Oksalna kiselina (etan-dikarboksilna kiselina) (COOH)₂

Oksalna kiselina (etan-dikarboksilna kiselina) (COOH)₂

Najjednostavnija dikarboksilna kiselina.

Kemija

Ključne riječi

oksalna kiselina, etandionska kiseline, karboksilna kiselina, dikarboksilna kiselina, karboksilna skupina, oksalati, Wöhler, organska kemija, kemija

Povezani dodatci

Benzojeva kiselina (C₆H₅COOH)

Najjednostavnija od aromatskih karboksilnih kiselina.

Mravlja kiselina (metanska kiselina) (HCOOH)

Mravlja kiselina (ili metanska kiselina) najjednostavnija je karboksilna kiselina.

Oleinska kiselina (C₁₇H₃₃COOH)

Nezasićena monokarboksilna kiselina. Molekula sadrži dvostruku vezu u cis orijentaciji.

Palmitinska kiselina (heksadekanska kiselina) (C₁₅H₃₁COOH)

Bijela, voštana supstanca, karboksilna kiselina s vielikim brojem ugljika.

Stearinska kiselina (oktadekan-kiselina) (C₁₇H₃₅COOH)

Čvrsta, bijela tvar, sastavni dio biljnih ulja i životinjskih masti.

Molekularne vježbe V. (Spojevi ugljika sa sadržajem kisika)

Zadatak za razumevanje sklopa i grupiranje spojeva ugljika sa sadržajem kisika.

Added to your cart.