Ugljična kiselina (H₂CO₃)

Ugljična kiselina (H₂CO₃)

Tekućina bez boje i mirisa, nastaje otapanjem ugljikova oksida u vodi.

Kemija

Ključne riječi

ugljikova kiselina, gazirana voda, slaba kiselina, diprotonska kiselina, ugljični dioksid, voda, karbonati, hidrogenkarbonati, gazirana, mineralna voda, labilan, kiseo, mjehurić, Anorganska kemija, kemija

Povezani dodatci

3D modeli

Povezani dodatci

Kalcijev karbonat (CaCO₃)

Vapnenac je široko i svestrano korišten materijal.

Karbonatni ion (CO₃²⁻)

Složen ion, nastaje iz ugljične kiseline, otpuštanjem protona.

Kruženje ugljika

Tijekom fotosinteze ugljik se ugrađuje u organske tvari, a tijekom disanja se oslobađa.

Ugljikov dioksid (CO₂) (srednji stupanj)

Plin bez boje i mirisa, teži od zraka. Neophodan u fozosintezi biljaka.

Ugljikov dioksid (CO) (početni stupanj)

Plin bez boje i mirisa, teži od zraka. Neophodan u fotosintezi biljaka.

Ugljikov monoksid (CO) (početni stupanj)

Bezbojni, bezmirisni plin, jako otrovan za ljude i životinje u visokoj koncentraciji.

Ugljikov monoksid (CO) (srednji stupanj)

Bezbojni, bezmirisni plin, jako otrovan za ljude i životinje u visokoj koncentraciji.

Voda (H₂O)

Stabilni spoj vodika i kisika, neophodan za život. U prirodi se pojavljuje u sva tri agregatna stanja.

Dušična kiselina (HNO₃)

Oksokiselina dušika. Bezbojna kiselina oštra mirisa, izrazito korozivna.

Krška regija (srednji stupanj)

Udubine u kršu se dijele na nadzemne (ponikve, škrape, kamenice, doline, uvale, polja) i podzemne (špilje, jame). Česta uzvišenja su kukovi (strme stijene...

Dušikasta kiselina (HNO₂)

Jedna od oksokiselina dušika. Bezbojna, slaba kiselina s oštrim mirisom koja postoji samo u vodenoj otopini.

Added to your cart.