NAD⁺, NADP⁺, NADPH

NAD⁺, NADP⁺, NADPH

NAD⁺ je koenzim koji ima važnu ulogu u kataboličkim procesima (razgradnji), dok je NADP⁺ koenzim kojima ima važnu ulogu u anaboličkim procesima (sintezi).

Biologija

Ključne riječi

NAD, NADP, NADPH, nikotinamid dinukleotid, nikotinamid-dinukleotid fosfat, nukleotid, prijenos elektrona, vodik transport, katabolički proces, katabolizam, anabolizam, koenzim, nikotinamid, adenin, fosfat, riboza, bilogija, biokemija, kemija

Povezani dodatci

3D modeli

Povezani dodatci

Enzimi

Enzimi su bjelančevine koje kataliziraju biokemijske procese u živim organizmima.

ATP, ADP

Adenozin trifosfat ili ATP je glavni izvor energije za stanicu

Koenzim-A

To je koenzim koji u određenim enzimskim reakcijama prenosi acetilnu skupinu.

Beta-D-riboza (C₅H₁₀O₅)

Bezbojna kristalna tvar koju nalazimo u nukleinskim kiselinama, koenzimima, nukleotidima i nukleozidima.

Fosforna kiselina (H₃PO₄)

Također se koristi kao dodatak prehrani, uklanjač kamenca i korozije.

Purin (C₅H₄N₄)

Heterociklički aromatski organski spoj, njegovi derivati ​​uključuju gvanin i adenin.

D-riboza (C₅H₁₀O₅)

Verzija riboze otvorenog lanca koju nalazimo u nukleinskim kiselinama, koenzimima, nukleotidima i nukleozidima.

Fosfat ion (PO₄³⁻)

Složeni ion, koji nastaje iz fosforne kiseline otpuštanjem protona.

Added to your cart.