Rudarstvo za vrijeme industrijske revolucije

Rudarstvo za vrijeme industrijske revolucije

Dinamičan razvoj industrije je zahtijevao sve veću količinu sirovina, te je prouzrokovao razvoj rudarstva na kraju 18. stoljeća.

Povijest

Ključne riječi

rudarstvo, industrijska revolucija, rudnik, sirovi materijal, izvor energije, rudarska regija, prilaz, dijete radnik, ugljena lice rudarstvo, pijuk, tramvaj, potporni stup, parni stroj, ugljen, mineralne sirovine

Povezani dodatci

3D modeli

Rudarska naseobina

Rudničko okno

Djeca radnici

Frontalno kopanje

Presjek

 • štrek
 • pijuk
 • lopata
 • jamska kolica
 • staza
 • greda
 • drveni podupirač
 • rudari na frontalnom kopanju
 • djeca radnici

Animacija

 • štrek
 • pijuk
 • lopata
 • staza
 • greda
 • drveni podupirač
 • rudari na frontalnom kopanju
 • djeca radnici

Naracija

Povijest rudarstva se u stvari podudara sa povijesti čovječanstva. Međutim, rudarstvo je zapravo procvatom industrijske revolucije 1780-ih godina u Engleskoj doživjelo značajne kvalitativne i kvantitativne promjene.

Osnovno gorivo tada sve popularnijih parnih strojeva je bio ugljen. S toga su se u ogromnom broju otvarali rudnici prvo u Engleskoj, te poslije u drugim državama zahvaćenim zamahom industrijske revolucije. Razvilo sa više vrsta vađenja mineralnih sirovina iz njihovih ležišta u Zemljinoj kori (površinsko pridobivanje, jamsko pridobivanje, pridobivanje vode, itd.)

Ovaj prizor prikazuje jedan podzemni rudnik iz 19. stoljeća.

U tom se slučaju slojevi koji se nalaze iznad mineralne sirovine samo djelomično uklanjaju, odnosno rastvaraju. Za potrebe oslobađanja i vađenja željene sirovine građeni su posebni rudnički objekti (rudnička okna, rudnički hodnici, itd.) Rudnička okna ukopana u stijenu su pokušali statički osigurati drvenim podupiračima i gredama.

Iskop sirovina vršen je pijucima, a zatim je lopatama utovarena u košare ili jamske kolice. Natovarena kolica su pomoću konjske zaprege ili ljudskom snagom odvezli na površinu jame.

Zbog niskih primanja i skučenog prostora su često zapošljavali djecu radnike. Oni su ovaj fizički izrazito naporan posao vršilil i po 10-12 sati dnevno, i to u neljudskim uvjetima. (Zakoni za regulaciju rad djece su u puno zemalja donjeti prilično kasno).

U pojedinim rudarskim područjima se nalazilo i više rudničkih okna. Za povezivanje istih, odnosno za odvoz iskopane sirovine su se pobrinuli izgradnjom željezničke pruge uskog kolosijeka. Međutim za lociranje i pridobivanje neobnovljivih izvora prirodnih minerala vezane su mnoge negativne posljedice, kao što je nemilosrdni i nepovratni utjecaj na prirodni okoliš.

Povezani dodatci

Parni stroj Jamesa Watta (18. stoljeće)

Usavršeni parni stroj škotskog inženjera se upotrebljavao u najrazličitijim područjima industrije, te ga zato nazivamo revolucionarnim izumom.

Industrijska zona

Osigurava poduzetnicima infrastrukturalne uvjete i usluge koje su im potrebne za uspješan rad.

Izumi u tekstilnoj industriji u 18. stoljeću.

Zahvaljujući izumima u 18. stoljeću, tekstilna industrija se razvijala vrtoglavom brzinom.

Parna lokomotiva Rocket (1829)

Engleski inženjer George Stephenson je izgradio svoju lokomotivu za jednu utrku lokomotiva 1829. godine.

Podzemni kop ugljena

Za razliku od površinskih kopova, u podzemnim rudnicima se ne odstranjuje gornji sloj stijena, nego se iskop ugljena izvodi u jamama.

Površinski kop

Za razliku od jamskih kopova, na površinskim se odstranjuje gornji sloj stijena, i iskop se izvodi na površini.

Torzijska vaga

Sila se može odrediti mjerenjem uvijanja torzijske niti u torzijskoj vazi.

Tvornica tekstila (19. stoljeće)

U 18. stoljeću je, zahvaljujući izumima, tekstilna industrija postala jedna od najvažnijih privrednih grana.

Zlatna groznica (19. stoljeće)

Najznačajnija eksploatacija rudnika zlata je počela 1848. godine u Kaliforniji, blizu San Franciska.

Naftna platforma

Na sredini čelične konstrukcije je duga cijev, koja buši dno mora, i traži ležišta nafte.

Rad naftne bušotine

Mašinerija koja vrši ispumpavanje sirove nafte na površinu.

Radnička četvrt (19. stoljeće)

Tipične radničke četvrti s nezdravim životnim uvjetima su nastale za vrijeme industrijske revolucije.

Added to your cart.