Tipovi tla (profili)

Tipovi tla (profili)

Animacija prikazuje različite tipove taa.

Geografija

Ključne riječi

vrste tla, odjeljak tla, tlo, stjenovita tla, higroskopno tlo, zonskih tala, livadno tlo, močvarno tlo, Presjek slanog tla, Pješčano tlo, koštana tla, aluvijalna tla, Crnica, šumskih tala, Ružičasto smeđa tla, kiselo tlo, rendzini, plodnost, čestica tla, humus, stvaranje tla, stijena, pedosfera, Zemljina kora, za ishranu, koji obitava u tlu (razni organizmi), fragmentacija, vegetacija, trošenje stijena, ekosustav, priroda, geografija

Povezani dodatci

Pitanja

 • Koje je kemijsko svojstvo tla?
 • Koje se tvari nakupljaju u dubinskom sloju?
 • Kako se naziva mješavina drobljenog kamena, mineralnih tvari, organskih tvari, vode i zraka?
 • Koji je sloj tla tamne boje zbog sadržaja humusa?
 • Koja od sljedećih riječi opisuje strukturu tla?
 • Koja je tvar u tlu organska?
 • Je li sljedeća tvrdnja točna? Kvalitetno tlo ima tvrdu strukturu.
 • Je li sljedeća tvrdnja točna? Kvalitetno tlo sadrži vapnenac.
 • Je li sljedeća tvrdnja točna? Tlo je gornji sloj Zemljine kore.
 • Koji NIJE sastavni dio tla?
 • Kojim se slovom NE označava horizont tala?
 • Od kojeg se elementa NE nastaje humus?
 • Što NE utječe na nastanak tala?

3D modeli

Profil tla (horizonti)

 • 10 cm
 • O – Organski sloj - Sloj akumulacije organske tvari.
 • A –Površinski sloj - Sloj sa najvećim sadržajem humusa koji se već miješa sa mineralnim tvarima. Iz ovog se sloja pomoću oborina odvija migracija lako rastvorivih mineralnih tvari u dubinu, to jest tlo se izlužuje i pritom njegova plodnost opada.
 • B – Dubinski sloj - U ovom sloju sadržaj humusa postupno opada. U kišovitim područjima se u ovom sloju talože tvari (organske tvari, glina, željezo, aluminij) isprane iz površinskog sloja.
 • C – Matična rastresita stijena - Rastresite stijene.
 • R – Tvrda matična stijena - Tvrda, ne rastresita stijena.

Tlo je rahli, plodni površinski sloj Zemljine kore. Biljke opskrbljuje vodom i hranjivim tvarima.
U nastanku tala značajnu ulogu imaju matične stijene, klimatski uvjeti, reljef i živi svijet. Naime, tlo nastaje samo tamo gdje je tvrda Zemljina kora u kontaktu sa Zemljinom atmosferom i vodom. Zajedno sa živim organizmima Zemljina kora, zrak i voda utječu na formiranje tla.

Tlo se sastoji od čestica zemlje i vode i zraka koji se nalaze u šupljinama između njih. Fizička svojstva tala uključuju strukturu i poroznost tla, sadržaj vlage, temperaturu i teksturu, odnosno otpornost na obradivost.

Kemijsko svojstvo je njegova pH vrijednost (kiselo, neutralno ili alkalno).
Svojstva kvalitetnog tla su prhka struktura, odgovarajući sadržaj vapnenca, veći sadržaj humusa, dobro gospodarenje toplinom i vodom, te opskrba podzemnih organizama zrakom.

Za ispitivanje strukture tala se koristi profil tla. Profil tla je vertikalni presjek tla promatran u danoj točki, koji sadrži sve slojeve od matične stijene do površinskog sloja. Horizonti tla su zapravo vodoravni slojevi koji su nastali uslijed različitih procesa formiranja tla.

Objašnjenje pojmova:

Matična stijena: Stijena na kojem je pod utjecajem niza čimbenika formiranja nastalo tlo.

Humus: Mješavina organskih spojeva tamne boje koju čine molekule velikih dimenzija. Ima važnu ulogu u snabdijevanju biljaka hranjivim tvarima.
Nastanak: ostatke živih organizama dospjele u tlo, bakterije i glivice razgrađuju, te uslijed određenih kemijskih procesa prelaze u organske tvari (humus) koje biljke mogu iznova usvajati. Humus je naročito važan u opskrbi biljaka fosforom i dušikom. Tla bogata humusom su tamne boje.

Izluživanje: Spuštanje relativno lako rastvorivog tla u dublje slojeve. Značajan je u formiranju tla u onim područjima gdje je godišnja količina oborina veća od količine isparavanja. (Humus se sastoji od spojeva koji se slabo otapaju u vodi i stoga se zadržava na površini.)

Akumulacija: Nagomilavanje otopljenih tvari u nekom od slojeva tla.

Skupine tala

 • 10 cm
 • O – Organski sloj - Sloj akumulacije organske tvari.
 • A –Površinski sloj - Sloj sa najvećim sadržajem humusa koji se već miješa sa mineralnim tvarima. Iz ovog se sloja pomoću oborina odvija migracija lako rastvorivih mineralnih tvari u dubinu, to jest tlo se izlužuje i pritom njegova plodnost opada.
 • B – Dubinski sloj - U ovom sloju sadržaj humusa postupno opada. U kišovitim područjima se u ovom sloju talože tvari (organske tvari, glina, željezo, aluminij) isprane iz površinskog sloja.
 • C – Matična rastresita stijena - Rastresite stijene.
 • R – Tvrda matična stijena - Tvrda, ne rastresita stijena.
 • Sloj akumuliranih organskih tvari
 • Tla hladnog i umjereno hladnog pojasa
 • Tla umjerenog pojasa
 • Tla toplog i žarkog pojasa
 • Tla pod utjecajem podzemne vode
 • Kriosol
 • Podzol
 • Černozem (Crnica)
 • Feozem
 • Kastanozem (Kestenjasto tlo)
 • Kambisol
 • Luvisol (Lesivirano)
 • Albeluvisol
 • Akrisol
 • Alisol
 • Liksisol
 • Feralsol
 • Kalcisol
 • Histosol (Tresetno tlo)
 • Glejsol
 • Vertisol (Smolnica)
 • Solončak
 • Solonec

Organizacija za prehranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda (FAO) je ciljem upoznavanja različitih tala Zemlje izradio jedinstvenu kartu tla svijeta.
Cilj ovog klasifikacijskog sustava tala je utemeljenje sustava globalnog uspoređivanja tala koji je iznad pojedinih nacionalnih klasifikacija, a temeljem čimbenika koja su utjecala na njihov nastanak i svojstava tla. Trenutno važeći klasifikacijski sustav tala FAO-a obuhvaća 28 glavnih grupa tala.

Tla hladnih i umjereno hladnih pojaseva

 • 10 cm
 • O – Organski sloj - Sloj akumulacije organske tvari.
 • A –Površinski sloj - Sloj sa najvećim sadržajem humusa koji se već miješa sa mineralnim tvarima. Iz ovog se sloja pomoću oborina odvija migracija lako rastvorivih mineralnih tvari u dubinu, to jest tlo se izlužuje i pritom njegova plodnost opada.
 • B – Dubinski sloj - U ovom sloju sadržaj humusa postupno opada. U kišovitim područjima se u ovom sloju talože tvari (organske tvari, glina, željezo, aluminij) isprane iz površinskog sloja.
 • C – Matična rastresita stijena - Rastresite stijene.
 • R – Tvrda matična stijena - Tvrda, ne rastresita stijena.
 • Kriosol
 • Podzol

Tla umjerenih pojaseva

 • 10 cm
 • O – Organski sloj - Sloj akumulacije organske tvari.
 • A –Površinski sloj - Sloj sa najvećim sadržajem humusa koji se već miješa sa mineralnim tvarima. Iz ovog se sloja pomoću oborina odvija migracija lako rastvorivih mineralnih tvari u dubinu, to jest tlo se izlužuje i pritom njegova plodnost opada.
 • B – Dubinski sloj - U ovom sloju sadržaj humusa postupno opada. U kišovitim područjima se u ovom sloju talože tvari (organske tvari, glina, željezo, aluminij) isprane iz površinskog sloja.
 • C – Matična rastresita stijena - Rastresite stijene.
 • R – Tvrda matična stijena - Tvrda, ne rastresita stijena.
 • Černozem (Crnica)
 • Feozem
 • Kastanozem (Kestenjasto tlo)
 • Kambisol
 • Luvisol (Lesivirano)
 • Albeluvisol

Tla umjereno toplih i žarkih pojaseva

 • 10 cm
 • A –Površinski sloj - Sloj sa najvećim sadržajem humusa koji se već miješa sa mineralnim tvarima. Iz ovog se sloja pomoću oborina odvija migracija lako rastvorivih mineralnih tvari u dubinu, to jest tlo se izlužuje i pritom njegova plodnost opada.
 • B – Dubinski sloj - U ovom sloju sadržaj humusa postupno opada. U kišovitim područjima se u ovom sloju talože tvari (organske tvari, glina, željezo, aluminij) isprane iz površinskog sloja.
 • C – Matična rastresita stijena - Rastresite stijene.
 • R – Tvrda matična stijena - Tvrda, ne rastresita stijena.
 • Akrisol
 • Alisol
 • Liksisol
 • Feralsol
 • Kalcisol

Tla pod utjecajem podzemne vode

 • 10 cm
 • A –Površinski sloj - Sloj sa najvećim sadržajem humusa koji se već miješa sa mineralnim tvarima. Iz ovog se sloja pomoću oborina odvija migracija lako rastvorivih mineralnih tvari u dubinu, to jest tlo se izlužuje i pritom njegova plodnost opada.
 • B – Dubinski sloj - U ovom sloju sadržaj humusa postupno opada. U kišovitim područjima se u ovom sloju talože tvari (organske tvari, glina, željezo, aluminij) isprane iz površinskog sloja.
 • C – Matična rastresita stijena - Rastresite stijene.
 • Sloj akumuliranih organskih tvari
 • Histosol (Tresetno tlo)
 • Glejsol
 • Vertisol (Smolnica)
 • Solončak
 • Solonec

Tla Zemlje

Povezani dodatci

Tipovi tla u Madžarskoj (zemljopisna karta)

Animacija nam pokazuje mjesto različitih tipova tla u Madžarskoj.

Onečišćenje tla

Animacija prikazuje glavne izvore onečišćenja tla.

Obični bor

Jedna od najrasprostranjenih vrsta borova u svijetu. Autohtona sorta Eurazije.

Struktura Zemlje (srednji stupanj)

Unutrašnjost Zemlje se sastoji od više sferičnih slojeva.

Zagađivanje okoliša

Nepovoljni efekti ljudskog društva utječu na okoliš, a to se naziva zagađivanjem okoliša.

Kako funkcionira kombajn?

Kombajni su poljoprivredni strojevi za žetvu raznih žitarica.

Krčenje šume

Krčenje šume ima negativne učinke na prirodni okoliš.

Kruženje dušika

Atmosferski dušik vezan je bakterijama i koristi se u živim organizmima u obliku različitih spojeva.

Slojevi šuma

Slojevi različnih šuma mogu se razlikovati.

Divlji kesten

Animacija nam pokazuje promjene divljeg kestena tijekom četiri godišnja doba.

Poljoprivredne tehnike

Poljoprivredne tehnike su se razvijale paralelno sa ljudskom civilizacijom u srednjem i novom vijeku.

Reljefni zemljovid Mađarske

Animacija nam pokazuje zemljopisne i vodopisne regije Mađarske i Panonske nizine.

Added to your cart.