Promjene agregacijskog stanja

Promjene agregacijskog stanja

Promjene agregacijskih stanja zapravo su prijelazi između čvrstog, tekućeg i plinovitog agregacijskog stanja.

Kemija

Ključne riječi

promjena agregatnog stanja, rastapanje, smrzavanje, izvor, isparavanje, kondenzacija, sublimacija, kristalizacija, tekući, čvst, plin, agregatno stanje, fizikalno svojstvo, temperatura, tlak, transformacija, egzotermičan, endotermni, Difuzija, termodinamika, kemija, fizički, _javasolt

Povezani dodatci

3D modeli

Agregacijska stanja

 • čvrsto
 • tekuće
 • plinovito

Većina tvari u prirodi može se pojaviti u nekoliko različitih agregacijska stanja. Najpoznatija tri agregacijska stanja su: čvrsto, tekuće i plinsko. Nauka poznaje i druga agregacijska stanja koja se javljaju pri ekstremnim uvjetima.

Neke tvari, poput vode, mogu se lako uočiti u sva tri stanja, dok su druge tvari, poput helija, pri normalnim uvjetima, obično poznate samo u jednom stanju, ali mogu dostići druga stanja pri vrlo niskim temperaturama ili pod vrlo visokim tlakom.

Najvažnija razlika između agregacijska stanja je u tome što, zbog različitih temperatura ili tlaka, privlačnost između čestica prevladava više ili manje.

Čvrsto

Čestice koje tvore čvrste tvari, također se kreću, ali uglavnom sporije nego u drugim stanjima. Stoga je privlačnost među česticama veća, pa se one postave u fiksnom stanju, imaju fiksno mjesto i tamo vrše vibracijsko kretanje. Čvrsta tvar ima stalan volumen i oblik.

Postoje dvije vrste čvrste tvari: kristalni ili amorfni. Čestice u tvarima kristalne strukture tvore pravilne geometrijske oblike. Kao što su, na primjer led, dijamant i grafit.
Amorfna čvrsta tvar nema dobro definirane geometrijske pravilnosti kao što su na primjer vosak, bitumen, staklo i većina plastike.
Kristali imaju dobro definirano talište, dok amorfni materijali postupno omekšavaju. Ne postoji oštar prijelaz između kristalne i amorfne čvrste tvari, amorfni materijal može imati kristalne strukture, a kristali nisu uvijek "pojedinačni kristali", već konglomerati kristalnih čestica.

Tekuće

Plinovito

Promjene agregacijskog stanja

 • čvrsto
 • tekuće
 • plinovito
 • taljenje
 • očvršćivanje
 • isparavanje
 • kondenzacija
 • resublimacija
 • sublimacija

Procesi

 • taljenje
 • očvršćivanje
 • isparavanje
 • kondenzacija
 • resublimacija
 • sublimacija
 • prijenos topline
 • smanjenje temperature

Povezani dodatci

Isparavanje i vrenje

Što se događa s tekućinom tijekom isparavanja i vrenja? O čemu ovisi njeno vrelište?

Kako gori svijeća

Svijeće se još od davnih vremena koriste kao izvor svjetlosti.

Kako radi? - Usisavač

Usisavač stvara djelomični vakuum i usisava prašinu uz pomoć dovodnog zraka visokog tlaka.

Površinska napetost

Napetost površine je svojstvo tekućine koja omogućuje tekućini da dobije najmanju moguću površinu.

PVT-dijagram za idealne plinove

Odnos između tlaka, volumena i temperature idealnih plinova određuje skup plinskih zakona.

Taljenje i zamrzavanje

Tijekom zamrzavanja stvaraju se vodikove veze između molekula vode što rezultira kristalnom strukturom.

Termometri

Za mjerenje temperature mogu se koristiti različiti termometri.

Voda (H₂O)

Stabilni spoj vodika i kisika, neophodan za život. U prirodi se pojavljuje u sva tri agregatna stanja.

Kako funkcionira hladnjak?

Animacija nam pokazuje sklop i funkcioniranje hladnjaka.

Kako funkcionira klima uređaj?

Klima uređaj hladi zrak unutra tako što odvodi toplinu i otpušta je vanka.

Kako radi sušilo za kosu?

Animacija nam prikazuje konstrukciju i fizičko objašnjenje rada sušila za kosu.

Added to your cart.