, broma, joda i astatina.

Bromovodik (HBr)

Jedan od vodikovih halida, koristi se za proizvodnju alkil-bromida.

Fluor (F₂)

Najlakši od halogenih elemenata, otrovan plin blijedožute boje, jako reaktivan. Njegov najpoznatiji spoj je teflon.

Fluorovodik (HF)

Jedan od vodikovih halida, vrlo agresivna tvar - čak nagriza staklo.

Jodovodik (HI)

Bezbojni plin oštrog mirisa teži od zraka.

Klorovodik (HCl)

Bezbojni plin oštrog mirisa, njegova otopina u vodi naziva se klorovodična kiselina.

Otapanje klorovodika u vodi

Otopina klorovodika u vodi naziva se klorovodična kiselina.

Vodik (H₂)

Plin bez boje, mirisa i okusa, lakši od zraka. Najčešći kemijski element u svemiru.

Added to your cart.