Reakcija amonijaka i klorovodika

Spajanjem amonijaka i klorovodika dobivamo amonijev klorid sa ionskom vezom.

Povezani dodatci

Miješanje tvari, rastavljanje mješavina 2

Rastavljanje mješavina u slučaju topivosti jedne tvari u vodi.

Kloriranje metana reakcijom supstitucije

Tijekom reakcije supstitucije atomi vodika iz metana se supstituiraju sa atomima klora,...

Promjene agregacijskog stanja

Promjene agregacijskih stanja zapravo su prijelazi između čvrstog, tekućeg i plinovitog...

Formiranje molekula vodika

Atome vodika u molekuli vezuje kovalentna veza.

Reakcija vodika i kisika

Mješavina vodika i kisika naziva se plinom praskavcem. Ukoliko se zapali, on eksplodira.

Razvoj modela atoma

Povijesni pregled najvažnijih teorija o građi atoma.

Otapanje natrijevog klorida

Kuhinjska sol otapa se u vodi: polarizirane molekule vode oko iona stvaraju omotač.

Od čega se sastoje mješavine?

Ova nam lekcija predstavlja različite vrste mješavina te načine na koje se tvari u...

Added to your cart.