Sulfat ion (SO₄²⁻)

Sulfat ion (SO₄²⁻)

Složeni ion, koji nastaje iz fosforne kiseline otpuštanjem protona.

Kemija

Ključne riječi

sulfatni ion, kiseli zaostali ion, anion, ion, ionski spoj, sumporna kiselina, sulfati, gips, modra galica, Anorganska kemija, kemija

Povezani dodatci

Bakrov(II) sulfat pentahidrat (CuSO₄)

Spoj bakra, koji se najviše upotrebljava u vinogradarstvu kao pesticid.

Olovni akumulator

Elektrokemijski procesi, koji se odigravaju u olovnim akumulatorima, proizvode struju.

Sumpor (S₈)

16. najrasprostranjeniji element na Zemlji, žuti prah bez mirisa. Najpoznatiji mineral mu je pirit, kojeg nazivaju i "zlato za budale".

Sumporasta (sulfitna) kiselina (H₂SO₃)

Bezbojna, slaba kiselina, poznata samo u vodenoj otopini.

Sumporna (sulfatna) kiselina (H₂SO₄)

Bezbojna, viskozna tekućina, visoko korozivna, jaka kiselina korištena u nekoliko industrijskih procesa.

Sumporov dioksid (SO₂)

Glavni je uzročnik kiselih kiša. Nusprodukt je proizvodnje sumporove kiseline.

Sumporov trioksid (SO₃)

Jedan od oksida sumpora, u reakciji sa vodom prelazi u sumpornu kiselinu.

Sumporovodik (H₂S)

Bezbojni, otrovni plin s karakterističnim mirisom trulih jaja. Pojavljuje se u nekim mineralnim i izvorskim vodama.

Permanganat ion (MNO₄⁻)

Kalijev permanganat se koristi kao sredstvo za dezinfekciju.

Added to your cart.