Struktura Zemlje (osnovni stupanj)

Struktura Zemlje (osnovni stupanj)

Zemlja se sastoji od nekoliko koncentričnih slojeva.

Geografija

Ključne riječi

Zemlja, struktura Zemlje, geosfera, atmosfera, hidrosfera, litosfera, biosfera, flora i fauna, pedosfera, kora, plašt, jezgra, dio Zemlje, polarna svjetlost, meteor, ozonski omotač, kontinent, ocean, planet, geografija

Povezani dodatci

3D modeli

Struktura geosfere

 • atmosfera
 • atmosfera 0 km – 1 000 km
 • biosfera
 • donja atmosfera 0 km – 12 km
 • hidrosfera
 • pedosfera
 • Zemljina kora
 • kontinentalna kora
 • dubokomorski jarak
 • srednjeoceanski hrbat
 • oceanska Zemljina kora
 • donji plašt
 • gornji plašt
 • (30–2900 km)
 • plašt
 • jezgra
 • plašt
 • (2900–6371 km)

Naš planet nije okrugao samo izvana. Budući da se okreće oko svoje vlastite osi, sastoji se od raznih koncentričnih slojeva, od kojih svaki ima svoje specifičnosti. Vanjski slojevi prekrivaju površinu Zemlje, a u Zemljinoj unutrašnjosti nalaze se unutrašnji slojevi.

Definicije pojmova:

Atmosfera: vanjski sloj Zemlje koji se sastoji od mješavine plinova.

Pedosfera: vanjski sloj površine Zemlje koji ne čini jedinstvenu čvrstu masu, mekan je i plodan i biljkama predstavlja izvor vode i hranjivih tvari.

Hidrosfera: sloj koji koji sadrži svu vodu na Zemlji, bez obzira na oblik u kojem se javlja, ne čini jedinstvenu vodenu masu. Obuhvaća i podzemne vode koje se nalaze unutar stijena, podzemne spremnike vode, rijeke, jezera, mora, oceane i vodenu paru koja se nalazi u atmosferi.

Biosfera: područje na kojem se nalaze živi organizmi, a sastoji se od litosfere (Zemljina kora), donje atmosfere i hidrosfere.

Zemljina kora: vanjski sloj Zemlje najmanje mase, sastoji se od čvrstih stijena.

Zemljin plašt: sloj Zemlje debljine od oko 2 900 km, nalazi se između Zemljine kore i jezgre. Njegov gornji sloj sastoji se od vrućih, otopljenih stijena, a donji od čvrstih stijena.

Jezgra: unutarnji, najdublji sloj Zemlje, vruć, velike gustoće, promjera od oko 7 000 km, sastoji se od željeza i nikla.

Isječak Zemlje

 • atmosfera
 • 1000 °C
 • 690 km
 • 1000 km
 • ioniziran sloj zraka
 • polarna svjetlost
 • meteori
 • 500 km
 • 100 km
 • 80 km
 • 80 km
 • 50 km
 • 12 km
 • kontinent
 • ocean
 • biosfera
 • litosfera
 • 30-60 km
 • 30-60 km
 • 2900 km
 • plašt
 • 2900 km
 • 6373 km
 • jezgra
 • atmosfera
 • 50 km
 • 12 km
 • ozonski omotač

Presjek

 • ioniziran sloj zraka
 • polarna svjetlost
 • meteori
 • 500 km
 • 100 km
 • 80 km
 • 80 km
 • 50 km
 • 12 km
 • kontinent
 • ocean
 • biosfera
 • litosfera
 • 30-60 km
 • 30-60 km
 • 2900 km
 • plašt
 • 2900 km
 • 6373 km
 • atmosfera
 • litosfera
 • plašt
 • jezgra
 • atmosfera
 • 50 km
 • 12 km
 • ozonski omotač

Animacija

 • atmosfera
 • atmosfera 0 km – 1 000 km
 • biosfera
 • donja atmosfera 0 km – 12 km
 • hidrosfera
 • pedosfera
 • Zemljina kora
 • kontinentalna kora
 • dubokomorski jarak
 • srednjeoceanski hrbat
 • oceanska Zemljina kora
 • donji plašt
 • gornji plašt
 • (30–2900 km)
 • plašt
 • atmosfera
 • 1000 °C
 • 690 km
 • 1000 km
 • 800–1000 °C
 • ioniziran sloj zraka
 • polarna svjetlost
 • meteori
 • 500 km
 • 400 km
 • 300 km
 • 200 km
 • 100 km
 • 80 km
 • 80 km
 • 50 km
 • 12 km
 • –100 °C
 • ozonski omotač
 • gornja atmosfera
 • središnja atmosfera
 • donja atmosfera
 • 100 km
 • 80 km
 • 50 km
 • 12 km
 • +10 °C
 • –50 °C
 • ozonski omotač
 • gornja atmosfera
 • središnja atmosfera
 • donja atmosfera
 • 80 km
 • 50 km
 • 12 km
 • –50 °C
 • ozonski omotač
 • gornja atmosfera
 • središnja atmosfera
 • donja atmosfera
 • kontinent
 • ocean
 • biosfera
 • litosfera
 • 30-60 km
 • 700 km
 • gornji plašt
 • 30-60 km
 • 700 km
 • blago elastično
 • čvrsto
 • donji plašt
 • 30-60 km
 • 700 km
 • čvrsto
 • 2900 km
 • plašt
 • vanjska jezgra
 • 2900 km
 • 5100 km
 • tekućina
 • unutarnja jezgra
 • 5100 km
 • 6373 km
 • čvrsto
 • atmosfera
 • litosfera
 • plašt
 • jezgra

Unutarnji slojevi

 • litosfera
 • plašt
 • jezgra

Naracija

Izuzetno je teško istražiti unutrašnjost Zemlje. Unatoč velikim ljudskim naporima, dosad su strojevi uspjeli prodrijeti samo nekoliko desetaka kilometara ispod površine Zemlje. Uzmemo li u obzir da Zemlja ima promjer od 6 371 km, možemo reći da su samo "ogrebli" njezinu površinu. Zemlja je nastala prije oko 4,6 milijardi godina. U to vrijeme bila je užarena kugla. Uslijed njezina hlađenja i rotacije tvari, koje su se nalazile u plinovitom, tekućem i čvrstom obliku, odvojile su se i, s obzirom na čvrstoću, rasporedile se po slojevima. Ti slojevi zovu se geosfere.

Geosfere se dijele na vanjske i unutarnje slojeve. Vanjski slojevi su atmosfera, biosfera i hidrosfera, a unutarnji Zemljina kora, Zemljin plašt i Zemljina jezgra.

Vanjski, najlakši sloj je atmosfera, a sastoji se od plinova. Njezina gornja granica ne može se jasno definirati; na visini od nekoliko tisuća kilometara ona, naime, bez jasne granice polako prelazi u međuplanetarni prostor. Temperatura na njezinoj gornjoj granici doseže 1 000 °C. U njezinom središnjem dijelu najhladnije je temperatura ovdje iznosi oko -100 °C. U gornjem dijelu donjeg sloja atmosfere nalazi se ozonski omotač.

Prvi od unutarnjih slojeva Zemlje je Zemljina kora. Kontinentalna kora je, u odnosu na oceansku, deblja i raznovrsnijeg sastava njezin gornji sloj bogat je silikatima, a donji metalima sadržanim u stijenama veće gustoće.

Zemljin plašt sastoji se od dva dijela, gornjeg i donjeg. Gornji plašt proteže se do dubine od oko 700 km. Gornji mu je dio čvrst (zajedno s korom čini litosferu), a ispod njega nalazi se astenosfera, mekani, plastičan sloj male gustoće. Donji plašt je čvrst. S povećanjem dubine u njemu se povećava i udio teških metala. Proteže se do dubine od 2 900 km.

U samom središtu Zemlje nalazi se jezgra, kod koje razlikujemo dva dijela: tekuću, vanjsku jezgru, koja se sastoji od metala u tekućem obliku, i čvrstu, unutarnju jezgru, koja se sastoji od nikla i željeza.

Povezani dodatci

Geografski koordinatni sustav

Svaka točka na Zemlji može se točno odrediti pomoću geografskog koordinatnog sustava.

Karta morskog dna

Na morskome dnu mogu se zapaziti rubovi litosfernih ploča.

Magnetsko polje Zemlje

Sjeverno i južno magnetso polje Zemlje je u blizini zemljopisnog sjevernog i južnog pola.

Nastanak Zemlje i Mjeseca

Animacija nam prikazuje nastanak Zemlje i Mjeseca.

Struktura Zemlje (srednji stupanj)

Unutrašnjost Zemlje se sastoji od više sferičnih slojeva.

Tektonske ploče

Tektonske ploče se pomiču neovisno jedna od druge.

Zemlja

Zemlja je terestrički ili kameni planet, ima atmosferu sa kisikom i čvrstu koru.

Added to your cart.