Pentan (C₅H₁₂)

Peti član homologog niza alkana. Bezbojna, zapaljiva tekućina.

Povezani dodatci

Celobioza (C₁₂H₂₂O₁₁)

Celobioza je osnovna strukturalna jedinica celuloze.

2-metilpropan (C₄H₁₀)

Jedan od izomera butana, bezbojan, zapaljiv plin.

Etan (C₂H₆)

Pripada skupini običnih alkana, drugi je u homolognom nizu.

Sekundarni sklop bjelančevina

Bjelančevine su izgrađene od aminokiselina koje su međusobno povezane peptidnom vezom, i...

Obezbojenje ruže klorom

U idućem pokusu plinovitim klorom ćemo obezbojiti ružu.

Amiloza ((C₆H₁₀O₅)n)

Amiloza je polisaharid sastavljen od molekula D-glukoze. Jedan je od osnovnih sastojaka...

Formamid (metanamid) (HCONH₂)

Bezbojna, pomalo viskozna, higroskopna tekućina, koja se koristi za proizvodnju mravlje...

Added to your cart.