Niša

Niša

U ekologiji, niša je termin koji opisuje život svih vrsta (kako se hrane, kakva im je uloga u hranidbenom lancu i kakav utjecaj imaju na ekosustav).

Biologija

Ključne riječi

fiziološka niša, ekološka niša, ekologija, stanovništvo, ekološke potrebe, optimum, konkurencija, Gause načelo, bilogija

Povezani dodatci

3D modeli

Fiziološka niša

 • minimalno
 • maksimalno
 • prvi faktor okoliša (npr. temperatura)
 • drugi faktor okoliša (npr. vlažnost)
 • treći faktor okoliša (npr. broj sunčanih sati) - U principu možemo koristiti koliko god želimo faktora okoliša no moramo imati na umu da nam je za prikaz podataka, ako uzmemo četiri faktora, potreban četverodimenzionalni koordinatni sustav. Tada je niša četverodimenzionalni hiperkuboid koji je nemoguće prikazati u trodimenzionalnom prostoru.
 • fiziološka niša - Područje n-dimenzionalnog prostora formiranog od n faktora okoliša unutar kojeg je osiguran cijeli niz uvjeta i resursa za opstanak i reprodukciju pojedinaca. Ovu nišu nazivamo i fundamentalnom nišom. Ovdje je populacija održiva ako nije prisutna konkurencija.

Kako bismo prikazali pojam fiziološke niše na osi dvodimenzionalnog koordinatnog sustava predstavit ćemo vrijednosti dvaju faktora okoliša - u ovom slučaju temperaturu i vlažnost. Pojedinci mogu preživljavati i reproducirati se unutar pravokutnog područja omeđenog minimalnim i maksimalnim vrijednostima, koje se naziva niša. Stoga je u ovom području populacija održiva.

Ako se u račun uzmu tri faktora okoliša niša se predstavlja kao kuboid. U principu možemo koristiti koliko god želimo faktora okoliša no moramo imati na umu da nam je za prikaz podataka, ako uzmemo četiri faktora, potreban četverodimenzionalni koordinatni sustav. Tada je niša četverodimenzionalni hiperkuboid koji je nemoguće prikazati u trodimenzionalnom prostoru.

Ekološka niša

 • minimalno
 • maksimalno
 • prvi faktor okoliša (npr. temperatura)
 • drugi faktor okoliša (npr. vlažnost)
 • treći faktor okoliša (npr. broj sunčanih sati) - U principu možemo koristiti koliko god želimo faktora okoliša no moramo imati na umu da nam je za prikaz podataka, ako uzmemo četiri faktora, potreban četverodimenzionalni koordinatni sustav. Tada je niša četverodimenzionalni hiperkuboid koji je nemoguće prikazati u trodimenzionalnom prostoru.
 • fundamentalna (fiziološka) niša - Područje n-dimenzionalnog prostora formiranog od n faktora okoliša unutar kojeg je osiguran cijeli niz uvjeta i resursa za opstanak i reprodukciju pojedinaca. Ovu nišu nazivamo i fundamentalnom nišom. Ovdje je populacija održiva ako nije prisutna konkurencija.
 • preklapanje niša - Može izazvati natjecanje i, prema Gaussovom načelu, jedna populacija može biti istisnuta u područje preklapanja.
 • realizirana (ekološka) niša - Područje n-dimenzionalnog prostora formiranog od n faktora okoliša. U ovom je području populacija održiva neovisno o prisustvu konkurencije. Ovo područje najčešće je manje of fiziološke niše jer je zbog konkurencije populacija istisnuta u dio fundamentalne niše.

Fiziološka niša područje je n-dimenzionalnog prostora formiranog od n faktora okoliša unutar kojeg je osiguran cijeli niz uvjeta i resursa za opstanak i reprodukciju pojedinaca. Ovu nišu nazivamo i fundamentalnom nišom. Ovdje je populacija održiva ako nije prisutna konkurencija. U prirodi, međutim, staništa obično naseljavaju nekoliko populacija koje su u međusobnoj interakciji i natječu se za određene resurse. Ovo nazivamo preklapanjem niša.

Prema Gaussovom načelu preklapanje niše ne može trajati dulje vremensko razdoblje. Populacije ili dijele jedno područje niše ili je jedna populacija istisnuta u područje preklapanja.

Realizirana niša područje je koje je rezultat interakcije među populacijama, a koje je uže od fundamentalne ili fiziološke niše. Realizirana niša nije određena samo fiziološkim potrebama pojedinaca populacije, nego i djelovanjem drugih populacija.

Načelo kompetitivne isključenosti u praksi nije apsolutno, postoji nekoliko slučajeva kada populacije sa sličnim potrebama koegzistiraju dulji vremenenski period.

Povezani dodatci

Slojevi šuma

Slojevi različnih šuma mogu se razlikovati.

Nacionalni parkovi u Mađarskoj

Na području Mađarske se nalazi deset nacionalnih parkova.

Evolucija čovjeka

Mozak i lubanja prošli su značajne promjene tijekom ljudske evolucije.

Slatkovodne ribe

Slatkovodne ribe su dio naše gastronomije.

Fotosinteza

Biljke su kadre od neorganskih tvari (ugljičnog dioksida i vode) napraviti organski šećer.

Usporedba jednosupnica i dvosupnica.

Jednosupnice i dvosupnice čine dvije velike skupine kritosjemenjača.

Added to your cart.