Taljenje i zamrzavanje

Taljenje i zamrzavanje

Tijekom zamrzavanja stvaraju se vodikove veze između molekula vode što rezultira kristalnom strukturom.

Kemija

Ključne riječi

rastapanje, smrzavanje, fazni prijelaz, led, voda, talište, točka smrzavanja, agregatno stanje, čvst, tekući, tekućina, prijenos topline, smanjenje topline, temperatura, promjena temperature, egzotermičan, endotermni, fizikalno svojstvo, kristalizacija, fizika, kemija

Povezani dodatci

3D modeli

Ovisno o temperaturi i tlaku, smrznuta voda može poprimiti razne kristalne strukture.
Pri standardnom atmosferskom tlaku led stvara heksagonalnu, to jest šesterokutu kristalnu strukturu. To je jedina vrsta kristalne strukture koju možemo susresti u svakodnevnom životu.

Molekule vode su povezane vodikovim vezama koje se stvaraju između vodikovog atoma jedne molekule vode i neveznog elektronskog para atoma kisika druge molekule vode. Vodikova veza je najjača sekundarna veza koja može nastati i iz relativno velike udaljenosti. U kristalu leda između molekula vode dodir je sveden na veći prostor, s toga je led materijal relativno niske gustoće.

Ledeni kristal

  • molekula vode
  • vodikova veza

Taljenje i zamrzavanje

  • led
  • voda
  • led/voda
  • prijenos topline
  • smanjenje temperature
  • taljenje
  • zamrzavanje

Kada je izložen toplini, temperatura leda će se podići na 0 ° C do točke taljenja pri tlaku od 1 atmosfere. U tom trenutku počinje se taliti, a toplina razbija kristale leda. Stoga, dok proces taljenja ne završi, daljnja izloženost toplini neće povećati njegovu temperaturu.

Kada se izloži smanjenoj temperaturi, temperatura vode će se smanjiti dok ne dođe do točke smrzavanja, što je 0 ° C pri tlaku od 1 atmosfere. Daljnje smanjenje temperature započine stvaranje kristala leda. Sve dok to ne završi, temperatura se dalje ne smanjuje.

Povezani dodatci

Promjene agregacijskog stanja

Promjene agregacijskih stanja zapravo su prijelazi između čvrstog, tekućeg i plinovitog agregacijskog stanja.

Isparavanje i vrenje

Što se događa s tekućinom tijekom isparavanja i vrenja? O čemu ovisi njeno vrelište?

Ledeni brijeg

Ledeni brijeg jest manji ili veći komad slatkovodnog leda koji pluta na moru.

Metanski klatrat

Čvrsta tvar nastala pri niskim temperaturama na dnu oceana Zemlje pod visokim tlakom.

PVT-dijagram za idealne plinove

Odnos između tlaka, volumena i temperature idealnih plinova određuje skup plinskih zakona.

Termometri

Za mjerenje temperature mogu se koristiti različiti termometri.

Voda (H₂O)

Stabilni spoj vodika i kisika, neophodan za život. U prirodi se pojavljuje u sva tri agregatna stanja.

Kako funkcionira hladnjak?

Animacija nam pokazuje sklop i funkcioniranje hladnjaka.

Ledeno doba

Posljednje ledeno doba završilo je prije oko 13.000 godina.

Kako radi sušilo za kosu?

Animacija nam prikazuje konstrukciju i fizičko objašnjenje rada sušila za kosu.

Added to your cart.