Nabiranje (napredni stupanj)

Nabiranje (napredni stupanj)

Lateralna sila pritiska uzrokuje nabiranje stjenovitih slojeva. Na taj način nastaju nabrane planine.

Geografija

Ključne riječi

na sklapanje, nabor, synclines, antiklinala, sinklina, naborano gorje, formiranje planina, tektonika ploča, sedimentni bazen, sediment, tektonska ploča, tlačna sila, stijena, planina, rock sloj, priroda, geografija

Povezani dodatci

3D modeli

Nabiranje

 • uspravan nabor
 • kos nabor
 • polegao nabor
 • potisnut nabor

Zamislite da smo u jednom morskom sedimentnom bazenu. Jedan na drugog se slažu različiti slojevi sedimenata. Sedimenti su plastični, jer sadrže mnogo vode i na njima se nalazi ogromna količina vode. Recimo da se taj sedimentni bazen nalazi na području gdje se tektonske ploče približavaju jedna do druge.
Tijekom približavanja tektonskih ploča djeluju lateralne sile pritiska, i to nasuprot jedna drugoj. Te lateralne sile uzrokuju nabiranje sedimentnih slojeva.
Tijekom nabiranja nastaju nabori, koji se sastoje od izbočenih dijelova antiklinale i uvučenih dijelova sinklinale.
Jako rijetko se događa da je jačina sile ista. Koliko je jača s jedne strane sila, toliko se bore više naginju, stoga nastaju kosi i polegnuti nabori.
Često se događa da se na utjecaj vrlo jake sile nabor toliko naginje da se odvoji od korjena i preklapa se na druge stijene. To se naziva zagnjurenim naborom.
Nabori se mogu redati jedan do drugoga ili jedan iza drugoga. Nabiranjem se oblikuju nabrane planine.

Definicije pojmova:

Nabiranje: Proces u zemljinoj kori koji nastaje na površini i u dubini na utjecaj lateralnih sila i koji oblikuje nabrane strukture.

Nabor: Osnovna jedinica nabrane strukture, sastoji se od antiklinale i sinklinale.

Nabrane planine: Strukturalna jedinica, koja je nastala tijekom sudara tektonskih ploča nabiranjem, na rubovima nekad približavajućih tektonskih ploča. Tijekom oblikovanja planine, materijal im se nabrao u bore.

Uspravan nabor

 • slojevi stijena
 • lateralna sila pritiska

Kos nabor

 • slojevi stijena
 • manja lateralna sila pritiska
 • veća lateralna sila pritiska

Zagnjuren nabor

 • slojevi stijena
 • manja lateralna sila pritiska
 • veća lateralna sila pritiska

Potisnut nabor

 • slojevi stijena
 • manja lateralna sila pritiska
 • veća lateralna sila pritiska

Animacija

 • lateralna sila pritiska
 • manja lateralna sila pritiska
 • veća lateralna sila pritiska
 • manja lateralna sila pritiska
 • veća lateralna sila pritiska
 • manja lateralna sila pritiska
 • veća lateralna sila pritiska
 • uspravan nabor
 • kos nabor
 • polegao nabor
 • potisnut nabor

Naracija

Lateralne sile pritiska koje djeluju na plastične stijene uzrokuju nabiranje stijena. Izbočeni dio bore naziva se antiklinalama, a uvučeni dio su sinklinale.

Ako su sile koje djeluju sa dvije strane jednake, nastaju uspravni nabori, njihova je os vertikalna.

Ako su sile koje djeluju na stijenu različite, nastaju kosi nabori, njihova se os blago naginje na jednu stranu.

Ako na stijenu djeluje sila koja je sa jedne strane mnogo jača od druge, nastaje polegnuti nabor, njegova je os približno vodoravna.

Ako je sa jedne strane znatno jača sila nego s druge strane, nabrana stijena se odvaja od korjena i preklapa se na jedan drugi sloj. Nabor koji na taj način nastaje, zove se zagnjureni nabor, potisuta površina može biti čak 100 km velika.

Nabrane planine su planinski lanac Alpa i Karpata.

Povezani dodatci

Bore (početni stupanj)

Strukturne jedinice litosfere nastale savijanjem, najčešće pod utjecajem bočnih sila. Na taj način dolazi do nabiranja planina.

Karta morskog dna

Na morskome dnu mogu se zapaziti rubovi litosfernih ploča.

Ledenjak (srednji stupanj)

Ledenjak je veliko postojano ledeno tijelo, formira se od snijega, te je u stalnom, usporenom kretanju.

Nabiranje (srednji stupanj)

Lateralna sila pritiska uzrokuje nabiranje stjenovitih slojeva. Na taj način nastaju nabrane planine.

Potres

Potres je jedna od prirodnih nepogoda nevjerojatne razorne moći.

Rasjed (početni stupanj)

Strukturna jedinica litosfere nastala izdizanjem, spuštanjem ili uzdužnim pomicanjem njezinih susjednih dijelova duž pukotina.

Rasjed (srednji stupanj)

Rasjed je pukotina u stijeni koja nastaje izdizanjem, spuštanjem ili uzdužnim smicanjem dijelova litosfernih ploča.

Tektonske ploče

Tektonske ploče se pomiču neovisno jedna od druge.

Torzijska vaga

Sila se može odrediti mjerenjem uvijanja torzijske niti u torzijskoj vazi.

Tsunami

Tsunamiji su izuzetno visoki valovi nemjerljive destuktivne moći.

Added to your cart.