Slavenski ratnici

Slavenski ratnici

Ratnici slavenskih naroda su uživali veliko poštovanje u srednjovjekovnoj Europi.

Povijest

Ključne riječi

szláv, borac, ratnici, povijest životnog stila, Srednji vijek, stanovništvo, naoružan, oružje, koplje, odjeća, povijest, rat, Europa

Povezani dodatci

Pitanja

 • Koji NIJE bio dio naoružanja ranosrednjovjekovnih slavenskih konjica?
 • Koji NIJE bio dio naoružanja ranosrednjovjekovnih slavenskih pješaka?
 • Koja osobina NE opisuje srednjovjekovne slavenske ratnike?
 • Je li točna sljedeća izjava? Na ratnu taktiku Slavena su utjecali istočni i zapadni utjecaji.
 • Koji je bio temelj ratne taktike Slavena u ranom srednjem vijeku?
 • Od koga su Slaveni naučili umijeće konstruiranja opsadnih bojnih sprava?
 • Je li točna sljedeća izjava? Srednjovjekovna slavenska konjica nije bila efikasna u otvorenim bojevima.
 • Je li točna sljedeća izjava? Srednjovjekovni slavenski ratnici nisu bili poznati u zapadnom dijelu Europe.
 • U kojem dijelu Europe su đivjeli Slaveni u srednjem vijeku?
 • Životni stil i duh zajednice slavenskih ratnika je bio sličan kojim ljudima?
 • Od koga su najvjerojatnije Slaveni preuzeli korištenje luka i efikasnu primjenu konjice?
 • Koje NISU koristili srednjovjekovni slavenski konjanici u 9. stoljeću?

3D modeli

Slavenski ratnici

Ratnici slavenskih naroda su uživali veliko poštovanje u srednjovjekovnoj Europi. Prema tadašnjim izvorima, ovi visoki i snažni muškarci su bili neustrašivi ratnici bez milosti, brzog razmišljanja.

Slavenski ratnici su imali iznimno dobro organizirane ratne skupine. Osim toga, njihov način života ih je činio sličnim spartanskim ratnicima.
Njihovo naoružanje se mijenjalo u raznim razdobljima srednjega vijeka, kako su postojeće oružje stalno razvijali, odnosno s vremena na vrijeme su se pojavili novi elementi u njihovom arsenalu. Pri korištenju novog oružja je bilo važno da ratnika isti ne sprečava u pokretljivosti.

Zbog geografskih obilježja, u ratnoj strategiji i naoružanju slavenskih naroda su bili prisutni i zapadni i istočni elementi. Od stepskih nomada su odučili vrsno baratanje lukom (korištenje strelica s tri oštrice) i konjicom, dok su umijeće konstruiranja opsadnih bojnih sprava preuzeli od Bizantinaca.
Njihova se strategija u početku temeljila na iznenadnim napadima, za što je bila potrebna pokretljivost manjih bojnih jedinica. Ovaj način ratovanja je ostao uobičajen i nakon nastanka slavenskih država, a što je u praksi značilo izvođenje koncentriranih napada. Prema povijesnim izvorima, Slaveni su odlično znali uskladiti borbene akcije strijelaca, konjice i pješadije.

Pješak

 • koplje
 • kaciga
 • lančani oklop
 • mač
 • bodež
 • štit

Animacija prikazuje pješaka iz 9–11.-og stoljeća.

U tom razdoblju najvažniji elementi lakog oružja pješaka su bili koplje i ravni mač. Osim toga bojna oprema je sadržavala luk, ratnu sjekiru, bodež i buzdovan. Pješaci su svoje tijelo štitili prepoznatljivim okruglim štitom. Njihova zaštitna oprema je sadržavala i lančani oklop i kacigu.

Konjanik

 • lančani oklop
 • štit
 • mač
 • mamuze
 • bodež

Animacija prikazuje konjanika iz 9.-og stoljeća.

U tom razdoblju najvažniji element lakog oružja konjanika je bio ravni mač. Konjanici su svoje tijelo štitili prepoznatljivim okruglim štitom i lančanim oklopom. Efikasnost svojih napada su povećavali korištenjem koplja.
Konjica je uvijek imala važnu ulogu u slavenskom načinu ratovanja. Bila je isto tako efikasna u otvorenim bojevima kao u iznenadnim napadima. Konjanici su najvjerojatnije odigrali ključnu ulogu i u slavenskim ekspanzijama.

Povezani dodatci

Husitska utvrđena borbena kola

Češki husiti su uporabu borbenih kola doveli do savršenstva tijekom 15. vijeka.

Obari (8. stoljeće)

Avari su uspostavili stabilno carstvo u Karpatskom bazenu između 6. i 8. stoljeća.

Odjeća u Mađarskoj u 10. stoljeću

Odjeća odražava način života i kulturu nekog naroda, područja i vremena.

Odjeća u srednjem vijeku (Zapadna Europa, od 10. do 12. stoljeća)

Odjeća odražava način života i kulturu nekog naroda, područja i vremena.

Odjeća u srednjem vijeku (Zapadna Europa, od 5. do 10. stoljeća)

Odjeća odražava način života i kulturu nekog naroda, područja i vremena.

Slaveni

Veći dio slavenskih naroda koji se uobičajeno dijele u tri podskupine, žive u 14 europskih država.

Srednjovjekovni kršćanski kralj

Srednjovjekovni kraljevi su obično bili prikazani kako sjede na svom prijestolju, noseći krunu i kraljevski emblem.

Ukrajinski kozak (17. stoljeće)

Kozaci, pripadnici neovisnih poluvojnih zajednica na ukrajinskim stepama, igrali su važnu ulogu u povijesti Ukrajine.

Arapski borac (6. stoljeće)

Najvažnija oružja srednjovjekovnih arapskih boraca bili su luk i mač.

Bizantski car (6. stoljeće)

Bizant je smatran nasljednikom Rimske Imperije, kojim je vladao car.

Germanski ratnik (4. stoljeće)

Zastrašujući germanski ratnici, koji su navirali sa sjevera Europe prema jugu, ugrožavali su Rimsko Carstvo.

Srednjovjekovni donjon

Donjon je tipična građevina srednjeg vijeka, koja je građena odvojeno ili kao dio tvrđave.

Added to your cart.