Razvoj modela atoma

Povijesni pregled najvažnijih teorija o građi atoma.

Povezani dodatci

Konformacije molekule etana

Molekula etana može da poprimi stabilnu otvorenu konformaciju.

Površinska napetost tekućina

Promatramo može li žilet plutati na površini različitih tekućina.

Miješanje tvari, rastavljanje mješavina 1

Postupak rastavljanja tvari u mješavini ovisi o različitim svojstvima tvari.

Utjecaj temperature na kemijsku ravnotežu

Promjena boje otopine kobalt (II) klorida zbog zagrijavanja i hlađenja.

Endotermna reakcija

Barijev hidroksid reagira s amonijevim nitratom, dok u isto vrijeme apsorbira toplinu iz njihova...

Adicija

Adicija je reakcija u kojoj se molekule od dvije ili više tvari spoje bez stvaranja...

Kloriranje metana reakcijom supstitucije

Tijekom reakcije supstitucije atomi vodika iz metana se supstituiraju sa atomima klora,...

Raketa od praška za pecivo

Proizvodimo ugljikov dioksid uz pomoć natrijevog hidrogenkarbonata i limunske kiseline. To je...

Added to your cart.