Sueski kanal

Sueski kanal je umjetno prokopan kanal između Sredozemnog i Crvenog mora.

Povezani dodatci

Nuklearna elektrana

Energija koja se oslobađa prilikom nuklearne fisije koristi se za proizvodnju električne...

Istraživanje Marsa

Strukturu planeta i moguće tragove života pretražuju sa svemirskim sondama i specijalnim...

Globalni pozicijski sustav (GPS)

Od 24 umjetnih satelita nam je potrebno kontaktirati svega 4 za utvrđivanje naše trenutne...

Naselja u zabiti (lugarnica)

Šumari prilagođavaju uvjete života šumskim prilikama.

Bioplinska elektrana

Bioplin se može proizvoditi od organskih tvari (gnojivo, biljni dijelovi, organski...

Panamski kanal

Panamski kanal je umjetni pomorski put na američkom kontinentu, izgrađen kako bi skratio...

Borba za umove

Odljev mozgova je pojava, koja je danas jedna od najvećih napetosti između razvijenih regija i...

Zračni promet

Zračni promet danas je najbrži i najpouzdaniji način putovanja.

Added to your cart.