Munja

Munja je naglo pražnjenje atmosferskog električnog naboja popraćeno bljeskom i snažnim zvukom, gromom.

Povezani dodatci

Tektonske ploče

Tektonske ploče se pomiču neovisno jedna od druge.

Kruženje fosfora

Fosfor je važna supstanca za živa bića, koja je na Zemlji u neprestanoj cirkulaciji.

Mediteranska klima

Sredozemnu klimu karakteriziraju suha, vruća ljeta i blage zime.

Toplinski pojasevi i klima na Zemlji

Zemlja je podijeljena na toplinske pojaseve i klimatska područja, što uvjetuje različite...

Zaštita prirodnih voda

Budući da je voda jedan od naših ključnih prirodnih resursa, moramo ju svim silama štititi.

Kruženje dušika

Atmosferski dušik vezan je bakterijama i koristi se u živim organizmima u obliku...

Tlo

Tlo je labavi, najgornji, plodni sloj Zemljine kore.

Kako se formira tlo?

Ova nas lekcija upoznaje s načinima formacije tla, njegovim sastavnicama te metodama zaštite.

Added to your cart.