Sumporov trioksid (SO₃)

Sumporov trioksid (SO₃)

Jedan od oksida sumpora, u reakciji sa vodom prelazi u sumpornu kiselinu.

Kemija

Ključne riječi

sumpor trioksid, molekula, sumporna kiselina, proizvodnje sumporne kiseline, molekularni oblik, vulkanskih plinova, oleum, disulfurna kiselina, Anorganska kemija, kemija

Povezani dodatci

Sumporov dioksid (SO₂)

Glavni je uzročnik kiselih kiša. Nusprodukt je proizvodnje sumporove kiseline.

Bakrov(II) sulfat pentahidrat (CuSO₄)

Spoj bakra, koji se najviše upotrebljava u vinogradarstvu kao pesticid.

Sulfat ion (SO₄²⁻)

Složeni ion, koji nastaje iz fosforne kiseline otpuštanjem protona.

Sumpor (S₈)

16. najrasprostranjeniji element na Zemlji, žuti prah bez mirisa. Najpoznatiji mineral mu je pirit, kojeg nazivaju i "zlato za budale".

Sumporasta (sulfitna) kiselina (H₂SO₃)

Bezbojna, slaba kiselina, poznata samo u vodenoj otopini.

Sumporna (sulfatna) kiselina (H₂SO₄)

Bezbojna, viskozna tekućina, visoko korozivna, jaka kiselina korištena u nekoliko industrijskih procesa.

Sumporovodik (H₂S)

Bezbojni, otrovni plin s karakterističnim mirisom trulih jaja. Pojavljuje se u nekim mineralnim i izvorskim vodama.

Added to your cart.