Provincije i gradovi Rimskog Carstva

Provincije i gradovi Rimskog Carstva

Animacija prikazuje višestoljetnu povijest Rimskog Carstva.

Povijest

Ključne riječi

Római Birodalom, Rim, Drevni Rim, carsko doba, Rimski, pokrajina, Sredozemno More, limete, stari vijek, trgovina, Pannonia, Mediteran, povijest, glavni grad, granica, osvajanje, globus, slijepa karta, poznavanje zemljovida, zemljovid, Zemlja

Povezani dodatci

3D modeli

Rimsko Carstvo

 • Rimsko Carstvo (230. n.e.) - Najveća teritorijalna proširenost Carstva bila je oko 5 000 000 km².

Zahvaljujući višestoljetnim osvajačkim ratovima Rim je izrastao u ogromno carstvo. To je carstvo obuhvaćalo gotovo cijelo Sredozemlje stoga su ga Rimljani s pravom nazivali Mare Nostrum („naše more”).

Carstvo je svoju najveću teritorijalnu rasprostranjenost (oko 5 milijuna km²) imalo početkom 2. stoljeća, za vrijeme vladavine cara Trajana.

Teritorijalna proširenost

 • 510. godine pr. n. e.
 • 320. godine pr. n. e.
 • 300. pr. n. e.
 • 270. pr. n. e.
 • 220. pr. n. e.
 • 190. pr. n. e.
 • 140. pr. n. e.
 • 70. pr. n. e.
 • 40. pr. n. e.
 • 20. n. e.
 • 70. n. e.
 • 140 n. e.
 • 230. n. e.
 • 300. n. e.

Provincije

Rimske su provincije bile najveće teritoijalne i administrativne jedinice izvan Italije. Provincije su bile stečene u osvajačkim ratovima, bile su potčinjene Rimu i dužne plaćati porez. Prva rimska provincija bila je Sicilija, osvojena 241. godine pr. n. e., nakon I. Punskog rata.

Provincijama su obično upravljali nekadašnji magistrati iz reda senatora (npr. konzuli, pretori), kojima je u Rimu istekao mandat. Namjesnici u provincijama bili su u pravilu imenovani na period od godine dana, a birani su jednostvanim odabiroom s liste.

Gradovi

 • Aleksandrija
 • Aquincum
 • Athenae
 • Bizant
 • Colonia Agrippina
 • Damascus
 • Londinij
 • Lugdunum
 • Lutecija
 • Mediolanum
 • Neapolis
 • Olisipo
 • Rim
 • Toletum
 • Valentia
 • Vindobona

Kako je carstvo raslo, tako se i broj gradova povećavao, budući da su Rimljani osiguravali osvojena područja stvaranjem kolonija. U doba carstva je broj naselja koji koji je bio smatran gradovima prešao dvije tisuće.

Gradovi su značili najmanju administrativnu jedinicu antičkoga Rima. Tijekom stoljeća osnovano je više vrsta gradova kao npr. civilni gradovi, vojni gradovi. Isprva su postojale velike razlike u statusu i pravima gradova i njihovih stanovnika. Kasnije, sa širenjem rimskoga prava, taj se status donekle ujednačio.

Kultura je cvjetala u rimskim gradovima, a stanovnici su mogli uživati u svim dostignućima tadašnje civilizacije. Gradovi su bili središta trgovine, proizvodnje ii vjerskoga života. Trudili su se da u svemu slijediti primjer Rima.

Trgovački putevi

Ceste (zvane "viae") koje su povezivale gradove bile su žile kucavice (arterije života) Rimskoga Carstva. Naravno, centar te cestovne mreže bio je Rim. Otuda i izreka: "Omnes viae Romam ducunt" ("Svi putevi vode u Rim").

Za trgovinu su Rimljani radije koristili vodeni prijevoz. Osim Sredozemnim morem, plovili su velikim rijekama kao što su Rajna, Ebro ili Nil.

Teritorijalnim proširenjem rimskoga carstva proširila se i cesotvna mreža izvan granica Vječnoga grada i Italije i ona je korištena za trgovinu. Tako su se proizvodi iz provincija dopremali u sam centar. Postojalo je više cestovnih trgovačkih ruta, poput Jadranske ceste koja je povezivala Jadransko more s Baltičkim.

Limes

Limes je bio sustav za obranu granica Rimskog Carstva sastavljen od prirodnih prepreka i umjetnih utvrda. Velike rijeke (npr. Dunav) i visoke planine (npr. Alpe) činile su njihove važne elemente. Na onim predjelima gdje nije bilo prirodnih prepreka, Rimljani su podizali zidove koji su bili opremljeni posmatračkim tornjevima i kapijama.

Jedna od najpoznatijih umjetnih utvrda sagrađena je na sjevernoj strani provincije Britanija za vrijeme cara Hadrijana, koji je vladao od 117. do 138. godine. Hadrijanov zid sagrađen za osam godina. Protezao se u dužini od 120 km od istolne do zapadne strane otoka. Zid je bio visok oko 5 m i širok 3 m, a u pravilnim razmacima bile su postavljene male tvrđave, takozvane prekretnice, između kojih su stajale dvije kule.

Igra s provincijama

Igra s gradovima

Animacija

 • 510. godine pr. n. e.
 • 320. godine pr. n. e.
 • 300. pr. n. e.
 • 270. pr. n. e.
 • 220. pr. n. e.
 • 190. pr. n. e.
 • 140. pr. n. e.
 • 70. pr. n. e.
 • 40. pr. n. e.
 • 20. n. e.
 • 70. n. e.
 • 140 n. e.
 • 230. n. e.
 • 300. n. e.

Naracija

Grad Rim, osnovan u 8. stoljeću pr. Kr. se nalazio u srcu Apeninskog poluotoka. Zahvaljujući višestoljetnim osvajačkim ratovima izrastao u ogromno carstvo i postao je vladar prvo poluotoka, a zatim i cijeloga Sredozemlja. Početkom 2. stoljeća Carstvo je imalo svoju najveću teritorijalnu rasprostranjenost.

Učinkovita uprava carstva počivala je na teritorijalnim i upravnim jedinicama, provincijama oformljenim na osvojenim teritorijima. Za obranu granica Rimskog Carstva služio je limes, sustav sastavljen od prirodnih prepreka i umjetnih utvrda.

Paralelno s teritorijalnim širenjem, postupno je izgrađena i legendarna cestovna mreža koja se protezala cijelim carstvom. Kopneni i morski putevi postali su žilama kucavicama trgovine.

Povezani dodatci

Legendarna antička carstva

Za vrijeme više tisuća godina u povijesti je nastalo (i propalo) bezbroj legendarnih carstva.

Rimski ratnik (1. stoljeće prije Krista)

Plaćeni vojnici antičkog Rimskog Carstva bili su izvrsno obučeni i opremljeni.

Kvinkverema (3. stoljeće pr. Kr.)

Jedrilica s više redova vesala bila je tipičan vojni brod helenističkog razdoblja.

Starorimski opsadni strojevi

Rimski osvajači posjedovali su učinkovitu opsadnu mašineriju, razvijenu za potrebe napada na utvrde.

Vojna taktika pješadije starog Rima

Pripadnici legije starog Rima bili su izvanredni vojni stratezi.

Vojni tabor u antičkom Rimu

Kako se širilo Rimsko Carstvo, na osvojenim su područjima nicali vojni tabori.

Alezija (Francuska, 1. stoljeće pr. Kr.)

Galski grad Alezija, koji je obranio Vercinegetorix, opkolila je rimska vojska Julija Cezara 52. g. pr. Kr.

Arena (amfiteatar) u Puli (1. stoljeće)

Arena u Puli jedan je od najvećih i najvažnijih spomenika antičkog graditeljstva. Od sačuvanih amfiteatara ona je šesta po veličini u Rimskom Carstvu.

Birema (antički ratni brod)

Birema je jedrenjak s karakterističnim oštrim pramcem i dva reda vesala.

Bitka kod Akcija (31. pr. Kr.)

U ovoj bitci uz obale Grčke Oktavijan je ostvario odlučujuću pobjedu nad Antonijem.

Bitka kod Alesie (52. prije naše ere)

Galije grada Alesia, koju je obranio Vercingetorix, rimske su snage Julija Cezara opkolile 52. godine prije Krista.

Bitka na Katalaunskim poljima (451)

Rimska vojska predvođena Aecijem je zaustavila pohod hunskog kralja Atile.

Circus Maximus (Rim, 1. stoljeće)

Circus Maximus (latinski: Veliki krug) je bio najveća građevina u Starom Rimu. U njemu su održavane utrke dvokolica, ali i gladijatorske borbe.

Dioklecijanova palača (Split, Hrvatska)

Dioklecijanovu palaču sagradio je rimski car Dioklecijan u blizini svog rodnog mjesta.

Karakaline terme (Rim, 3. stoljeće)

Veličanstveni kompleks javnih kupki u Rimu sagrađen je između 212. i 216. godine za vrijeme vladavine cara Karakale.

Koloseum (Rim, 1. stoljeće)

Najpoznatiji i najimpozantniji amfiteatar u antičkom Rimu, izgrađen u 1. stoljeću.

Migracije naroda kroz povijest

Animacija nam prikazuje najveće migracije naroda kroz povijest od prapovijesti sve do danas.

Oltar veličanstvenog mira (Rim, 1. stoljeće prije naše ere)

Oltar veličanstvenog mira je monumentalni oltar koji je napravljen, kako bi se proslavio Augustov pobjednički povratak iz Galije i Španjolske. Jedan je od...

Panteon (Rim, 2. stoljeće)

Panteon ili "Hram svih bogova" sagrađen je u vrijeme vladavine rimskog cara Hadrijana.

Ranokršćanska nekropola Sopianae (Pečuh, Mađarska, 4. stoljeće)

Ranokršćanska nekropola u Pečuhu izvanredan je povijesni spomenik kulture.

Senator sa suprugom u antičkom Rimu

Senatori su, kao članovi najvišeg društvenog sloja u antičkom Rimu, nosili toge s grimiznim rubom.

Stambena zgrada u antičkom Rimu

Prostrane stambene zgrade bogatijih Rimljana su imale različite tlocrte i sastojale su se od mnogo prostorija.

Vojnik Konstantina Velikog (4. stoljeće)

Prosperitet istočnog dijela Rimskog carstva započeo je početkom 4. stoljeća, za vrijeme vladavine cara Konstantina.

Added to your cart.