Način rada elektronskog mikroskopa

Način rada elektronskog mikroskopa

Animacija nam prikazuje konstrukciju i način rada elektronskog mikroskopa.

Tehnička kultura

Ključne riječi

elektronski mikroskop, mikroskop, raspon nanometra, sposobnost povećanja, elektronski pištolj, elektromagnetski, elektron, detektor, uzorak, razrješenje, valna duljina, preparat, presjek, magnetsko polje, virus, bakterija, povećanje, izum, izumi, tehnologija, bilogija

Povezani dodatci

Pitanja

3D modeli

Elektronski mikroskop

Mikroskop je instrument pomoću kojeg možemo vidjeti strukture koje se ne mogu vidjeti golim okom. Rezolucija mikroskopa određuje do koje se mjere neka struktura može povećati. Ta granična vrijednost kod svjetlosnih mikroskopa iznosi oko 0.2 mikrometra, što znači da nije moguće razlikovati točke koje su jedna od druge udaljene manje od 0.2 mikrometra. Što je manja valna duljina, to je veća rezolucija. Valne duljine vidljive svjetlosti imaju raspon od 0.4 do 0.8 nanometra. U elektronskim mikroskopima koristi se zraka elektrona, čije su valne duljine mnogo kraće od valnih duljina vidljive svjetlosti. Iz tog se razloga pri vrijednosti od 0.2 nanometra može postići oko tisuću puta veća rezolucija. Za usporedbu, navedena udaljenost tek je nešto veća od promjera atoma vodika, što znači da elektronskim mikroskopom možemo vidjeti i male molekule. Prvi elektronski mikroskop izrađen je 1931. godine, a izradili su ga Ernst Ruska i Max Knoll.

Rasterski elektronski mikroskop (REM)

Rasterski elektronski mikroskop kreira trodimenzionalnu sliku površine uzorka. Zraka elektrona uz pomoć zavojnica za skeniranje skenira površinu objekta koji se promatra pomičući se po njegovoj površini. Pritom može doći do raspršivanja elektrona po površini uzorka ili do stvaranja sekundarnih elektrona koji se emitiraju s površine uzorka. Količina jednih i drugih ovisi o kutu koji nastaje između zrake elektrona i površine uzorka. Detektorom se mjeri količina raspršenih i sekundarnih elektrona. Na temelju tih podataka računalo izrađuje sliku.

Transmisijski elektronski mikroskop (TEM)

Kao izvor elektrona u elektronskom mikroskopu služi elektronski top. Ta je zraka elektrona prema objektu promatranja usmjerena pomoću elektromagnetskih leća. U transmisijskom elektronskom mikroskopu zraka elektrona prodire kroz tanak sloj uzorka te pomoću elektromagnetskih leća stvara višestruko veću sliku. U uzorke se uvode teški metali- ioni teških metala u različitim se dijelovima uzorka vežu u različitoj mjeri. Ioni teških metala raspršuju zraku elektrona, što uzrokuje pojavu tamnijih dijelova na slici.

Naracija

Slike

Povezani dodatci

Prijenosno računalo

Prijenosnim računalima možemo priključiti najrazličitije periferije.

Precizna poljoprivreda

Animacija nam pokazuje uporabu moderne tehnike u poljoprivrede.

Kako funkcionira mobilni telefon?

Animacija nam pokazuje sklop i funkcioniranje mobilnog telefona.

Kako radi diferencijal?

Diferencijal dijeli pokretačku snagu među kotačima i omogućuje da se u zavojima okreću...

Kako funkcionira hladnjak?

Animacija nam pokazuje sklop i funkcioniranje hladnjaka.

Murano staklo

Ovaj grad, smješten na pet otoka, svjetski je poznat prvenstveno po proizvodnji stakla....

Proizvodnja papira

Papir je izumljen prije više od dvije tisuće godina.

Kako radi? - PET-CT

PET-CT omogućuje dobivanje vizualnih informacija o anatomskoj strukturi i funkcioniranju...

Added to your cart.