Morska eksploatacija prirodnog plina (Norveška)

Plinska platforma Trol A je najveća morska platforma na svijetu: ima masu od 656 000 tona, visinu od 472 metara, nadvisuje morsku razinu za otprilike 170 metara.

Povezani dodatci

Suhi mlin (suvara)

Mlinski uređaji pokretani životinjskom (ili ljudskom) snagom u prvom redu su se koristili...

Vodenica

Mehaničke konstrukcije, koje su energiju vode pretvarale u iskoristive oblike energije,...

Heronova kugla (eolipile)

Eolipile se smatra prvim parnim strojem u povijesti, koju je konstruirao Heron iz...

Kako funkcionira solarna ćelija i solarni kolektor?

Sunčevu energiju možemo koristiti pomoću solarnih ćelija i kolektora.

Fuzijski reaktor

Fuzija atomskog jezgra je ekološki način dobivanja energije, imamo praktično neograničen...

Vodena turbina, generator

Pretvara kinetičku energiju vode u električnu energiju.

Vjetrenjača

Kinetičku energiju vjetra vjetrenjača pretvara u energiju, koja se može koristiti na više...

Added to your cart.