RNK

RNK

Polinukleotid sastavljen od fosforne kiseline, riboze i dušične baze (citozina, uracila, adenina i gvanina).

Kemija

Ključne riječi

RNK, RNK lanac, ribonukleinska kiselina, nukleinska kiselina, polinukleotid, adenin, uracilom, citozin, gvanin, nukleotid, glasničke RNA, ribosomalna RNA, transfer RNA, fosforna kiselina, D-riboza, gene, biotehnologija, bjelančevina, aminokiselina, sintezu proteina, kodon, anticodon, organska kemija, kemija, bilogija, biokemija

Povezani dodatci

3D modeli

Naracija

Riboza

 • D-riboza

Ribonukleinska kiselina / RNK / RNA

Svojstva i pojava

RNA je polinukleotid: sastoji se od nukleotidnih jedinica. Svaki nukleotid se sastoji od fosforne kiseline, riboze i organskih nukleobaza koji sadrže dušik, koje su obično citozin, uracil, adenin i gvanin, osim u nekoliko slučajeva. RNK obično nema dvostruku helix strukturu.

Jednostruki RNK lanac može se saviti unatrag, a svaki odjeljak lanca može formirati bazne parove vodikovim vezama, čime se formira dvostruka struktura na određenim dijelovima lanca.

Najpoznatije vrste RNA su mRNA, tRNA i rRNA, koji igraju važnu ulogu u sintezi proteina unutar stanica. Druge RNA molekule reguliraju ekspresiju gena, dok određene molekule RNA djeluju kao enzimi ili biološki katalizatori. Oni se nazivaju ribozimi.

Upotreba

RNA se koristi u istraživanjima, biotehnologiji i molekularnoj medicini.

Fosforna kiselina

 • Fosforna kiselina

Dušične baze

 • uracil
 • citozin
 • gvanin
 • adenin

Nukleotidi

 • citidin\monofosfat
 • uridin\monofosfat
 • gvanozin\monofosfat
 • adenozin\monofosfat

Glasnička RNK

 • glasnička RNK (mRNA) - Polinukleotid koji je komplementaran vodećem (ili kodirajućem) lancu DNK. Proizvodi ga enzim RNA polimeraza.
 • Tromi lanac DNK - Taj se lanac ne transkribira na glasničku RNK.
 • Vodeći lanac (kodirajući lanac) DNK - Ovaj lanac služi kao predložak za nastanak glasničke RNK. Njeni bazni tripleti nazivaju se kodonima.

Transportna RNK

 • Transportna RNK (tRNA) - Transportira aminokiseline aktivirane ATP-om za sintezu proteina.
 • Akceptorska omča - Aktivirana aminokiselina veže se ovdje.
 • D-omča - Može vezati enzim koji aktivira aminokiselinu.
 • T-omča
 • Antikodon - Spojen je na kodon od glasničke RNK. Njegov bazni slijed je komplementaran baznoj sekvenci RNK. Određuje koja je aminokiselina transportirana transportnom RNK.

Ribosomska RNK

 • ribosomalna RNK (rRNA) - Jedna od komponenti ribosoma, stanična organela odgovorna za sintezu proteina.
 • mala ribozomalna podjedinica - Veže glasničku RNK.
 • velika ribozomalna podjedinica - Vezuje dvije molekule transportne RNK koje prenose aminokiseline.
 • ribosomalni RNK lanac

Povezani dodatci

Beta-D-riboza (C₅H₁₀O₅)

Bezbojna kristalna tvar koju nalazimo u nukleinskim kiselinama, koenzimima, nukleotidima i nukleozidima.

DNK

Nositelj genetskih informacija u stanici.

Fosfat ion (PO₄³⁻)

Složeni ion, koji nastaje iz fosforne kiseline otpuštanjem protona.

Fosforna kiselina (H₃PO₄)

Također se koristi kao dodatak prehrani, uklanjač kamenca i korozije.

Genome editing

Genome editing is a type of genetical engineering which results in changes in the genome of a living organism. This animation introduces one of the best...

Pirimidin (C₄H₄N₂)

Heterociklički organski spoj, njegovi derivati ​​su timin, citozin i uracil.

Purin (C₅H₄N₄)

Heterociklički aromatski organski spoj, njegovi derivati ​​uključuju gvanin i adenin.

Virusi

Virusi se sastoje od proteinske ljuske i DNK ili RNK. Zaražene stanice reprogramiraju kako bi proizvodile više virusa.

D-riboza (C₅H₁₀O₅)

Verzija riboze otvorenog lanca koju nalazimo u nukleinskim kiselinama, koenzimima, nukleotidima i nukleozidima.

Polimerizacija etena

Polimerizirani eten je poznat kao polietilen, vrsta plastike

Added to your cart.