Pentan (C₅H₁₂)

Peti član homologog niza alkana. Bezbojna, zapaljiva tekućina.

Povezani dodatci

Asparaginska kiselina

Jedna od dvadeset amino kiselina koje proizvode protein.

Leucin

Jedan od dvadeset aminokiselina koje čine proteine.

Heksan (C₆H₁₄)

Šesti član u homolognoj seriji ravnolančanih alkana.

Serin

Jedna od 20 aminokiselina koje čine proteine.

Purin (C₅H₄N₄)

Heterociklički aromatski organski spoj, njegovi derivati ​​uključuju gvanin i adenin.

Valin

Jedan od dvadeset aminokiselina koje čine bjelančevine.

Dietil-eter (eter) (C₄H₁₀O)

Najpoznatiji predstavnik etera.

Peptidna veza

Aminokiseline koje čine proteine ​​vezane su peptidnim vezama.

Added to your cart.