Sumporna (sulfatna) kiselina (H₂SO₄)

Sumporna (sulfatna) kiselina (H₂SO₄)

Bezbojna, viskozna tekućina, visoko korozivna, jaka kiselina korištena u nekoliko industrijskih procesa.

Kemija

Ključne riječi

sumporna kiselina, kiselina, jaka kiselina, oksokiseline, kiselost, higroskopan, diprotonska kiselina, oksidacija, dehidracija, pasivizaciju, sulfati, baterija, Anorganska kemija, kemija

Povezani dodatci

Sumporasta (sulfitna) kiselina (H₂SO₃)

Bezbojna, slaba kiselina, poznata samo u vodenoj otopini.

Bakrov(II) sulfat pentahidrat (CuSO₄)

Spoj bakra, koji se najviše upotrebljava u vinogradarstvu kao pesticid.

Olovni akumulator

Elektrokemijski procesi, koji se odigravaju u olovnim akumulatorima, proizvode struju.

Sulfat ion (SO₄²⁻)

Složeni ion, koji nastaje iz fosforne kiseline otpuštanjem protona.

Sumpor (S₈)

16. najrasprostranjeniji element na Zemlji, žuti prah bez mirisa. Najpoznatiji mineral mu je pirit, kojeg nazivaju i "zlato za budale".

Sumporov dioksid (SO₂)

Glavni je uzročnik kiselih kiša. Nusprodukt je proizvodnje sumporove kiseline.

Sumporov trioksid (SO₃)

Jedan od oksida sumpora, u reakciji sa vodom prelazi u sumpornu kiselinu.

Sumporovodik (H₂S)

Bezbojni, otrovni plin s karakterističnim mirisom trulih jaja. Pojavljuje se u nekim mineralnim i izvorskim vodama.

Dušikasta kiselina (HNO₂)

Jedna od oksokiselina dušika. Bezbojna, slaba kiselina s oštrim mirisom koja postoji samo u vodenoj otopini.

Added to your cart.