Političke i gospodarske organizacije

Političke i gospodarske organizacije

Prošlih desetljeća je nastalo više političkih i gospodarskih organizacija među zemljama svijeta.

Geografija

Ključne riječi

politika, privreda, sindikati, NATO, Europska Unija, G8, OPEC, NAFTA, ASEAN, Arapska liga, euro zona, EFTA-e, nordijsko vijeće, Član, svijet, Europa, zemljovid, karta svijeta, zemlje, država, globus, Zemlja, granica, demogeografija, društvo, poznavanje zemljovida, geografija

Povezani dodatci

3D modeli

Europske političke i gospodarske organizacije

Političke i gospodarske organizacije svijeta

G7 (Grupa sedam): Kooperativni forum za vlade 7 ekonomski razvijenih zemalja svijeta. Njihov prvi sastanak, poznat kao prvi svjetski gospodarski summit, održan je 1975. godine.

G10 (Grupa deset): Skupina zemalja koje su pristale sudjelovati u općim uvjetima posuđivanja MMF-a (GAB). GAB je osnovan 1962. radi razmatranja ekonomskih, monetarnih i financijskih pitanja i suradnje u tim područjima. Zemlje sudionice određuju raspoloživost sredstava Međunarodnog monetarnog fonda (MMF).

G20 (Grupa dvadeset): Međunarodni je forum koji se sastoji od Europske unije i 19 vodećih svjetskih gospodarstava. Osnovana je 1999. godine s ciljem promicanja razgovora ministara financija, središnjih banaka i šefova vlada ili šefova država o politikama vezanim za međunarodnu financijsku stabilnost.

G33 (nazivaju se i Prijatelji posebnih proizvoda u poljoprivredi): To je politička koalicija zemalja u razvoju osnovana 2003. s namjerom da koordiniraju svoje trgovačke i političke aktivnosti. Njegov je cilj pružiti pomoć zemljama sudionicama u zajedničkim problemima, uglavnom u vezi s poljoprivredom.

NAFTA (Sjevernoamerički sporazum o slobodnoj trgovini): Sporazum potpisan od strane Kanade, Meksika i Sjedinjenih Država 1992. godine čiji je glavni cilj uspostaviti područje slobodne trgovine za svoje države članice.
Sporazum također ima za cilj osigurati zajedničko tržište roba i usluga država članica, stvoriti nove mogućnosti zapošljavanja te jačati konkurentnost tvrtki regije na svjetskom tržištu.

ASEAN (Udruga zemalja jugoistočne Azije): Regionalna međunarodna organizacija koja promiče političku, gospodarsku i kulturnu suradnju između zemalja koje se nalaze u jugoistočnoj Aziji. Osnovana je 1967. godine s ciljem očuvanja mira u regiji i zaštite njezinih država članica od prijetnje koju je postavio Sovjetski blok.
Nakon sredine sedamdesetih glavni naglasak stavljen je na ekonomsku suradnju, iako je ova suradnja zaustavljena deset godina kasnije.
Od 1990-ih, regija je svjedočila brzom gospodarskom rastu, uz pomoć provedbe distribucije rada među zemljama, jer su se specijalizirale za proizvodnju elektroničkih proizvoda, masovnih proizvoda i vrhunskih proizvoda. To je rezultiralo stvaranjem regionalne zone slobodne trgovine. Organizacija ima sjedište u Jakarti.

OPEC (Organizacija zemalja izvoznih nafte): Politička i gospodarska unija čija je misija koordinirati proizvodnju sirove nafte u državama članicama.
Organizacija je osnovana 1960. godine, kada su na tržištu nafte dominirale pretežno američke, britanske i nizozemske globalne tvrtke, koje su pokušavale dobiti cijenu nafte. Njegova je svrha bila pomoći svojim članovima da bolje podnose pritisak takvih tvrtki.
U početku je funkcija bila prodati naftne zalihe zemalja u razvoju i kontrolirati količine proizvodnje. Kasnije je također imao glavnu riječ u cijenama sirove nafte na svjetskim tržištima. Sjedište organizacije je u Beču.

Arapska liga: Regionalna međunarodna organizacija arapskih država. Njezin je cilj prije svega politička, međutim, kulturna i geografska sličnost, a blizina je uvjet članstva. Cilj je potpora suradnji i uzajamnoj pomoći, kao i doprinos gospodarskom, društvenom, političkom, kulturnom i vojnom razvoju država članica. Organizacija ima sjedište u Kairu.

Europska unija

1957. - Europska ekonomska zajednica, također poznata kao Zajedničko tržište, nastala je u Rimu.
Članovi: Savezna Republika Njemačka, Francuska, Italija i zemlje Beneluksa.

1967. - Naziv organizacije se mijenja u Europsku zajednicu.

Promjena naziva ukazuje na to da suradnja između država članica više nije bila isključivo ekonomska.

1973.-1986. - Proširenje Europske zajednice.
Spajanje države: 1973 - Ujedinjeno Kraljevstvo, Irska, Danska; 1981 - Grčka; 1986 - Portugal i Španjolska.

1985. - Potpisivanje Schengenskog sporazuma, koji osigurava stroge kontrole vanjske granice, kao i slobodno kretanje osoba između država članica.

1992. - Potpisivanje Ugovora iz Maastrichta. Zemlje članice pristaju na stvaranje (zapadne) Europe bez granica do prijelaza tisućljeća.

1994. - Naziv zajednice mijenja se u Europsku uniju, ukazujući kako je suradnja proširena na strana i obrambena politika.

1995. - Nove države članice: Švedska, Finska, Austrija.

1995. - Schengenski sporazum stupa na snagu. (Velika Britanija nije dio Schengenskog područja, Norveška i Island, članice izvan EU, potpisali su Sporazum.)

1997. - Potpisan je sporazum o proširenju Istočne Europe.

2002. - Uvođenje jedinstvene valute EU, Euro. Eurozona je stvorena. Uspostavljena je monetarna unija, tako da EU postaje drugo po veličini gospodarstvo na svijetu.
Članice (2015.): Njemačka, Francuska, Nizozemska, Belgija, Luksemburg, Austrija, Finska, Španjolska, Portugal, Italija, Irska, Grčka, Slovačka, Slovenija, Cipar, Malta, Estonija, Latvija, Litva.

2004 - Istočno proširenje. Nove države članice: Cipar, Češka, Estonija, Poljska, Latvija, Litva, Mađarska, Malta, Slovačka, Slovenija.

2007. - Nove države članice: Bugarska i Rumunjska.

2013. - Nova država članica: Hrvatska

Definicije pojmova:

Integracija: spajanje nezavisnih nacionalnih ekonomija. Razlike među njima sve više nestaju, a njihovi gospodarski, a kasnije i drugi međusobni odnosi postaju sve više slični međudržavnim odnosima. Ujedinjenje se odvija na dvije razine: na mikro razini (između poduzeća) i na makro razini (između zemalja).

Gospodarska unija: pretposljednji korak u procesu integracije. Ova faza karakterizira ukidanje nacionalnih gospodarstava, postoji jedna zajednička ekonomska politika; zajednički proizvodni i prodajni procesi; zajednička ulaganja i tehnološki lanci prelaze nacionalne granice.

Politička unija: najnapredniji oblik integracije. Države članice dijele ne samo gospodarske politike, već i zajedničku vladu, koja tvori jednu jedinu državu.

Regionalna ekonomska unija: oblik integracije u kojem države članice unutar dobro definirane geografske regije tvore gospodarsku uniju.

NATO

Sjevernoatlantski savez (NATO) je savez 28 država iz Sjeverne Amerike i Europe.
Utemeljen je u Washingtonu nakon Drugog svjetskog rata (4. travnja 1949.). Stvorena tijekom rata utrke Hladnog rata, organizacija je imala za cilj oslabiti Sovjetski Savez, koji se u to vrijeme širio u istočnoj Europi i suprotstavio se Varšavskom paktu. Na kraju Hladnog rata, NATO je postao branitelj zapadne civilizacije.

NATO-ovi temeljni ciljevi navedeni su u Sjevernoatlantskom sporazumu, pri čemu se države članice obvezuju koristiti sva politička i vojna sredstva kako bi zaštitile svoju slobodu i sigurnost.
Organizacija također nastoji spriječiti širenje ruskog političkog i vojnog utjecaja. Danas se i mirovne operacije provode izvan granica država članica. Velika snaga koja vodi organizaciju je Sjedinjene Države, pa NATO-ova politika snažno predstavlja stranu, političku i gospodarsku interese te zemlje.

Godine 1999. Mađarska, Češka i Poljska pristupile su organizaciji. U 2004. godini pristupilo je još 5 država članica Europske unije (Slovačka, Slovenija, Estonija, Litva, Latvija) kao i Bugarska i Rumunjska.
2009. godine Hrvatska
je zajedno s Albanijom ušla u NATO, dok je 2017. godine i Crna Gora postala članica. U 2018. godini započeli su i pristupni pregovori i sa Sjevernom Makedonijom.

Schengenski prostor

Schengenski sporazum je ugovor između država članica EU-a i nekoliko europskih zemalja koje nisu članice EU-a u kojima su se složili postupno ukloniti kontrolu na svojim unutarnjim granicama i kolektivno organizirati kontrolu vanjskih granica.

Sporazum je potpisalo pet europskih zemalja (Francuska, Zapadna Njemačka i države Beneluks) 1985. s ciljem postupnog uklanjanja nadzora na njihovim unutarnjim granicama. Trenutno 22 od 28 članica EU i 4 države koje nisu članice EU (Island, Lihtenštajn, Norveška i Švicarska) sudjeluju u schengenskom području.

Povezani dodatci

Administrativna karta Njemačke

Karta prikazuje najvažnije jedinice uprave Njemačke.

Afrički izbjeglički logor (Darfur)

Zbog vojnog sukoba u Sudanu, milijuni ljudi moralo je pobjeći iz svojih domova.

Azijske države

Učenje o zemljopisnoj lokaciji, glavnim gradovima i zastavama azijskih zemalja kroz vježbe s tri razine težine.

Države Afrike

Učenje o geografskoj lokaciji, glavnim gradovima i zastavama afričkih zemalja kroz vježbe u tri razine težine.

Države Amerike

Upoznavanje geografske lokacije, glavnih gradova i zastava američkih zemalja kroz vježbe u tri razine težine.

Države i gradovi SAD

Uz pomoć animacije upoznat ćemo se sa državama članicama i najvećim gradovima SAD.

Državno uređenje i službeni jezici

Animacija nam pokazuje državna uređenja i službene jezike zemalja svijeta.

Geografske zanimljivosti - Društvo

Na našoj Zemlji možemo sresti bezbroj zanimljivosti vezanih za društvo i stanovništvo.

Gradovi svijeta

Animacija nas uz igru podučava, i pokazuje lokaciju i podatke važnijih gradova na Zemlji.

Industrijska zona

Osigurava poduzetnicima infrastrukturalne uvjete i usluge koje su im potrebne za uspješan rad.

Migracije naroda kroz povijest

Animacija nam prikazuje najveće migracije naroda kroz povijest od prapovijesti sve do danas.

Migranti i izbjeglice

Animacija prikazuje suvremenu migracijsku krizu i probleme izbjeglica na nekoliko načina.

Most Golden Gate (San Francisco, 1937)

Viseći most koji premošćuje Tihi ocean u zaljevskom području San Francisca je izgrađen 1937. godine.

Planina Rushmore (SAD)

Planina Rushmore se smatra nacionalnim spomenikom SAD-a, jer njegove jedinsvene skulpture prikazuju četiri predsjednika.

Simboli i znamenitosti zemalja

Igra o znamenitostima, krajolicima i građevinama nekih zemalja.

Slaveni

Veći dio slavenskih naroda koji se uobičajeno dijele u tri podskupine, žive u 14 europskih država.

Svjetske religije

Na geografsku raspodjelu svjetskih religija utječu povijesni događaji.

Upravna karta Austrije

Animacija prikazuje upravnu podjelu Republike Austrije.

Upravna karta Nizozemske

Animacija prikazuje upravnu strukturu Nizozemske.

Zemlje Europe

Uz pomoć animacije se možemo upoznati glavnim gradovima europskih država, te zastavama pojedinih zemalja.

Zemlje svijeta

Uz pomoć animacije se se možemo upoznati zemljama svijeta, njihovim glavnim gradovima i zastavama.

Administrativni zemljovid Mađarske

Animacija nem pokazuje najvažnije regije, županije i gradove Mađarske.

Added to your cart.