Palmitinska kiselina (heksadekanska kiselina) (C₁₅H₃₁COOH)

Palmitinska kiselina (heksadekanska kiselina) (C₁₅H₃₁COOH)

Bijela, voštana supstanca, karboksilna kiselina s vielikim brojem ugljika.

Kemija

Ključne riječi

palmitinska kisielina, heksadekanoilna kiselina, karboksilna kiselina, masna kiselina, zasićeno, masnoća, ulje, sapun, palmitati, palmino ulje, organska kemija, kemija

Povezani dodatci

Oleinska kiselina (C₁₇H₃₃COOH)

Nezasićena monokarboksilna kiselina. Molekula sadrži dvostruku vezu u cis orijentaciji.

Stearinska kiselina (oktadekan-kiselina) (C₁₇H₃₅COOH)

Čvrsta, bijela tvar, sastavni dio biljnih ulja i životinjskih masti.

Sapun

Masne kiseline sadrže polarne i apolarne dijelove molekula, te su pogodne za uklanjanje masnih mrlja.

Molekula masti

Tri zasićene molekule masnih kiselina povezane s molekulom glicerola.

Molekula ulja

Trigliceridi koji sadrže nezasićene masne kiseline su na sobnoj temperaturi u tekućem stanju.

Added to your cart.