Od kamenog do željeznog doba

Od kamenog do željeznog doba

Animacija nam prikazuje razvoj sjekire kroz različita arheološka razdoblja.

Povijest

Ključne riječi

sjekira, ručna sjekira, Paleolitik, neolitsko razdoblje, Brončano doba, Željezno doba, bakar, Ötzi, prapovijest, Kameno doba, alat, vrh strijele, glava sjekire, motika, narukvica, strugač, vrh koplja, tobolac za strijele, strijela, pijuk, lonac, nakit, mač, izrada alata, oružja, način života, povijest

Povezani dodatci

3D modeli

Razvoj sjekire

 • Starije kameno doba - Starije kameno doba, arheološko razdoblje koje je počelo prije oko 2,4 milijuna godina i trajalo je do oko 10 000. godine pr. Kr.
 • Srednje kameno doba - Arheološko razdoblje koje je trajalo otprilike od 10 000. do 7000. godine pr. Kr.
 • Mlađe kameno doba - Kameno doba koje karakteritira fino brušeni i glađeni kamen. Arheološko razdoblje koje je trajalo otprilike od 7000. do 4500. godine pr. Kr.
 • Bakreno doba - Arheološko razdoblje koje je trajalo otprilike od 4500. do 3300. godine pr. Kr. Poznato je još i kao bakreno doba.
 • Brončano doba - Arheološko razdoblje koje je trajalo otprilike od 3300. do 1200. godine pr. Kr.
 • Željezno doba - Arheološko razdoblje koje je počelo otprilike 1200. godine pr. Kr.
 • ručni klin - Kamen u obliku badema koji je izrađen klesanjem. Bio je univerzalni alat.
 • ručni klin - Kamen u obliku badema koji je nastao klesanjem većeg kamena ili dijela stijene. Koristio se kao univerzalni alat.
 • strugalica - Kameni alat nastao klesanjem. Njime se čistila životinjska koža.
 • vrh strelice - Nastao je klesanjem kamena. Na dršku je bio pričvršćen životinjskim crijevima ili biljnim vlaknima.
 • igla - Bili su izrađeni od kostiju. Koristili su ih za izradu odjeće i bušenje rupa u koži.
 • glava sjekire - Nastala je klesanjem većeg kamena ili dijela stijene te glačenjem rubova.
 • konopac - Pravio se od životinjske utrobe ili biljnih vlakana. Pomoću njega su pričvršćivali glavu na dršku.
 • drška - Izrađene su od drveta. Glava sjekire bila je pričvršćena s jedne njezine strane ili u sredini njezinog gornjeg dijela koji je po sredini bio podijeljen na dva dijela (glava sjekire umetala se između ta dva dijela).
 • glava sjekire
 • kamena sjekira
 • vrh strelice - Izrađen je od kamena, klesanjem i glađenjem. Na strijelu je bio pričvršćen životinjskim crijevima ili biljnim vlaknima.
 • nož - Izrađen je od kamena, klesanjem i glačanjem. Njegov je tanki rub bio izuzetno oštar. Obično su ga koristili za rezanje mesa, kože ili drveta.
 • konopac
 • rupa za dršku
 • drška (ručica)
 • glačana glava kamene sjekire s rupom
 • glačana glava kamene sjekire
 • glačane kamene sjekire - Poznato je više vrsta ovog oruđa. Jedna od osnovnih bila je ona s drškom koja je na gornjem dijelu po sredini bila podijeljena u dva dijela. Između ta dva dijela stavljala se glava i pričvršćivala užetom napravljenim od biljnih vlakana. Druga vrsta imala je rupu u glavu u koju se umetala drška. Da glava ne bi skliznula, umetali su se klinovi.
 • glava motike - Izrađena je od kamena, glačanjem.
 • motika - Pojavila se istovremeno s razvojem poljodjelstva. Glačanu, ravnu kamenu glavu obično bi uz drvenu dršku pričvrstili pomoću konopaca od biljnih vlakana.
 • glava motike od roga jelena - Za izradu oruđa koristili su se i rogovi životinja koje su ubili lovci. Sjekire izrađene od rogova jelena bile su, primjerice, karakteristične za ovo razdoblje.
 • glava sjekire - Stražnji dio njene glave od bakra bio je zakrivljen kako bi ona bolje prijanjala uz dršku.
 • bakrena ravna sjekira - Njezina glava izrađena je od bakra i na drvenu dršku pričvršćena pomoću biljnih vlakana.
 • glava
 • konopac
 • drška
 • bakrena ravna sjekira
 • vrh koplja - Vrhovi kopalja i strijela u to su doba obično rađeni od bakra. Drška se umetala u šuplji dio na kraju glave te pomoću niti od biljnih vlakana ili vezica od kože, koje su prolazile kroz rupe na rubovima glave, pričvršćivala za glavu.
 • narukvice - Dio nakita također se izrađivao od bakra.
 • glava sjekire
 • plašt - Izrađivali su ga pletenjem suhe trave.
 • tobolac za strijele - Bio je izrađen od kože i služio je za držanje strijela.
 • strijele - Strijele su bile izrađene od crne udikovine, a njihovi vrhovi od kremena. Lijepili su ih mješavinom drvenog ugljena i brezinog katrana.
 • luk - Bilo je izrađeno od drveta tise. Dužina mu je bila 180 cm, a domet 30-50 m.
 • Ötzi - Ledeni čovjek, čovjek iz Hauslabjocha ili Ötzi, živio je prije oko 5300 godina u vrijeme ranog bakrenog doba. Pronađen je 19. rujna 1991. godine na granici između Italije i Austrije, u Alpama u dolini Ötz, u blizini Hauslaubjocha, na visini od 3210 metara. Predstavlja najstariju u potpunosti očuvanu mumiju na svijetu. U vrijeme smrti imao je oko 45 godina, bio je visok 158 cm i težio oko 50 kg.
 • kapa - Bila je izrađena od medvjeđe kože, a kao dodatak imala je kožni remen.
 • sjekira - Glava duljine 9,5 cm bila je izrađena od čistog bakra i spojena s drškom duljine 60 cm.
 • nogavice - Nosile su se kao hlače i bile su pričvršćene pojasevima od kože.
 • cipele - Potplatci su im bili napravljeni od kože smeđeg medvjeda, a gornji dio od kože jelena. Unutrašnjost je bila obložena slamom koja je služila kao izolacija.
 • pijuk - Mogao se koristiti u razne svrhe (npr. rudarstvo, krčenje šuma). Drška mu je bila umetnuta u rupu napravljenu u glavi sjekire.
 • glava pijuka - Bila je izrađena od bronce, imala je dva sječiva koja su se nalazila na suprotnim krajevima.
 • šuplja sjekira - Taj se napredan tip sjekire pojavio u kasnom brončanom dobu. Sjekira je imala sječivo trapezastog oblika i rupu (tuljac) nasuprot njemu, koja je služila za umetanje zaobljene drvene drške (ručice).
 • glava šuplje sjekire - Na rubovima šuplje glave sjekire postojao je mali prsten. Kroz njega bi se provuklo uže te bi se na taj način glava pričvrstila za dršku. Osim toga, omogućavao je međusobno povezivanje više sjekira u svežnjeve.
 • pijuk - Mogao se koristiti u razne svrhe (npr. rudarstvo, krčenje šuma). Drška mu je bila umetnuta u rupu napravljenu u glavi sjekire.
 • glava pijuka - Bila je izrađena od bakra, imala je rupe za dršku i dva sječiva koja su se nalazila jedno nasuprot drugome.
 • šuplja sjekira - Taj se napredan tip sjekire pojavio u kasnom brončanom dobu. Sjekira je imala sječivo trapezastog oblika i rupu (tuljac) nasuprot njemu, koja je služila za umetanje zaobljene drvene drške (ručice).
 • glava šuplje sjekire - Na rubovima šuplje glave sjekire postojao je mali prsten. Kroz njega bi se provuklo uže te bi se na taj način glava pričvrstila za dršku. Osim toga, omogućavao je međusobno povezivanje više sjekira u svežnjeve.
 • posuda - Brončana posuda spiralnog oblika, koja je dokaz naprednog umijeća obrade metala.
 • nakit - Karakteristične su za ovo razdoblje, spiralnog su oblika, izrađene od bronce. Koristile su se kao nakit ili ukras na odjeći.
 • sjekira - Ovo oruđe pojavilo se u kasnom željeznom dobu, a široku primjenu doživjelo je u drevnom Rimu. Koriste se i dandanas.
 • glava
 • drška
 • rupa za dršku
 • kaciga
 • sjekira
 • glava sjekire
 • mač

Starije kameno doba

 • Starije kameno doba - Starije kameno doba, arheološko razdoblje koje je počelo prije oko 2,4 milijuna godina i trajalo je do oko 10 000. godine pr. Kr.
 • Srednje kameno doba - Arheološko razdoblje koje je trajalo otprilike od 10 000. do 7000. godine pr. Kr.
 • Mlađe kameno doba - Kameno doba koje karakteritira fino brušeni i glađeni kamen. Arheološko razdoblje koje je trajalo otprilike od 7000. do 4500. godine pr. Kr.
 • Bakreno doba - Arheološko razdoblje koje je trajalo otprilike od 4500. do 3300. godine pr. Kr. Poznato je još i kao bakreno doba.
 • Brončano doba - Arheološko razdoblje koje je trajalo otprilike od 3300. do 1200. godine pr. Kr.
 • Željezno doba - Arheološko razdoblje koje je počelo otprilike 1200. godine pr. Kr.
 • ručni klin - Kamen u obliku badema koji je izrađen klesanjem. Bio je univerzalni alat.
 • ručni klin - Kamen u obliku badema koji je nastao klesanjem većeg kamena ili dijela stijene. Koristio se kao univerzalni alat.
 • strugalica - Kameni alat nastao klesanjem. Njime se čistila životinjska koža.
 • vrh strelice - Nastao je klesanjem kamena. Na dršku je bio pričvršćen životinjskim crijevima ili biljnim vlaknima.
 • igla - Bili su izrađeni od kostiju. Koristili su ih za izradu odjeće i bušenje rupa u koži.
 • glava sjekire - Nastala je klesanjem većeg kamena ili dijela stijene te glačenjem rubova.
 • konopac - Pravio se od životinjske utrobe ili biljnih vlakana. Pomoću njega su pričvršćivali glavu na dršku.
 • drška - Izrađene su od drveta. Glava sjekire bila je pričvršćena s jedne njezine strane ili u sredini njezinog gornjeg dijela koji je po sredini bio podijeljen na dva dijela (glava sjekire umetala se između ta dva dijela).
 • glava sjekire
 • kamena sjekira
 • vrh strelice - Izrađen je od kamena, klesanjem i glađenjem. Na strijelu je bio pričvršćen životinjskim crijevima ili biljnim vlaknima.
 • nož - Izrađen je od kamena, klesanjem i glačanjem. Njegov je tanki rub bio izuzetno oštar. Obično su ga koristili za rezanje mesa, kože ili drveta.
 • konopac
 • rupa za dršku
 • drška (ručica)
 • glačana glava kamene sjekire s rupom
 • glačana glava kamene sjekire
 • glačane kamene sjekire - Poznato je više vrsta ovog oruđa. Jedna od osnovnih bila je ona s drškom koja je na gornjem dijelu po sredini bila podijeljena u dva dijela. Između ta dva dijela stavljala se glava i pričvršćivala užetom napravljenim od biljnih vlakana. Druga vrsta imala je rupu u glavu u koju se umetala drška. Da glava ne bi skliznula, umetali su se klinovi.
 • glava motike - Izrađena je od kamena, glačanjem.
 • motika - Pojavila se istovremeno s razvojem poljodjelstva. Glačanu, ravnu kamenu glavu obično bi uz drvenu dršku pričvrstili pomoću konopaca od biljnih vlakana.
 • glava motike od roga jelena - Za izradu oruđa koristili su se i rogovi životinja koje su ubili lovci. Sjekire izrađene od rogova jelena bile su, primjerice, karakteristične za ovo razdoblje.
 • glava sjekire - Stražnji dio njene glave od bakra bio je zakrivljen kako bi ona bolje prijanjala uz dršku.
 • bakrena ravna sjekira - Njezina glava izrađena je od bakra i na drvenu dršku pričvršćena pomoću biljnih vlakana.
 • glava
 • konopac
 • drška
 • bakrena ravna sjekira
 • vrh koplja - Vrhovi kopalja i strijela u to su doba obično rađeni od bakra. Drška se umetala u šuplji dio na kraju glave te pomoću niti od biljnih vlakana ili vezica od kože, koje su prolazile kroz rupe na rubovima glave, pričvršćivala za glavu.
 • narukvice - Dio nakita također se izrađivao od bakra.
 • glava sjekire
 • plašt - Izrađivali su ga pletenjem suhe trave.
 • tobolac za strijele - Bio je izrađen od kože i služio je za držanje strijela.
 • strijele - Strijele su bile izrađene od crne udikovine, a njihovi vrhovi od kremena. Lijepili su ih mješavinom drvenog ugljena i brezinog katrana.
 • luk - Bilo je izrađeno od drveta tise. Dužina mu je bila 180 cm, a domet 30-50 m.
 • Ötzi - Ledeni čovjek, čovjek iz Hauslabjocha ili Ötzi, živio je prije oko 5300 godina u vrijeme ranog bakrenog doba. Pronađen je 19. rujna 1991. godine na granici između Italije i Austrije, u Alpama u dolini Ötz, u blizini Hauslaubjocha, na visini od 3210 metara. Predstavlja najstariju u potpunosti očuvanu mumiju na svijetu. U vrijeme smrti imao je oko 45 godina, bio je visok 158 cm i težio oko 50 kg.
 • kapa - Bila je izrađena od medvjeđe kože, a kao dodatak imala je kožni remen.
 • sjekira - Glava duljine 9,5 cm bila je izrađena od čistog bakra i spojena s drškom duljine 60 cm.
 • nogavice - Nosile su se kao hlače i bile su pričvršćene pojasevima od kože.
 • cipele - Potplatci su im bili napravljeni od kože smeđeg medvjeda, a gornji dio od kože jelena. Unutrašnjost je bila obložena slamom koja je služila kao izolacija.
 • pijuk - Mogao se koristiti u razne svrhe (npr. rudarstvo, krčenje šuma). Drška mu je bila umetnuta u rupu napravljenu u glavi sjekire.
 • glava pijuka - Bila je izrađena od bronce, imala je dva sječiva koja su se nalazila na suprotnim krajevima.
 • šuplja sjekira - Taj se napredan tip sjekire pojavio u kasnom brončanom dobu. Sjekira je imala sječivo trapezastog oblika i rupu (tuljac) nasuprot njemu, koja je služila za umetanje zaobljene drvene drške (ručice).
 • glava šuplje sjekire - Na rubovima šuplje glave sjekire postojao je mali prsten. Kroz njega bi se provuklo uže te bi se na taj način glava pričvrstila za dršku. Osim toga, omogućavao je međusobno povezivanje više sjekira u svežnjeve.
 • pijuk - Mogao se koristiti u razne svrhe (npr. rudarstvo, krčenje šuma). Drška mu je bila umetnuta u rupu napravljenu u glavi sjekire.
 • glava pijuka - Bila je izrađena od bakra, imala je rupe za dršku i dva sječiva koja su se nalazila jedno nasuprot drugome.
 • šuplja sjekira - Taj se napredan tip sjekire pojavio u kasnom brončanom dobu. Sjekira je imala sječivo trapezastog oblika i rupu (tuljac) nasuprot njemu, koja je služila za umetanje zaobljene drvene drške (ručice).
 • glava šuplje sjekire - Na rubovima šuplje glave sjekire postojao je mali prsten. Kroz njega bi se provuklo uže te bi se na taj način glava pričvrstila za dršku. Osim toga, omogućavao je međusobno povezivanje više sjekira u svežnjeve.
 • posuda - Brončana posuda spiralnog oblika, koja je dokaz naprednog umijeća obrade metala.
 • nakit - Karakteristične su za ovo razdoblje, spiralnog su oblika, izrađene od bronce. Koristile su se kao nakit ili ukras na odjeći.
 • sjekira - Ovo oruđe pojavilo se u kasnom željeznom dobu, a široku primjenu doživjelo je u drevnom Rimu. Koriste se i dandanas.
 • glava
 • drška
 • rupa za dršku
 • kaciga
 • sjekira
 • glava sjekire
 • mač

Srednje kameno doba

 • Starije kameno doba - Starije kameno doba, arheološko razdoblje koje je počelo prije oko 2,4 milijuna godina i trajalo je do oko 10 000. godine pr. Kr.
 • Srednje kameno doba - Arheološko razdoblje koje je trajalo otprilike od 10 000. do 7000. godine pr. Kr.
 • Mlađe kameno doba - Kameno doba koje karakteritira fino brušeni i glađeni kamen. Arheološko razdoblje koje je trajalo otprilike od 7000. do 4500. godine pr. Kr.
 • Bakreno doba - Arheološko razdoblje koje je trajalo otprilike od 4500. do 3300. godine pr. Kr. Poznato je još i kao bakreno doba.
 • Brončano doba - Arheološko razdoblje koje je trajalo otprilike od 3300. do 1200. godine pr. Kr.
 • Željezno doba - Arheološko razdoblje koje je počelo otprilike 1200. godine pr. Kr.
 • ručni klin - Kamen u obliku badema koji je izrađen klesanjem. Bio je univerzalni alat.
 • ručni klin - Kamen u obliku badema koji je nastao klesanjem većeg kamena ili dijela stijene. Koristio se kao univerzalni alat.
 • strugalica - Kameni alat nastao klesanjem. Njime se čistila životinjska koža.
 • vrh strelice - Nastao je klesanjem kamena. Na dršku je bio pričvršćen životinjskim crijevima ili biljnim vlaknima.
 • igla - Bili su izrađeni od kostiju. Koristili su ih za izradu odjeće i bušenje rupa u koži.
 • glava sjekire - Nastala je klesanjem većeg kamena ili dijela stijene te glačenjem rubova.
 • konopac - Pravio se od životinjske utrobe ili biljnih vlakana. Pomoću njega su pričvršćivali glavu na dršku.
 • drška - Izrađene su od drveta. Glava sjekire bila je pričvršćena s jedne njezine strane ili u sredini njezinog gornjeg dijela koji je po sredini bio podijeljen na dva dijela (glava sjekire umetala se između ta dva dijela).
 • glava sjekire
 • kamena sjekira
 • vrh strelice - Izrađen je od kamena, klesanjem i glađenjem. Na strijelu je bio pričvršćen životinjskim crijevima ili biljnim vlaknima.
 • nož - Izrađen je od kamena, klesanjem i glačanjem. Njegov je tanki rub bio izuzetno oštar. Obično su ga koristili za rezanje mesa, kože ili drveta.
 • konopac
 • rupa za dršku
 • drška (ručica)
 • glačana glava kamene sjekire s rupom
 • glačana glava kamene sjekire
 • glačane kamene sjekire - Poznato je više vrsta ovog oruđa. Jedna od osnovnih bila je ona s drškom koja je na gornjem dijelu po sredini bila podijeljena u dva dijela. Između ta dva dijela stavljala se glava i pričvršćivala užetom napravljenim od biljnih vlakana. Druga vrsta imala je rupu u glavu u koju se umetala drška. Da glava ne bi skliznula, umetali su se klinovi.
 • glava motike - Izrađena je od kamena, glačanjem.
 • motika - Pojavila se istovremeno s razvojem poljodjelstva. Glačanu, ravnu kamenu glavu obično bi uz drvenu dršku pričvrstili pomoću konopaca od biljnih vlakana.
 • glava motike od roga jelena - Za izradu oruđa koristili su se i rogovi životinja koje su ubili lovci. Sjekire izrađene od rogova jelena bile su, primjerice, karakteristične za ovo razdoblje.
 • glava sjekire - Stražnji dio njene glave od bakra bio je zakrivljen kako bi ona bolje prijanjala uz dršku.
 • bakrena ravna sjekira - Njezina glava izrađena je od bakra i na drvenu dršku pričvršćena pomoću biljnih vlakana.
 • glava
 • konopac
 • drška
 • bakrena ravna sjekira
 • vrh koplja - Vrhovi kopalja i strijela u to su doba obično rađeni od bakra. Drška se umetala u šuplji dio na kraju glave te pomoću niti od biljnih vlakana ili vezica od kože, koje su prolazile kroz rupe na rubovima glave, pričvršćivala za glavu.
 • narukvice - Dio nakita također se izrađivao od bakra.
 • glava sjekire
 • plašt - Izrađivali su ga pletenjem suhe trave.
 • tobolac za strijele - Bio je izrađen od kože i služio je za držanje strijela.
 • strijele - Strijele su bile izrađene od crne udikovine, a njihovi vrhovi od kremena. Lijepili su ih mješavinom drvenog ugljena i brezinog katrana.
 • luk - Bilo je izrađeno od drveta tise. Dužina mu je bila 180 cm, a domet 30-50 m.
 • Ötzi - Ledeni čovjek, čovjek iz Hauslabjocha ili Ötzi, živio je prije oko 5300 godina u vrijeme ranog bakrenog doba. Pronađen je 19. rujna 1991. godine na granici između Italije i Austrije, u Alpama u dolini Ötz, u blizini Hauslaubjocha, na visini od 3210 metara. Predstavlja najstariju u potpunosti očuvanu mumiju na svijetu. U vrijeme smrti imao je oko 45 godina, bio je visok 158 cm i težio oko 50 kg.
 • kapa - Bila je izrađena od medvjeđe kože, a kao dodatak imala je kožni remen.
 • sjekira - Glava duljine 9,5 cm bila je izrađena od čistog bakra i spojena s drškom duljine 60 cm.
 • nogavice - Nosile su se kao hlače i bile su pričvršćene pojasevima od kože.
 • cipele - Potplatci su im bili napravljeni od kože smeđeg medvjeda, a gornji dio od kože jelena. Unutrašnjost je bila obložena slamom koja je služila kao izolacija.
 • pijuk - Mogao se koristiti u razne svrhe (npr. rudarstvo, krčenje šuma). Drška mu je bila umetnuta u rupu napravljenu u glavi sjekire.
 • glava pijuka - Bila je izrađena od bronce, imala je dva sječiva koja su se nalazila na suprotnim krajevima.
 • šuplja sjekira - Taj se napredan tip sjekire pojavio u kasnom brončanom dobu. Sjekira je imala sječivo trapezastog oblika i rupu (tuljac) nasuprot njemu, koja je služila za umetanje zaobljene drvene drške (ručice).
 • glava šuplje sjekire - Na rubovima šuplje glave sjekire postojao je mali prsten. Kroz njega bi se provuklo uže te bi se na taj način glava pričvrstila za dršku. Osim toga, omogućavao je međusobno povezivanje više sjekira u svežnjeve.
 • pijuk - Mogao se koristiti u razne svrhe (npr. rudarstvo, krčenje šuma). Drška mu je bila umetnuta u rupu napravljenu u glavi sjekire.
 • glava pijuka - Bila je izrađena od bakra, imala je rupe za dršku i dva sječiva koja su se nalazila jedno nasuprot drugome.
 • šuplja sjekira - Taj se napredan tip sjekire pojavio u kasnom brončanom dobu. Sjekira je imala sječivo trapezastog oblika i rupu (tuljac) nasuprot njemu, koja je služila za umetanje zaobljene drvene drške (ručice).
 • glava šuplje sjekire - Na rubovima šuplje glave sjekire postojao je mali prsten. Kroz njega bi se provuklo uže te bi se na taj način glava pričvrstila za dršku. Osim toga, omogućavao je međusobno povezivanje više sjekira u svežnjeve.
 • posuda - Brončana posuda spiralnog oblika, koja je dokaz naprednog umijeća obrade metala.
 • nakit - Karakteristične su za ovo razdoblje, spiralnog su oblika, izrađene od bronce. Koristile su se kao nakit ili ukras na odjeći.
 • sjekira - Ovo oruđe pojavilo se u kasnom željeznom dobu, a široku primjenu doživjelo je u drevnom Rimu. Koriste se i dandanas.
 • glava
 • drška
 • rupa za dršku
 • kaciga
 • sjekira
 • glava sjekire
 • mač

Mlađe kameno doba

 • Starije kameno doba - Starije kameno doba, arheološko razdoblje koje je počelo prije oko 2,4 milijuna godina i trajalo je do oko 10 000. godine pr. Kr.
 • Srednje kameno doba - Arheološko razdoblje koje je trajalo otprilike od 10 000. do 7000. godine pr. Kr.
 • Mlađe kameno doba - Kameno doba koje karakteritira fino brušeni i glađeni kamen. Arheološko razdoblje koje je trajalo otprilike od 7000. do 4500. godine pr. Kr.
 • Bakreno doba - Arheološko razdoblje koje je trajalo otprilike od 4500. do 3300. godine pr. Kr. Poznato je još i kao bakreno doba.
 • Brončano doba - Arheološko razdoblje koje je trajalo otprilike od 3300. do 1200. godine pr. Kr.
 • Željezno doba - Arheološko razdoblje koje je počelo otprilike 1200. godine pr. Kr.
 • ručni klin - Kamen u obliku badema koji je izrađen klesanjem. Bio je univerzalni alat.
 • ručni klin - Kamen u obliku badema koji je nastao klesanjem većeg kamena ili dijela stijene. Koristio se kao univerzalni alat.
 • strugalica - Kameni alat nastao klesanjem. Njime se čistila životinjska koža.
 • vrh strelice - Nastao je klesanjem kamena. Na dršku je bio pričvršćen životinjskim crijevima ili biljnim vlaknima.
 • igla - Bili su izrađeni od kostiju. Koristili su ih za izradu odjeće i bušenje rupa u koži.
 • glava sjekire - Nastala je klesanjem većeg kamena ili dijela stijene te glačenjem rubova.
 • konopac - Pravio se od životinjske utrobe ili biljnih vlakana. Pomoću njega su pričvršćivali glavu na dršku.
 • drška - Izrađene su od drveta. Glava sjekire bila je pričvršćena s jedne njezine strane ili u sredini njezinog gornjeg dijela koji je po sredini bio podijeljen na dva dijela (glava sjekire umetala se između ta dva dijela).
 • glava sjekire
 • kamena sjekira
 • vrh strelice - Izrađen je od kamena, klesanjem i glađenjem. Na strijelu je bio pričvršćen životinjskim crijevima ili biljnim vlaknima.
 • nož - Izrađen je od kamena, klesanjem i glačanjem. Njegov je tanki rub bio izuzetno oštar. Obično su ga koristili za rezanje mesa, kože ili drveta.
 • konopac
 • rupa za dršku
 • drška (ručica)
 • glačana glava kamene sjekire s rupom
 • glačana glava kamene sjekire
 • glačane kamene sjekire - Poznato je više vrsta ovog oruđa. Jedna od osnovnih bila je ona s drškom koja je na gornjem dijelu po sredini bila podijeljena u dva dijela. Između ta dva dijela stavljala se glava i pričvršćivala užetom napravljenim od biljnih vlakana. Druga vrsta imala je rupu u glavu u koju se umetala drška. Da glava ne bi skliznula, umetali su se klinovi.
 • glava motike - Izrađena je od kamena, glačanjem.
 • motika - Pojavila se istovremeno s razvojem poljodjelstva. Glačanu, ravnu kamenu glavu obično bi uz drvenu dršku pričvrstili pomoću konopaca od biljnih vlakana.
 • glava motike od roga jelena - Za izradu oruđa koristili su se i rogovi životinja koje su ubili lovci. Sjekire izrađene od rogova jelena bile su, primjerice, karakteristične za ovo razdoblje.
 • glava sjekire - Stražnji dio njene glave od bakra bio je zakrivljen kako bi ona bolje prijanjala uz dršku.
 • bakrena ravna sjekira - Njezina glava izrađena je od bakra i na drvenu dršku pričvršćena pomoću biljnih vlakana.
 • glava
 • konopac
 • drška
 • bakrena ravna sjekira
 • vrh koplja - Vrhovi kopalja i strijela u to su doba obično rađeni od bakra. Drška se umetala u šuplji dio na kraju glave te pomoću niti od biljnih vlakana ili vezica od kože, koje su prolazile kroz rupe na rubovima glave, pričvršćivala za glavu.
 • narukvice - Dio nakita također se izrađivao od bakra.
 • glava sjekire
 • plašt - Izrađivali su ga pletenjem suhe trave.
 • tobolac za strijele - Bio je izrađen od kože i služio je za držanje strijela.
 • strijele - Strijele su bile izrađene od crne udikovine, a njihovi vrhovi od kremena. Lijepili su ih mješavinom drvenog ugljena i brezinog katrana.
 • luk - Bilo je izrađeno od drveta tise. Dužina mu je bila 180 cm, a domet 30-50 m.
 • Ötzi - Ledeni čovjek, čovjek iz Hauslabjocha ili Ötzi, živio je prije oko 5300 godina u vrijeme ranog bakrenog doba. Pronađen je 19. rujna 1991. godine na granici između Italije i Austrije, u Alpama u dolini Ötz, u blizini Hauslaubjocha, na visini od 3210 metara. Predstavlja najstariju u potpunosti očuvanu mumiju na svijetu. U vrijeme smrti imao je oko 45 godina, bio je visok 158 cm i težio oko 50 kg.
 • kapa - Bila je izrađena od medvjeđe kože, a kao dodatak imala je kožni remen.
 • sjekira - Glava duljine 9,5 cm bila je izrađena od čistog bakra i spojena s drškom duljine 60 cm.
 • nogavice - Nosile su se kao hlače i bile su pričvršćene pojasevima od kože.
 • cipele - Potplatci su im bili napravljeni od kože smeđeg medvjeda, a gornji dio od kože jelena. Unutrašnjost je bila obložena slamom koja je služila kao izolacija.
 • pijuk - Mogao se koristiti u razne svrhe (npr. rudarstvo, krčenje šuma). Drška mu je bila umetnuta u rupu napravljenu u glavi sjekire.
 • glava pijuka - Bila je izrađena od bronce, imala je dva sječiva koja su se nalazila na suprotnim krajevima.
 • šuplja sjekira - Taj se napredan tip sjekire pojavio u kasnom brončanom dobu. Sjekira je imala sječivo trapezastog oblika i rupu (tuljac) nasuprot njemu, koja je služila za umetanje zaobljene drvene drške (ručice).
 • glava šuplje sjekire - Na rubovima šuplje glave sjekire postojao je mali prsten. Kroz njega bi se provuklo uže te bi se na taj način glava pričvrstila za dršku. Osim toga, omogućavao je međusobno povezivanje više sjekira u svežnjeve.
 • pijuk - Mogao se koristiti u razne svrhe (npr. rudarstvo, krčenje šuma). Drška mu je bila umetnuta u rupu napravljenu u glavi sjekire.
 • glava pijuka - Bila je izrađena od bakra, imala je rupe za dršku i dva sječiva koja su se nalazila jedno nasuprot drugome.
 • šuplja sjekira - Taj se napredan tip sjekire pojavio u kasnom brončanom dobu. Sjekira je imala sječivo trapezastog oblika i rupu (tuljac) nasuprot njemu, koja je služila za umetanje zaobljene drvene drške (ručice).
 • glava šuplje sjekire - Na rubovima šuplje glave sjekire postojao je mali prsten. Kroz njega bi se provuklo uže te bi se na taj način glava pričvrstila za dršku. Osim toga, omogućavao je međusobno povezivanje više sjekira u svežnjeve.
 • posuda - Brončana posuda spiralnog oblika, koja je dokaz naprednog umijeća obrade metala.
 • nakit - Karakteristične su za ovo razdoblje, spiralnog su oblika, izrađene od bronce. Koristile su se kao nakit ili ukras na odjeći.
 • sjekira - Ovo oruđe pojavilo se u kasnom željeznom dobu, a široku primjenu doživjelo je u drevnom Rimu. Koriste se i dandanas.
 • glava
 • drška
 • rupa za dršku
 • kaciga
 • sjekira
 • glava sjekire
 • mač

Bakreno doba

 • Starije kameno doba - Starije kameno doba, arheološko razdoblje koje je počelo prije oko 2,4 milijuna godina i trajalo je do oko 10 000. godine pr. Kr.
 • Srednje kameno doba - Arheološko razdoblje koje je trajalo otprilike od 10 000. do 7000. godine pr. Kr.
 • Mlađe kameno doba - Kameno doba koje karakteritira fino brušeni i glađeni kamen. Arheološko razdoblje koje je trajalo otprilike od 7000. do 4500. godine pr. Kr.
 • Bakreno doba - Arheološko razdoblje koje je trajalo otprilike od 4500. do 3300. godine pr. Kr. Poznato je još i kao bakreno doba.
 • Brončano doba - Arheološko razdoblje koje je trajalo otprilike od 3300. do 1200. godine pr. Kr.
 • Željezno doba - Arheološko razdoblje koje je počelo otprilike 1200. godine pr. Kr.
 • ručni klin - Kamen u obliku badema koji je izrađen klesanjem. Bio je univerzalni alat.
 • ručni klin - Kamen u obliku badema koji je nastao klesanjem većeg kamena ili dijela stijene. Koristio se kao univerzalni alat.
 • strugalica - Kameni alat nastao klesanjem. Njime se čistila životinjska koža.
 • vrh strelice - Nastao je klesanjem kamena. Na dršku je bio pričvršćen životinjskim crijevima ili biljnim vlaknima.
 • igla - Bili su izrađeni od kostiju. Koristili su ih za izradu odjeće i bušenje rupa u koži.
 • glava sjekire - Nastala je klesanjem većeg kamena ili dijela stijene te glačenjem rubova.
 • konopac - Pravio se od životinjske utrobe ili biljnih vlakana. Pomoću njega su pričvršćivali glavu na dršku.
 • drška - Izrađene su od drveta. Glava sjekire bila je pričvršćena s jedne njezine strane ili u sredini njezinog gornjeg dijela koji je po sredini bio podijeljen na dva dijela (glava sjekire umetala se između ta dva dijela).
 • glava sjekire
 • kamena sjekira
 • vrh strelice - Izrađen je od kamena, klesanjem i glađenjem. Na strijelu je bio pričvršćen životinjskim crijevima ili biljnim vlaknima.
 • nož - Izrađen je od kamena, klesanjem i glačanjem. Njegov je tanki rub bio izuzetno oštar. Obično su ga koristili za rezanje mesa, kože ili drveta.
 • konopac
 • rupa za dršku
 • drška (ručica)
 • glačana glava kamene sjekire s rupom
 • glačana glava kamene sjekire
 • glačane kamene sjekire - Poznato je više vrsta ovog oruđa. Jedna od osnovnih bila je ona s drškom koja je na gornjem dijelu po sredini bila podijeljena u dva dijela. Između ta dva dijela stavljala se glava i pričvršćivala užetom napravljenim od biljnih vlakana. Druga vrsta imala je rupu u glavu u koju se umetala drška. Da glava ne bi skliznula, umetali su se klinovi.
 • glava motike - Izrađena je od kamena, glačanjem.
 • motika - Pojavila se istovremeno s razvojem poljodjelstva. Glačanu, ravnu kamenu glavu obično bi uz drvenu dršku pričvrstili pomoću konopaca od biljnih vlakana.
 • glava motike od roga jelena - Za izradu oruđa koristili su se i rogovi životinja koje su ubili lovci. Sjekire izrađene od rogova jelena bile su, primjerice, karakteristične za ovo razdoblje.
 • glava sjekire - Stražnji dio njene glave od bakra bio je zakrivljen kako bi ona bolje prijanjala uz dršku.
 • bakrena ravna sjekira - Njezina glava izrađena je od bakra i na drvenu dršku pričvršćena pomoću biljnih vlakana.
 • glava
 • konopac
 • drška
 • bakrena ravna sjekira
 • vrh koplja - Vrhovi kopalja i strijela u to su doba obično rađeni od bakra. Drška se umetala u šuplji dio na kraju glave te pomoću niti od biljnih vlakana ili vezica od kože, koje su prolazile kroz rupe na rubovima glave, pričvršćivala za glavu.
 • narukvice - Dio nakita također se izrađivao od bakra.
 • glava sjekire
 • plašt - Izrađivali su ga pletenjem suhe trave.
 • tobolac za strijele - Bio je izrađen od kože i služio je za držanje strijela.
 • strijele - Strijele su bile izrađene od crne udikovine, a njihovi vrhovi od kremena. Lijepili su ih mješavinom drvenog ugljena i brezinog katrana.
 • luk - Bilo je izrađeno od drveta tise. Dužina mu je bila 180 cm, a domet 30-50 m.
 • Ötzi - Ledeni čovjek, čovjek iz Hauslabjocha ili Ötzi, živio je prije oko 5300 godina u vrijeme ranog bakrenog doba. Pronađen je 19. rujna 1991. godine na granici između Italije i Austrije, u Alpama u dolini Ötz, u blizini Hauslaubjocha, na visini od 3210 metara. Predstavlja najstariju u potpunosti očuvanu mumiju na svijetu. U vrijeme smrti imao je oko 45 godina, bio je visok 158 cm i težio oko 50 kg.
 • kapa - Bila je izrađena od medvjeđe kože, a kao dodatak imala je kožni remen.
 • sjekira - Glava duljine 9,5 cm bila je izrađena od čistog bakra i spojena s drškom duljine 60 cm.
 • nogavice - Nosile su se kao hlače i bile su pričvršćene pojasevima od kože.
 • cipele - Potplatci su im bili napravljeni od kože smeđeg medvjeda, a gornji dio od kože jelena. Unutrašnjost je bila obložena slamom koja je služila kao izolacija.
 • pijuk - Mogao se koristiti u razne svrhe (npr. rudarstvo, krčenje šuma). Drška mu je bila umetnuta u rupu napravljenu u glavi sjekire.
 • glava pijuka - Bila je izrađena od bronce, imala je dva sječiva koja su se nalazila na suprotnim krajevima.
 • šuplja sjekira - Taj se napredan tip sjekire pojavio u kasnom brončanom dobu. Sjekira je imala sječivo trapezastog oblika i rupu (tuljac) nasuprot njemu, koja je služila za umetanje zaobljene drvene drške (ručice).
 • glava šuplje sjekire - Na rubovima šuplje glave sjekire postojao je mali prsten. Kroz njega bi se provuklo uže te bi se na taj način glava pričvrstila za dršku. Osim toga, omogućavao je međusobno povezivanje više sjekira u svežnjeve.
 • pijuk - Mogao se koristiti u razne svrhe (npr. rudarstvo, krčenje šuma). Drška mu je bila umetnuta u rupu napravljenu u glavi sjekire.
 • glava pijuka - Bila je izrađena od bakra, imala je rupe za dršku i dva sječiva koja su se nalazila jedno nasuprot drugome.
 • šuplja sjekira - Taj se napredan tip sjekire pojavio u kasnom brončanom dobu. Sjekira je imala sječivo trapezastog oblika i rupu (tuljac) nasuprot njemu, koja je služila za umetanje zaobljene drvene drške (ručice).
 • glava šuplje sjekire - Na rubovima šuplje glave sjekire postojao je mali prsten. Kroz njega bi se provuklo uže te bi se na taj način glava pričvrstila za dršku. Osim toga, omogućavao je međusobno povezivanje više sjekira u svežnjeve.
 • posuda - Brončana posuda spiralnog oblika, koja je dokaz naprednog umijeća obrade metala.
 • nakit - Karakteristične su za ovo razdoblje, spiralnog su oblika, izrađene od bronce. Koristile su se kao nakit ili ukras na odjeći.
 • sjekira - Ovo oruđe pojavilo se u kasnom željeznom dobu, a široku primjenu doživjelo je u drevnom Rimu. Koriste se i dandanas.
 • glava
 • drška
 • rupa za dršku
 • kaciga
 • sjekira
 • glava sjekire
 • mač

Brončano doba

 • Starije kameno doba - Starije kameno doba, arheološko razdoblje koje je počelo prije oko 2,4 milijuna godina i trajalo je do oko 10 000. godine pr. Kr.
 • Srednje kameno doba - Arheološko razdoblje koje je trajalo otprilike od 10 000. do 7000. godine pr. Kr.
 • Mlađe kameno doba - Kameno doba koje karakteritira fino brušeni i glađeni kamen. Arheološko razdoblje koje je trajalo otprilike od 7000. do 4500. godine pr. Kr.
 • Bakreno doba - Arheološko razdoblje koje je trajalo otprilike od 4500. do 3300. godine pr. Kr. Poznato je još i kao bakreno doba.
 • Brončano doba - Arheološko razdoblje koje je trajalo otprilike od 3300. do 1200. godine pr. Kr.
 • Željezno doba - Arheološko razdoblje koje je počelo otprilike 1200. godine pr. Kr.
 • ručni klin - Kamen u obliku badema koji je izrađen klesanjem. Bio je univerzalni alat.
 • ručni klin - Kamen u obliku badema koji je nastao klesanjem većeg kamena ili dijela stijene. Koristio se kao univerzalni alat.
 • strugalica - Kameni alat nastao klesanjem. Njime se čistila životinjska koža.
 • vrh strelice - Nastao je klesanjem kamena. Na dršku je bio pričvršćen životinjskim crijevima ili biljnim vlaknima.
 • igla - Bili su izrađeni od kostiju. Koristili su ih za izradu odjeće i bušenje rupa u koži.
 • glava sjekire - Nastala je klesanjem većeg kamena ili dijela stijene te glačenjem rubova.
 • konopac - Pravio se od životinjske utrobe ili biljnih vlakana. Pomoću njega su pričvršćivali glavu na dršku.
 • drška - Izrađene su od drveta. Glava sjekire bila je pričvršćena s jedne njezine strane ili u sredini njezinog gornjeg dijela koji je po sredini bio podijeljen na dva dijela (glava sjekire umetala se između ta dva dijela).
 • glava sjekire
 • kamena sjekira
 • vrh strelice - Izrađen je od kamena, klesanjem i glađenjem. Na strijelu je bio pričvršćen životinjskim crijevima ili biljnim vlaknima.
 • nož - Izrađen je od kamena, klesanjem i glačanjem. Njegov je tanki rub bio izuzetno oštar. Obično su ga koristili za rezanje mesa, kože ili drveta.
 • konopac
 • rupa za dršku
 • drška (ručica)
 • glačana glava kamene sjekire s rupom
 • glačana glava kamene sjekire
 • glačane kamene sjekire - Poznato je više vrsta ovog oruđa. Jedna od osnovnih bila je ona s drškom koja je na gornjem dijelu po sredini bila podijeljena u dva dijela. Između ta dva dijela stavljala se glava i pričvršćivala užetom napravljenim od biljnih vlakana. Druga vrsta imala je rupu u glavu u koju se umetala drška. Da glava ne bi skliznula, umetali su se klinovi.
 • glava motike - Izrađena je od kamena, glačanjem.
 • motika - Pojavila se istovremeno s razvojem poljodjelstva. Glačanu, ravnu kamenu glavu obično bi uz drvenu dršku pričvrstili pomoću konopaca od biljnih vlakana.
 • glava motike od roga jelena - Za izradu oruđa koristili su se i rogovi životinja koje su ubili lovci. Sjekire izrađene od rogova jelena bile su, primjerice, karakteristične za ovo razdoblje.
 • glava sjekire - Stražnji dio njene glave od bakra bio je zakrivljen kako bi ona bolje prijanjala uz dršku.
 • bakrena ravna sjekira - Njezina glava izrađena je od bakra i na drvenu dršku pričvršćena pomoću biljnih vlakana.
 • glava
 • konopac
 • drška
 • bakrena ravna sjekira
 • vrh koplja - Vrhovi kopalja i strijela u to su doba obično rađeni od bakra. Drška se umetala u šuplji dio na kraju glave te pomoću niti od biljnih vlakana ili vezica od kože, koje su prolazile kroz rupe na rubovima glave, pričvršćivala za glavu.
 • narukvice - Dio nakita također se izrađivao od bakra.
 • glava sjekire
 • plašt - Izrađivali su ga pletenjem suhe trave.
 • tobolac za strijele - Bio je izrađen od kože i služio je za držanje strijela.
 • strijele - Strijele su bile izrađene od crne udikovine, a njihovi vrhovi od kremena. Lijepili su ih mješavinom drvenog ugljena i brezinog katrana.
 • luk - Bilo je izrađeno od drveta tise. Dužina mu je bila 180 cm, a domet 30-50 m.
 • Ötzi - Ledeni čovjek, čovjek iz Hauslabjocha ili Ötzi, živio je prije oko 5300 godina u vrijeme ranog bakrenog doba. Pronađen je 19. rujna 1991. godine na granici između Italije i Austrije, u Alpama u dolini Ötz, u blizini Hauslaubjocha, na visini od 3210 metara. Predstavlja najstariju u potpunosti očuvanu mumiju na svijetu. U vrijeme smrti imao je oko 45 godina, bio je visok 158 cm i težio oko 50 kg.
 • kapa - Bila je izrađena od medvjeđe kože, a kao dodatak imala je kožni remen.
 • sjekira - Glava duljine 9,5 cm bila je izrađena od čistog bakra i spojena s drškom duljine 60 cm.
 • nogavice - Nosile su se kao hlače i bile su pričvršćene pojasevima od kože.
 • cipele - Potplatci su im bili napravljeni od kože smeđeg medvjeda, a gornji dio od kože jelena. Unutrašnjost je bila obložena slamom koja je služila kao izolacija.
 • pijuk - Mogao se koristiti u razne svrhe (npr. rudarstvo, krčenje šuma). Drška mu je bila umetnuta u rupu napravljenu u glavi sjekire.
 • glava pijuka - Bila je izrađena od bronce, imala je dva sječiva koja su se nalazila na suprotnim krajevima.
 • šuplja sjekira - Taj se napredan tip sjekire pojavio u kasnom brončanom dobu. Sjekira je imala sječivo trapezastog oblika i rupu (tuljac) nasuprot njemu, koja je služila za umetanje zaobljene drvene drške (ručice).
 • glava šuplje sjekire - Na rubovima šuplje glave sjekire postojao je mali prsten. Kroz njega bi se provuklo uže te bi se na taj način glava pričvrstila za dršku. Osim toga, omogućavao je međusobno povezivanje više sjekira u svežnjeve.
 • pijuk - Mogao se koristiti u razne svrhe (npr. rudarstvo, krčenje šuma). Drška mu je bila umetnuta u rupu napravljenu u glavi sjekire.
 • glava pijuka - Bila je izrađena od bakra, imala je rupe za dršku i dva sječiva koja su se nalazila jedno nasuprot drugome.
 • šuplja sjekira - Taj se napredan tip sjekire pojavio u kasnom brončanom dobu. Sjekira je imala sječivo trapezastog oblika i rupu (tuljac) nasuprot njemu, koja je služila za umetanje zaobljene drvene drške (ručice).
 • glava šuplje sjekire - Na rubovima šuplje glave sjekire postojao je mali prsten. Kroz njega bi se provuklo uže te bi se na taj način glava pričvrstila za dršku. Osim toga, omogućavao je međusobno povezivanje više sjekira u svežnjeve.
 • posuda - Brončana posuda spiralnog oblika, koja je dokaz naprednog umijeća obrade metala.
 • nakit - Karakteristične su za ovo razdoblje, spiralnog su oblika, izrađene od bronce. Koristile su se kao nakit ili ukras na odjeći.
 • sjekira - Ovo oruđe pojavilo se u kasnom željeznom dobu, a široku primjenu doživjelo je u drevnom Rimu. Koriste se i dandanas.
 • glava
 • drška
 • rupa za dršku
 • kaciga
 • sjekira
 • glava sjekire
 • mač

Željezno doba

 • Starije kameno doba - Starije kameno doba, arheološko razdoblje koje je počelo prije oko 2,4 milijuna godina i trajalo je do oko 10 000. godine pr. Kr.
 • Srednje kameno doba - Arheološko razdoblje koje je trajalo otprilike od 10 000. do 7000. godine pr. Kr.
 • Mlađe kameno doba - Kameno doba koje karakteritira fino brušeni i glađeni kamen. Arheološko razdoblje koje je trajalo otprilike od 7000. do 4500. godine pr. Kr.
 • Bakreno doba - Arheološko razdoblje koje je trajalo otprilike od 4500. do 3300. godine pr. Kr. Poznato je još i kao bakreno doba.
 • Brončano doba - Arheološko razdoblje koje je trajalo otprilike od 3300. do 1200. godine pr. Kr.
 • Željezno doba - Arheološko razdoblje koje je počelo otprilike 1200. godine pr. Kr.
 • ručni klin - Kamen u obliku badema koji je izrađen klesanjem. Bio je univerzalni alat.
 • ručni klin - Kamen u obliku badema koji je nastao klesanjem većeg kamena ili dijela stijene. Koristio se kao univerzalni alat.
 • strugalica - Kameni alat nastao klesanjem. Njime se čistila životinjska koža.
 • vrh strelice - Nastao je klesanjem kamena. Na dršku je bio pričvršćen životinjskim crijevima ili biljnim vlaknima.
 • igla - Bili su izrađeni od kostiju. Koristili su ih za izradu odjeće i bušenje rupa u koži.
 • glava sjekire - Nastala je klesanjem većeg kamena ili dijela stijene te glačenjem rubova.
 • konopac - Pravio se od životinjske utrobe ili biljnih vlakana. Pomoću njega su pričvršćivali glavu na dršku.
 • drška - Izrađene su od drveta. Glava sjekire bila je pričvršćena s jedne njezine strane ili u sredini njezinog gornjeg dijela koji je po sredini bio podijeljen na dva dijela (glava sjekire umetala se između ta dva dijela).
 • glava sjekire
 • kamena sjekira
 • vrh strelice - Izrađen je od kamena, klesanjem i glađenjem. Na strijelu je bio pričvršćen životinjskim crijevima ili biljnim vlaknima.
 • nož - Izrađen je od kamena, klesanjem i glačanjem. Njegov je tanki rub bio izuzetno oštar. Obično su ga koristili za rezanje mesa, kože ili drveta.
 • konopac
 • rupa za dršku
 • drška (ručica)
 • glačana glava kamene sjekire s rupom
 • glačana glava kamene sjekire
 • glačane kamene sjekire - Poznato je više vrsta ovog oruđa. Jedna od osnovnih bila je ona s drškom koja je na gornjem dijelu po sredini bila podijeljena u dva dijela. Između ta dva dijela stavljala se glava i pričvršćivala užetom napravljenim od biljnih vlakana. Druga vrsta imala je rupu u glavu u koju se umetala drška. Da glava ne bi skliznula, umetali su se klinovi.
 • glava motike - Izrađena je od kamena, glačanjem.
 • motika - Pojavila se istovremeno s razvojem poljodjelstva. Glačanu, ravnu kamenu glavu obično bi uz drvenu dršku pričvrstili pomoću konopaca od biljnih vlakana.
 • glava motike od roga jelena - Za izradu oruđa koristili su se i rogovi životinja koje su ubili lovci. Sjekire izrađene od rogova jelena bile su, primjerice, karakteristične za ovo razdoblje.
 • glava sjekire - Stražnji dio njene glave od bakra bio je zakrivljen kako bi ona bolje prijanjala uz dršku.
 • bakrena ravna sjekira - Njezina glava izrađena je od bakra i na drvenu dršku pričvršćena pomoću biljnih vlakana.
 • glava
 • konopac
 • drška
 • bakrena ravna sjekira
 • vrh koplja - Vrhovi kopalja i strijela u to su doba obično rađeni od bakra. Drška se umetala u šuplji dio na kraju glave te pomoću niti od biljnih vlakana ili vezica od kože, koje su prolazile kroz rupe na rubovima glave, pričvršćivala za glavu.
 • narukvice - Dio nakita također se izrađivao od bakra.
 • glava sjekire
 • plašt - Izrađivali su ga pletenjem suhe trave.
 • tobolac za strijele - Bio je izrađen od kože i služio je za držanje strijela.
 • strijele - Strijele su bile izrađene od crne udikovine, a njihovi vrhovi od kremena. Lijepili su ih mješavinom drvenog ugljena i brezinog katrana.
 • luk - Bilo je izrađeno od drveta tise. Dužina mu je bila 180 cm, a domet 30-50 m.
 • Ötzi - Ledeni čovjek, čovjek iz Hauslabjocha ili Ötzi, živio je prije oko 5300 godina u vrijeme ranog bakrenog doba. Pronađen je 19. rujna 1991. godine na granici između Italije i Austrije, u Alpama u dolini Ötz, u blizini Hauslaubjocha, na visini od 3210 metara. Predstavlja najstariju u potpunosti očuvanu mumiju na svijetu. U vrijeme smrti imao je oko 45 godina, bio je visok 158 cm i težio oko 50 kg.
 • kapa - Bila je izrađena od medvjeđe kože, a kao dodatak imala je kožni remen.
 • sjekira - Glava duljine 9,5 cm bila je izrađena od čistog bakra i spojena s drškom duljine 60 cm.
 • nogavice - Nosile su se kao hlače i bile su pričvršćene pojasevima od kože.
 • cipele - Potplatci su im bili napravljeni od kože smeđeg medvjeda, a gornji dio od kože jelena. Unutrašnjost je bila obložena slamom koja je služila kao izolacija.
 • pijuk - Mogao se koristiti u razne svrhe (npr. rudarstvo, krčenje šuma). Drška mu je bila umetnuta u rupu napravljenu u glavi sjekire.
 • glava pijuka - Bila je izrađena od bronce, imala je dva sječiva koja su se nalazila na suprotnim krajevima.
 • šuplja sjekira - Taj se napredan tip sjekire pojavio u kasnom brončanom dobu. Sjekira je imala sječivo trapezastog oblika i rupu (tuljac) nasuprot njemu, koja je služila za umetanje zaobljene drvene drške (ručice).
 • glava šuplje sjekire - Na rubovima šuplje glave sjekire postojao je mali prsten. Kroz njega bi se provuklo uže te bi se na taj način glava pričvrstila za dršku. Osim toga, omogućavao je međusobno povezivanje više sjekira u svežnjeve.
 • pijuk - Mogao se koristiti u razne svrhe (npr. rudarstvo, krčenje šuma). Drška mu je bila umetnuta u rupu napravljenu u glavi sjekire.
 • glava pijuka - Bila je izrađena od bakra, imala je rupe za dršku i dva sječiva koja su se nalazila jedno nasuprot drugome.
 • šuplja sjekira - Taj se napredan tip sjekire pojavio u kasnom brončanom dobu. Sjekira je imala sječivo trapezastog oblika i rupu (tuljac) nasuprot njemu, koja je služila za umetanje zaobljene drvene drške (ručice).
 • glava šuplje sjekire - Na rubovima šuplje glave sjekire postojao je mali prsten. Kroz njega bi se provuklo uže te bi se na taj način glava pričvrstila za dršku. Osim toga, omogućavao je međusobno povezivanje više sjekira u svežnjeve.
 • posuda - Brončana posuda spiralnog oblika, koja je dokaz naprednog umijeća obrade metala.
 • nakit - Karakteristične su za ovo razdoblje, spiralnog su oblika, izrađene od bronce. Koristile su se kao nakit ili ukras na odjeći.
 • sjekira - Ovo oruđe pojavilo se u kasnom željeznom dobu, a široku primjenu doživjelo je u drevnom Rimu. Koriste se i dandanas.
 • glava
 • drška
 • rupa za dršku
 • kaciga
 • sjekira
 • glava sjekire
 • mač

Animacija

Naracija

Povijest čovječanstva može se, na temelju materijala koje su ljudi iz određenog razdoblja obično koristili za izradu alata te tehnika kojima su se služili pri samoj izradi, podijeliti na arheološka razdoblja.
Za razliku od povijesnih razdoblja, arheološka razdoblja obično nisu jasno definirana i razlikuju se od područja do područja. Pregled razvoja određenog alata kroz povijest može nam dati jasnu predodžbu o razvoju samog čovječanstva.

Prvo arheološko razdoblje je kameno doba. Ono obuhvaća starije kameno doba (paleolitik), srednje kameno doba (mezolitik) i mlađe kameno doba (neolitik).

U starijem kamenom dobu predmeti su se izrađivali od grubo klesanog kamena. Najvažnije oruđe tog razdoblja bio je ručni klin.

U srednjem kamenom dobu javlja se tehnika brušenja i glačanja kamena, no fina obrada kamena pojavljuje se tek u mlađem kamenom dobu.

Jedno od najvažnijih oruđa tog razdoblja bila je sjekira od grubo glačanog kamena, u kojoj je bila napravljena rupa.

Nakon kamenog doba slijedila su razdoblja koja je obilježila upotreba različitih kovina. Na početku su se oruđa izrađivala od kamena i bakra, kasnije i od legure bakra, bronce, a potom i željeza.

U bakrenom dobu, eneolitiku, živio je ledeni čovjek, Ötzi, koji je već koristio predmete izrađene od bakra.

Prva bakrena slitina bila je kositrena (prava) bronca nastala dodavanjem kositra bakru. U kasno brončano doba šuplja je sjekira bila najčešće korišteno oruđe.

Arheološko razdoblje željezno doba započinje nakon brončanog doba i završava u vrijeme povijesnog razdoblja "srednji vijek". No, točno vrijeme i kontekst razlikuju se ovisno o kulturi i geografskom položaju. U ovom su razdoblju dominirali predmeti izrađeni od željeza. Za to je razdoblje karakteristična željezna sjekira koja i dandanas spada u najčešće korištene alate.

Povezani dodatci

Ledeni čovjek, Ötzi

Mumificirano tijelo Ledenog čovjeka je pronađeno u jednom glečeru u Alpama.

Neolitičko naselje

Kao posljedica neolitičke revolucije, ljudske zajednice su se nastanile i osnovale prva trajnija naselja u povijesti čovječanstva.

Paleolitksa špilja

Prve nastambe u povijesti čovječanstva pružaju nam mnogobrojne informacije o načinu života naših predaka.

Širenje Homo sapiensa na Zemlji

"Mudri čovjek" porijeklom iz Afrike, krenuo je na svoj put i redom je osvojio sve kontinente.

Arheološko nalazište: zemunica

Na velikim gradilištima često su otkrivena zanimljiva arheološka nalazišta.

Dolmen (hunebed)

Ovi dolmeni izgrađeni prije oko pet tisuća godina, nalaze se na području današnje Nizozemske.

Evolucija čovjeka

Mozak i lubanja prošli su značajne promjene tijekom ljudske evolucije.

Grad Ur (3. tisućljeće prije Krista)

Drevni grad smješten uz rijeku Eufrat bio je jedno od važnijih središta Sumera.

Megalitske kulture u Europi

Ove nekoliko tisuća godina stare građevine napravljene od ogromnih kamenih blokova tajanstveni su spomenici megalitske kulture.

Noina arka

Prema Bibliji, Bog je naredio Noi da izgradi veliku lađu kako bi spasio sebe, svoju obitelj i životinje od potopa.

Stonehenge (Velika Britanija, brončano doba)

Današnji znanstvenici mogu samo nagađati o tome što je širom svijeta poznata kamena građevina u Engleskoj iz brončanog doba predstavljala njenim graditeljima.

Vunasti mamut

Izumrli rod životinja iz porodice surlaša, u koju spadaju i slonovi. Pračovjek ih je često lovio.

Željezna industrija (početni stupanj)

U visokim pećima se iz željezne rude proizvodi sirovo željezo.

Željezna industrija (srednji stupanj)

Sirovo željezo proizvodi se od željezne rude u visokim pećima.

Egipatske piramide (Giza, 26. stoljeće prije Krista)

Piramide u Gizi jedino su netaknuto čudo Staroga vijeka koje je ostalo očuvano do današnjih dana.

Homo erectus

"Uspravni čovjek" koristio je alate i znao kako zapaliti vatru.

Zigurat (Ur, 3. tisućljeće prije Krista)

Zigurati su tipične terasaste piramide koje su se u drevnoj Mezopotamiji koristile kao hramovi.

Metali

Atomi metala tvore pravilnu rešetkastu strukturu.

Srednjevjekovna kovačnica

Rad kovača je bio jedan od prvih obrti u povjesti, koji je postao još važniji u srednjem vjeku.

Added to your cart.