Roboti

Zabavna igra o različitim prostornim objektima.

Povezani dodatci

Sastavljanje kocke

Zadaće u kojima se po danim uzorima treba složiti kocka, razvijaju više vještina, a prije...

Gometrijske transformacije 1. (rotacija)

Animacija nam prikazuje dvo- i trodimenzionalne rotacije (oko točke i oko osi).

Dijeljenje prostora na 3 ravnine.

Postoji više različitih načina, kako sa tri ravnine možemo presiječi prostor.

Konstrukcija kuta od 60°

Da bismo nacrtali kut od 60°, vodit ćemo se načinom na koji smo nacrtali jednakostranični trokut.

Valjak

Animacije prikazuje tipove valjka kao i njihove bočne plohe.

Crtanje paralelnog pravca na zadanoj daljini.

Dan je pravac 'e'. Nacrtajmo pravac usporedan s pravcem 'e' i udaljen od njega 2 cm.

Grupiranje geometrijskih tijela

Animacija nam konkretnim primjerima pokazuje mogućnosti grupiranja predmeta u prostoru.

Slaganje geometrijskih oblika (jednobojnih)

Od kocki složit će se prikladna prostorna forma (tijelo).

Added to your cart.