Molekula ulja

Molekula ulja

Trigliceridi koji sadrže nezasićene masne kiseline su na sobnoj temperaturi u tekućem stanju.

Kemija

Ključne riječi

molekula ulja, lipid, neutralna mast, triglicerid, biljno ulje, nezasićeni spoj, nezasićene masne kiseline, glicerol, esterna veza, oleinska kiselina, stearinska kiselina, palmitinska kisielina, kemija, organska kemija

Povezani dodatci

Molekula masti

Tri zasićene molekule masnih kiselina povezane s molekulom glicerola.

Oleinska kiselina (C₁₇H₃₃COOH)

Nezasićena monokarboksilna kiselina. Molekula sadrži dvostruku vezu u cis orijentaciji.

Palmitinska kiselina (heksadekanska kiselina) (C₁₅H₃₁COOH)

Bijela, voštana supstanca, karboksilna kiselina s vielikim brojem ugljika.

Stearinska kiselina (oktadekan-kiselina) (C₁₇H₃₅COOH)

Čvrsta, bijela tvar, sastavni dio biljnih ulja i životinjskih masti.

Glicerol (propan-1,2,3-triol) (C₃H₈O₃)

Triol koji se često koristi kao sastojak krema i masti.

Prijenos tvari kroz biomembranu

Animacija prikazuje proces aktivnog i pasivnog prijenosa kroz staničnu membranu.

Sapun

Masne kiseline sadrže polarne i apolarne dijelove molekula, te su pogodne za uklanjanje masnih mrlja.

Životinjska i biljna stanica, organele

U eukariotskoj stanici razvile su se brojne stanične organele.

Bakterije (kuglaste, štapićaste, zavojite)

Bakterije možemo podjeliti prema obliku stanice.

Added to your cart.