Računanje opsega, površine, oplošja i volumena

Animacija će nas uopznati sa načinima računanja opsega i površine geometrijskih likova te računanjem oplošja i volumena geometrijskih tijela.

Povezani dodatci

Prijenos kuta

Zadani izbočeni oštri kut alfa prenijet ćemo na polupravac 'f' koji ishodište ima u točci 'F'.

Rotacijska tijela (zadaća)

Zadaća u vezi nastajanja rotacijskih tijela može biti od velike pomoći u prostornom...

Zrcaljenje dužine kroz os

Os 't' i dužina 'AB' nalaze se u ravnini. Nacrtajmo zrcalnu sliku dužine 'AB', koja će prolaziti...

Prizma

Ova animacija pokazuje nekoliko vrsta prizmi, od općih do pravilnih.

Grupiranje kvadrova

Različite tipove kvadrova prikazujemo pomoću svakodnevnih predmeta.

Mreža kocke (zadaće)

Od mreže šest sukladnih četverokuta se ne može uvijek sastaviti kocka.

Crtanje okomite simetrale pravca

Nacrtajmo okomitu simetralu pravca dugog 6 cm.

Crtanje paralelnog pravca na zadanoj daljini.

Dan je pravac 'e'. Nacrtajmo pravac usporedan s pravcem 'e' i udaljen od njega 2 cm.

Added to your cart.