Ugljična kiselina (H₂CO₃)

Ugljična kiselina (H₂CO₃)

Tekućina bez boje i mirisa, nastaje otapanjem ugljikova oksida u vodi.

Kemija

Ključne riječi

ugljikova kiselina, gazirana voda, slaba kiselina, diprotonska kiselina, ugljični dioksid, voda, karbonati, hidrogenkarbonati, gazirana, mineralna voda, labilan, kiseo, mjehurić, Anorganska kemija, kemija

Povezani dodatci

3D modeli

Kuglice i palice

Ugljična kiselina H2C03

Informacije

Molarna masa: 62,03 g/mol

Gustoća: 1.0000 g/cm3

Svojstva

Karbonska kiselina postoji samo kao vodena otopina. To je bezbojna, bez mirisa, slaba kiselina. Kada je dulje vrijeme izložen zraku ili zagrijavanju, razgrađuje se u ugljični dioksid i vodu. Njene soli se nazivaju karbonati, a njezine kiselinske soli nazivaju se vodikovi karbonati.

Pojava i proizvodnja

U prirodi, ugljična kiselina nastaje otapanjem atmosferskog ugljičnog dioksida u vodi. To igra važnu ulogu u raspadanju i stvaranju tla. Njegove soli su rasprostranjene s najčešćim karbonatima vapnenca i dolomita. U industriji se proizvodi otapanjem ugljičnog dioksida u vodi.

Upotreba

U mineralnu vodu i bezalkoholna pića dodaje se ugljična kiselina.

Popunjavanje prostora

Naracija

Povezani dodatci

Kalcijev karbonat (CaCO₃)

Vapnenac je široko i svestrano korišten materijal.

Karbonatni ion (CO₃²⁻)

Složen ion, nastaje iz ugljične kiseline, otpuštanjem protona.

Kruženje ugljika

Tijekom fotosinteze ugljik se ugrađuje u organske tvari, a tijekom disanja se oslobađa.

Ugljikov dioksid (CO₂) (srednji stupanj)

Plin bez boje i mirisa, teži od zraka. Neophodan u fozosintezi biljaka.

Ugljikov dioksid (CO) (početni stupanj)

Plin bez boje i mirisa, teži od zraka. Neophodan u fotosintezi biljaka.

Ugljikov monoksid (CO) (početni stupanj)

Bezbojni, bezmirisni plin, jako otrovan za ljude i životinje u visokoj koncentraciji.

Ugljikov monoksid (CO) (srednji stupanj)

Bezbojni, bezmirisni plin, jako otrovan za ljude i životinje u visokoj koncentraciji.

Voda (H₂O)

Stabilni spoj vodika i kisika, neophodan za život. U prirodi se pojavljuje u sva tri agregatna stanja.

Dušična kiselina (HNO₃)

Oksokiselina dušika. Bezbojna kiselina oštra mirisa, izrazito korozivna.

Krška regija (srednji stupanj)

Udubine u kršu se dijele na nadzemne (ponikve, škrape, kamenice, doline, uvale, polja) i podzemne (špilje, jame). Česta uzvišenja su kukovi (strme stijene...

Dušikasta kiselina (HNO₂)

Jedna od oksokiselina dušika. Bezbojna, slaba kiselina s oštrim mirisom koja postoji samo u vodenoj otopini.

Added to your cart.