Transformator

Transformator

Transformator je uređaj koji služi za promjenu električnog napona.

Fizika

Ključne riječi

transformator, indukcija, primarni, sekundaran, zavojnica, željezna jezgra, prijenosni vodovi, izmjenična struja, izolator, tijek, napajanje, pol, mreža, energija, struja, napon, jačina struje, razmjena energije, elektricitet, elektron, elektro, uređaj, električni, fizika

Povezani dodatci

3D modeli

Transformator

Konstrukcija

Funkcioniranje

Primarna zavojnica

Sekundarna zavojnica

Animacija

Naracija

Transformator je uređaj koji služi za promjenu električnog napona. U najjednostavnijem slučaju transformator se sastoji od dvije zavojnice i zajedničke željezne jezgre.
Naizmjenična struja koja teče u primarnoj zavojnici stvara magnetsko polje u željeznoj jezgri, a promjenljivo magnetsko polje željezne jezgre inducira struju u sekundarnoj zavojnici. Omjer primarnog i sekundarnog napona je jednak omjeru broja namotaja primarne i sekundarne zavojnice. Prema tome, ako je broj namota sekundarne zavojnice upola manja od broja namota primarne zavojnice, tada transformator smanjuje napon na pola od prethodne veličine napona.

Struja koja teče kroz primarnu zavojnicu inducira magnetsko polje u željeznoj jezgri po pravilu desne ruke: ako nam prsti desne ruke stoje u smjeru struje, palac će se okrenuti prema sjevernom polu induciranog magnetskog polja.

Promjenljivo magnetsko polje željezne jezgre u sekundarnoj zavojnici inducira struju po pravilu lijeve ruke: ako nam palac lijeve ruke stoji u smjeru magnetskog toka, ostali prsti će nam pokazati smjer struje koja struji zavojnicom.

Transformator ima široko područje primjene u praksi. Transformatori koji naše domove opskrbljuju strujom pretvaraju napon od više tisuća volti visokonaponskih dalekovoda u manje opasan napon od 230 volti. Punjači za mobilne telefone također sadržavaju transformator: mrežni napon od 230 volti pretvaraju u 15 volti.

Povezani dodatci

Dinamo (srednji stupanj)

Dinamo pretvara mehaničku energiju u električnu energiju.

Elektrana na plimu i oseku

Energija plime i oseke spada u oblik hidro-energije, koja gibanje mora uzrokovano padom i porastom razine mora koristi za transformaciju u električnu energiju.

Električno zvono

Uređaj koji radi uz pomoć elektromagneta.

Elektroenergetski sustav

Dostavlja električnu energiju od elektrane do potrošača.

Elektromotori

Elektromotori su prisutni u mnogim područjima našeg života. Upoznajmo razne vrste!

Generator i električni motor

Generator mehaničku energiju pretvara u električnu energiju, a električni motor električnom strujom stvara mehnički rad.

Geotermalna elektrana

Geotermalna elektrana transformira energiju vruće, podzemne vode pod tlakom u električnu energiju.

Hidroelektrana (Hooverova brana, SAD)

Golema brana na američkoj rijeci Colorado, koja je ime dobila po jednom američkom predsjedniku.

Istosmjerni motor

Između stalnih magneta istosmjernog motora nalazi se zavojnica kroz koje protječe električna struja.

Kako funkcionira gramofon?

Animacija nam pokazuje sklop i funkcioniranje gramofona.

Kako radi zvučnik?

Zvučnik pomoću elektromagnetske indukcije proizvodi zvučne valove.

Laboratorij Nikole Tesle (Shoreham, USA)

Inženjer i izumitelj koji se smatra jednim od najvećih genijalnih umova druge industrijske revolucije i koji se bavio elektrotehnikom.

Maglev (magnetno levitacijski) vlak

Maglev vlak je posebna, moderna vrsta željezničkog vozila, koja u pokretu, pomoću magnetske sile, lebdi nad vodilicom. Ovo je najnovija vrsta tehnologije,...

Magnetron

One of the most important components of the microwave oven is the magnetron, which produces the microwaves.

Nuklearna elektrana

Energija koja se oslobađa prilikom nuklearne fisije koristi se za proizvodnju električne energije.

Proizvodnja izmjenične struje

Električna energija može se proizvesti okretanjem vodiča u obliku petlje unutar magnetskog polja.

Solarne elektrane

Solarne elektrane energiju sunčevih zraka pretvaraju u električnu energiju.

Termoelektrana (na bazi ugljikovodika)

Termoelektrana pretvara energiju koja se oslobađa tijekom izgaranja fosilnih goriva ili obnovljivih izvora energije u električnu struju.

Vjetroelektrane

Vjetroelektrane pokretnu energiju vjetra transformiraju u električnu energiju.

Bioplinska elektrana

Bioplin se može proizvoditi od organskih tvari (gnojivo, biljni dijelovi, organski otpadi) uz pomoć bakterija. Bioplin je mješavina metana i ugljičnog...

Fuzijski reaktor

Fuzija atomskog jezgra je ekološki način dobivanja energije, imamo praktično neograničen dostup do nje.

Alkalne baterije

Alkalna baterija pretvara kemijsku energiju u električnu energiju.

Olovni akumulator

Elektrokemijski procesi, koji se odigravaju u olovnim akumulatorima, proizvode struju.

Added to your cart.