Molekularne vježbe II. (Polaritet)

Molekularne vježbe II. (Polaritet)

Zadatak za vežbanje polariteta molekula.

Kemija

Ključne riječi

molekula, polaritet molekule, polaritet veze, polaritet, polarni, dipol, dipolna molekula, nepolariziran, vježba, vježbanje, kemija

Povezani dodatci

Pitanja

  • Izeberite dipolnu molekulu.
  • Izaberite nepolarnu molekulu.
  • Odaberite molekulu koja sadrži polarnu vezu.
  • Odaberite molekulu koja sadrži nepolarnu vezu.

3D modeli

Povezani dodatci

Molekularne vježbe I. (Veze)

Zadatak za vežbanje tipova molekularnih veza.

Hidroksidni ion (OH⁻)

Složeni ion koji nastaje kada molekula vode otpusti proton.

Hipoklorit ion (OCl⁻)

Hipokloritni ioni nastaju kada se voda dezinficira s klorom.

Sapun

Masne kiseline sadrže polarne i apolarne dijelove molekula, te su pogodne za uklanjanje masnih mrlja.

Voda (H₂O)

Stabilni spoj vodika i kisika, neophodan za život. U prirodi se pojavljuje u sva tri agregatna stanja.

Added to your cart.