Srednjovjekovni donjon

Srednjovjekovni donjon

Donjon je tipična građevina srednjeg vijeka, koja je građena odvojeno ili kao dio tvrđave.

Povijest

Ključne riječi

stambeni toranj, srednjovjekovna kula stanovanja, toranj zamka, toranj, vitez, srednjovjekovni dvorac, prebivalište, Srednji vijek, Rani srednji vijek, Rimski stil, Rimski, arhitektura fortifikacija, dvorac, obrana, aristokrat, kaštelan, zgrada, tamnica, centar, sklonište, način života, utvrda, vlasnik, puškarnica, povijest

Povezani dodatci

3D modeli

Srednjovjekovni donjon

Presjek

  • krovna terasa
  • oružarnica
  • privatna odaja
  • viteška dvorana
  • upravljanje logistikom
  • podrum, cisterna

Cisterna

Upravljanje logistikom

Viteška dvorana

Privatna odaja

Oružarnica

Terasa s osmatračnicama

Animacija

Naracija

Najraniji primjeri donjona građeni su u razdoblju Ranog srednjeg vijeka. Kraljevi i zemljoposjednici bili su među prvim stanovnicima takvih kula, poznatih kao 'donjoni', a nakon pojave viteza, novog plemićkog društvenog staleža, njihova je važnost znatno porasla. U početku su se viteški donjoni gradili kao samostalni tornjevi ili kule, ali kasnije, okruženi kamenim zidinama i drugim građevinama, postaju sastavnim dijelom utvrda.

Prvi donjoni građeni su u romaničkome stilu. Njihova glavna obilježja bila su masivni zidovi i kružni ili pravokutni tlocrt. Donjoni su građeni s namjenom pružanja trajne zaštite i sigurnosti vlasniku i njegovoj obitelji.

Konstrukcija donjona prilagođena je obrambenoj funkciji.

Opskrba vodom bila je osigurana iz bunara ili cisterne u podrumu. Tamnica (ako je postojala) nalazila se u prizemlju građevine.

Jedini ulaz u donjon nalazio se na prvom katu kule, radi lakše obrane. Ulazu se moglo pristupiti i vanjskim stepenicama.

Na katovima su se nalazili prostori za čuvare i poslugu, oružarnica i skladište hrane, kao i primaća soba.

Sobe vlasnika i obitelji nalazile su se na najvišim i najsigurnijim etažama kule.

Dio stražara nalazio se na samom vrhu građevine kako bi izdaleka mogli uočiti neprijatelja. Iz sigurnosnih razloga, umjesto prozora, u zidovima su samo manji otvori za zrak i prorezi za strijele.

Povezani dodatci

Srednjovjekovne kule i bastioni

Strukture i izgradnja utvrda razvijala se usporedno s razvojem vojne tehnologije.

Srednjovjekovni vitez

Srednjovjekovni vitezovi bili su vazali feudalnih gospodara i borili su se na konjima u bitkama.

Beograd (15. stoljeće)

Beogradska tvrđava je svojevremeno bila važan dio lanca mađarskih graničnih utvrda.

Dvorac Mir (17. stoljeće)

Kompleks dvorca Mir, smješten u gradu Miru u Bjelorusiji, izgrađen je u gotičko-renesansnom stilu.

Gotička tvrđava (Gyula, Mađarska)

Najstariji dijelovi tvrđave na jugoistoku Mađarske vjerojatno su građeni krajem 14. stoljeća.

Londonski Tower

Uzbudljiva povijest srednjovjekovne tvrđave obuhvaća razdoblje od blizu tisuću godina.

Odjeća u srednjem vijeku (Zapadna Europa, od 10. do 12. stoljeća)

Odjeća odražava način života i kulturu nekog naroda, područja i vremena.

Odjeća u srednjem vijeku (Zapadna Europa, od 5. do 10. stoljeća)

Odjeća odražava način života i kulturu nekog naroda, područja i vremena.

Slavenski ratnici

Ratnici slavenskih naroda su uživali veliko poštovanje u srednjovjekovnoj Europi.

Srednjovekovna tvrđava (Diósgyőr, Mađarska)

Srednjovjekovnu tvđavu dao je sagraditi mađarski kralj Ludovik I. Veliki.

Stari grad Varaždin (16. stoljeće)

Ova zadivljujuća tvrđava nalazi se u sjevernoj hrvatskoj.

Templari (12. stoljeće)

Jedan od najvažnijih viteških redova koji je nastao vezano uz križarske ratove.

Tvrđava u Szigligetu (Mađarska, 17. stoljeće)

Tvrđava je bila dio lanca graničnih utvrda, koji je podignut s ciljem obrane od Turaka. Izgradnja tvrđave započela je u 13. stoljeću.

Doba kuge (Europa, 1347–1353)

Kuga je bolest uzrokovana bakterijom i ubraja se među najopasnije infekcije čovječanstva.

Pasivna kuća

U pasivnoj kući ugodna temperatura zraka postiže se bez uporabe klasičnih sustava grijanja i hlađenja.

Tvrđava u Oradei (1775.)

Tvrđava u Oradei u Transilvaniji izvrstan je primjer srednjovjekovnog utvrdnog graditeljstva.

Utvrda u Egeru (Mađarska, 16. stoljeće)

Utvrda je svoj konačni oblik dobila u 16. stoljeću, kada je postala važna karika u nizu pograničnih utvrda.

Viteška dvorana

Najvažnije prostorije u srednjovjekovnim tvrđavama bile su viteške dvorane.

Srednjovjekovna tamnica

U srednjovjekovnim tamnicama upotrebljavala su se raznovrsna sredstva za mučenje.

Srednjovjekovni stambeni most (London Bridge, 16. stoljeće)

U doba dinastije Tudor je bilo oko 200 zgrada na mostu iznad Temze.

Added to your cart.