Pirol (C₄H₅N)

Pirol (C₄H₅N)

Heterociklični aromatični spoj.

Kemija

Ključne riječi

pirol, organski spoj koji sadrži dušik, heterociklički spoj, heteroatom, dipol, klorofil, hemoglobin, porfirina, organska kemija, kemija

Povezani dodatci

Klorofil

Klorofil je fotosenzitivni zeleni pigment koji se nalazi u biljkama. Apsorbira svjetlosnu energiju i tako igra važnu ulogu u fotosintezi.

Hemoglobin

Protein koji prenosi kisik u našim crvenim krvnim stanicama.

Imidazol (C₃H₄N₂)

Biološki i praktički važan organski spoj.

Piridin (C₅H₅N)

Osnovni heterociklički organski spoj; bezbojna, otrovna tekućina oštrog mirisa.

Pirimidin (C₄H₄N₂)

Heterociklički organski spoj, njegovi derivati ​​su timin, citozin i uracil.

Prolin

Jedna od 20 aminokiselina koje čine proteine. Njena amino skupina i 3. ugljikov atom bočnog lanca tvore prsten.

Purin (C₅H₄N₄)

Heterociklički aromatski organski spoj, njegovi derivati ​​uključuju gvanin i adenin.

Molekularne vježbe VII. (Spojevi ugljika sa sadržajem dušika)

Zadatak za razumevanje sklopa i grupiranje spojeva ugljika sa sadržajem dušika.

Added to your cart.