Molekula masti

Molekula masti

Tri zasićene molekule masnih kiselina povezane s molekulom glicerola.

Kemija

Ključne riječi

molekula masti, masnoća, neutralna mast, triglicerid, lipid, zasićeno, esterna veza, masna kiselina, palmitinska kisielina, stearinska kiselina, glicerol, životinjskog podrijetla, sapun, kemija, bilogija, biokemija

Povezani dodatci

3D modeli

Povezani dodatci

Bakterije (kuglaste, štapićaste, zavojite)

Bakterije možemo podjeliti prema obliku stanice.

Molekula ulja

Trigliceridi koji sadrže nezasićene masne kiseline su na sobnoj temperaturi u tekućem stanju.

Oleinska kiselina (C₁₇H₃₃COOH)

Nezasićena monokarboksilna kiselina. Molekula sadrži dvostruku vezu u cis orijentaciji.

Palmitinska kiselina (heksadekanska kiselina) (C₁₅H₃₁COOH)

Bijela, voštana supstanca, karboksilna kiselina s vielikim brojem ugljika.

Sapun

Masne kiseline sadrže polarne i apolarne dijelove molekula, te su pogodne za uklanjanje masnih mrlja.

Stearinska kiselina (oktadekan-kiselina) (C₁₇H₃₅COOH)

Čvrsta, bijela tvar, sastavni dio biljnih ulja i životinjskih masti.

Glicerol (propan-1,2,3-triol) (C₃H₈O₃)

Triol koji se često koristi kao sastojak krema i masti.

Životinjska i biljna stanica, organele

U eukariotskoj stanici razvile su se brojne stanične organele.

Prijenos tvari kroz biomembranu

Animacija prikazuje proces aktivnog i pasivnog prijenosa kroz staničnu membranu.

Added to your cart.