Palmitinska kiselina (heksadekanska kiselina) (C₁₅H₃₁COOH)

Palmitinska kiselina (heksadekanska kiselina) (C₁₅H₃₁COOH)

Bijela, voštana supstanca, karboksilna kiselina s vielikim brojem ugljika.

Kemija

Ključne riječi

palmitinska kisielina, heksadekanoilna kiselina, karboksilna kiselina, masna kiselina, zasićeno, masnoća, ulje, sapun, palmitati, palmino ulje, organska kemija, kemija

Povezani dodatci

3D modeli

Povezani dodatci

Oleinska kiselina (C₁₇H₃₃COOH)

Nezasićena monokarboksilna kiselina. Molekula sadrži dvostruku vezu u cis orijentaciji.

Stearinska kiselina (oktadekan-kiselina) (C₁₇H₃₅COOH)

Čvrsta, bijela tvar, sastavni dio biljnih ulja i životinjskih masti.

Sapun

Masne kiseline sadrže polarne i apolarne dijelove molekula, te su pogodne za uklanjanje masnih mrlja.

Molekula masti

Tri zasićene molekule masnih kiselina povezane s molekulom glicerola.

Molekula ulja

Trigliceridi koji sadrže nezasićene masne kiseline su na sobnoj temperaturi u tekućem stanju.

Added to your cart.