Molekula masti

Molekula masti

Tri zasićene molekule masnih kiselina povezane s molekulom glicerola.

Kemija

Ključne riječi

molekula masti, masnoća, neutralna mast, triglicerid, lipid, zasićeno, esterna veza, masna kiselina, palmitinska kisielina, stearinska kiselina, glicerol, životinjskog podrijetla, sapun, kemija, bilogija, biokemija

Povezani dodatci

3D modeli

Kuglice i palice

Masna molekula (tristearin) (C17H35COO) 3C3H5

Informacije

Molarna masa: 891.45 g / mol

Talište: 72 ° C

Gustoća: 0,862 g / cm3 (pri 80 ° C)

Svojstva

Masti (ili lipidi) su trigliceridi: esteri tri masne kiseline i glicerol. Masna molekula prikazana u ovoj animaciji je tristearin , u kojem su tri jedinice masnih kiselina molekule stearinske kiseline. Budući da je stearinska kiselina zasićena masna kiselina, tristearin je čvrsta na sobnoj temperaturi, dok biljne masti sadrže nezasićenu masnu kiselinu pa su tekućine. Tristearin se ne otapa u vodi, slabo se otapa u hladnom alkoholu i eteru, te se dobro otapa u benzenu i kloroformu.

Pojava i proizvodnja

Tristearin se javlja u krutim mastima životinja. Proizvodi se hidrolizom masti nakon čega slijedi esterifikacija.

Upotreba

Nekada se tristearin koristio za izradu svijeća. Masti se koriste kao hrana i u proizvodnji boja, proizvoda za njegu kože, kozmetičkih proizvoda, masnih alkohola i masnih kiselina .

Popunjavanje prostora

Naracija

Povezani dodatci

Bakterije (kuglaste, štapićaste, zavojite)

Bakterije možemo podjeliti prema obliku stanice.

Molekula ulja

Trigliceridi koji sadrže nezasićene masne kiseline su na sobnoj temperaturi u tekućem stanju.

Oleinska kiselina (C₁₇H₃₃COOH)

Nezasićena monokarboksilna kiselina. Molekula sadrži dvostruku vezu u cis orijentaciji.

Palmitinska kiselina (heksadekanska kiselina) (C₁₅H₃₁COOH)

Bijela, voštana supstanca, karboksilna kiselina s vielikim brojem ugljika.

Sapun

Masne kiseline sadrže polarne i apolarne dijelove molekula, te su pogodne za uklanjanje masnih mrlja.

Stearinska kiselina (oktadekan-kiselina) (C₁₇H₃₅COOH)

Čvrsta, bijela tvar, sastavni dio biljnih ulja i životinjskih masti.

Glicerol (propan-1,2,3-triol) (C₃H₈O₃)

Triol koji se često koristi kao sastojak krema i masti.

Životinjska i biljna stanica, organele

U eukariotskoj stanici razvile su se brojne stanične organele.

Prijenos tvari kroz biomembranu

Animacija prikazuje proces aktivnog i pasivnog prijenosa kroz staničnu membranu.

Added to your cart.