Računanje opsega, površine, oplošja i volumena

Animacija će nas uopznati sa načinima računanja opsega i površine geometrijskih likova te računanjem oplošja i volumena geometrijskih tijela.

Povezani dodatci

Zrcaljenje točke kroz os

Dana je os 't' i točka 'P'. Nacrtajmo zrcalnu sliku točke 'P' kroz os 't', tako da dobijemo...

Crtanje usporednih pravaca - drugo rješenje

Nacrtajmo romb tako da mu jedna stranica leži na pravcu 'e', a da mu je točka 'P' jedan od...

Crtanje simetrale kuta

Iz sljedećeg filmića naučit ćemo tehniku crtanja simetrale zadanog kuta alfa.

Kocka

Animacija prikazuje sastavne dijelove kocke (vrh, brid, dijagonala, strana) koja je jedna...

Zrcalna slika jednog trokuta

Os 't' i trokut 'ABC' nalaze se u ravnini. Nacrtajmo zrcalnu sliku trokuta ABC.

Volumen i površina tetrapaka soka

Iz idućeg filma naučit ćemo kako izračunati opseg i površinu pravokutnog kvadra. Za primjer će...

Pogledi

Pomoću tri različita pogleda se bira traženo geometrijsko tijelo.

Crtanje usporednih pravaca - prvo rješenje

Nacrtajmo pravac 'g' tako da bude usporedan s pravcem 'e' i da prolazi kroz točku 'P'.

Added to your cart.