Mitoza

Mitoza

Mitoza je stanična dioba u kojoj nastaju dvije jednake stanice od kojih svaka ima 2n (diploidan broj) kromosoma kao i stanica iz koje su nastale.

Biologija

Ključne riječi

mitoza, stanična dioba, division of the nucleus, kromosom, kromatin, diploidna stanica, diploidne, međufaza, somatske stanice, kromatide, centromeru, DNK, citologija, bilogija

Povezani dodatci

3D modeli

Kromosomi

 • set majčinih kromosoma - Naše su somatske stanice diploidne, sadržavaju parove kromosoma u kojih je jedan u paru porijeklom od majke, a drugi od oca. Naše su gamete (spolne stanice) haploidne i sadrže samo jedan par kromosoma. Haploidni kromosomi sadrže 23 kromosoma. Somatske stanice sadrže 2X23=46 kromosoma dok gamete sadrže 23 kromosoma.
 • set očevih kromosoma - Naše su somatske stanice diploidne, sadržavaju parove kromosoma u kojih je jedan u paru porijeklom od majke, a drugi od oca. Naše su gamete (spolne stanice) haploidne i sadrže samo jedan par kromosoma. Haploidni kromosomi sadrže 23 kromosoma. Somatske stanice sadrže 2X23=46 kromosoma dok gamete sadrže 23 kromosoma.
 • centromera - Povezuje dvije sestrinske kromatide, sastoji se od proteina.
 • kromatide - Dvije sestrinske kromatide genetički su identične. Kada se diploidne stanice mitozom dijele nastale stanice kćeri također su diploidne ali njihovi kromosomi imaju samo jednu kromatidu. Ove kromatide se raspadaju i DNA se udvostručuje prije sljedeće mitoze. Kromosomi će u stanici imati dvije kromatide i ponovno će doći do diobe stanice.
 • diploidna stanica s dvije kromatide u kromosomima
 • dvije diploidne stanice s jednom kromatidom u kromosomima
 • stanica s podijeljenim kromosomima
 • udvostručavanje (replikacija) DNA u interfazi
 • stanica s udvostručenim (repliciranim) brojem kromosoma
 • mitoza

Mitoza

 • mitoza
 • centrosom - Kontrolira gibanje kromosoma tijekom stanične diobe. Sastoji se od dva ortogonalno položena cilindrična proteinska kompleksa, kratkih mikrotubula.
 • kromatin - Sastoji se od DNA i proteina te se od njega formiraju kromosomi.
 • diobeno vreteno - Sastoji se od mikrotubula koji povezuju centrosome i centomere kromosoma.
 • diploidna stanica s dvije kromatide u kromosomima
 • diploidna stanica s jednom kromatidom u kromosomima
 • stanica s podijeljenim kromosomima
 • udvostručavanje (replikacija) DNA u interfazi
 • stanica s udvostručenim (repliciranim) brojem kromosoma

Animacija

 • set majčinih kromosoma - Naše su somatske stanice diploidne, sadržavaju parove kromosoma u kojih je jedan u paru porijeklom od majke, a drugi od oca. Naše su gamete (spolne stanice) haploidne i sadrže samo jedan par kromosoma. Haploidni kromosomi sadrže 23 kromosoma. Somatske stanice sadrže 2X23=46 kromosoma dok gamete sadrže 23 kromosoma.
 • set očevih kromosoma - Naše su somatske stanice diploidne, sadržavaju parove kromosoma u kojih je jedan u paru porijeklom od majke, a drugi od oca. Naše su gamete (spolne stanice) haploidne i sadrže samo jedan par kromosoma. Haploidni kromosomi sadrže 23 kromosoma. Somatske stanice sadrže 2X23=46 kromosoma dok gamete sadrže 23 kromosoma.
 • centromera - Povezuje dvije sestrinske kromatide, sastoji se od proteina.
 • kromatide - Dvije sestrinske kromatide genetički su identične. Kada se diploidne stanice mitozom dijele nastale stanice kćeri također su diploidne ali njihovi kromosomi imaju samo jednu kromatidu. Ove kromatide se raspadaju i DNA se udvostručuje prije sljedeće mitoze. Kromosomi će u stanici imati dvije kromatide i ponovno će doći do diobe stanice.
 • diploidna stanica s dvije kromatide u kromosomima
 • dvije diploidne stanice s jednom kromatidom u kromosomima
 • stanica s podijeljenim kromosomima
 • udvostručavanje (replikacija) DNA u interfazi
 • stanica s udvostručenim (repliciranim) brojem kromosoma
 • mitoza
 • centrosom - Kontrolira gibanje kromosoma tijekom stanične diobe. Sastoji se od dva ortogonalno položena cilindrična proteinska kompleksa, kratkih mikrotubula.
 • kromatin - Sastoji se od DNA i proteina te se od njega formiraju kromosomi.
 • diobeno vreteno - Sastoji se od mikrotubula koji povezuju centrosome i centomere kromosoma.
 • diploidna stanica s dvije kromatide u kromosomima
 • diploidna stanica s jednom kromatidom u kromosomima
 • stanica s podijeljenim kromosomima
 • udvostručavanje (replikacija) DNA u interfazi
 • stanica s udvostručenim (repliciranim) brojem kromosoma

Naracija

Naše su somatske stanice diploidne, sadržavaju parove kromosoma u kojih je jedan u paru porijeklom od majke, a drugi od oca. Ovi kromosomi imaju dvije kromatide jer se njihova DNA prije stanične podjele udvostručuje. Dvije sestrinske kromatide su genetički identične. Kada se diploidne stanice mitozom dijele nastale stanice kćeri također su diploidne ali njihovi kromosomi imaju samo jednu kromatidu. Ove se kromatide raspadaju i DNA se udvostručuje prije sljedeće mitoze. Kromosomi će u stanici imati dvije kromatide i ponovno će doći do diobe stanice. Za razliku od mejoze u mitozi se za vrijeme procesa diobe broj kromosoma ne smanjuje.

Mitoza ima četiri faze. Prva faza je profaza u kojoj se kromatin kondenzira u kromosome. Udvostručeni centrosomi putuju na suprotne polove stanice, oblikuje se diobeno vreteno. Druga faza je metafaza u kojoj se jezgrina membrana raspada. Formira se diobeno vreteno. Kromosomi se raspoređuju duž ekvatorijalne ravni stanice. Treća faza je anafaza u kojoj se kromosomi kreću prema suprotnim polovima stanice. Mitoza završava četvrtom fazom, telofazom, u kojoj se stanica dijeli i stvara se stanična membrana (ovojnica). Mitozom nastaju dvije jednake stanice od kojih svaka ima 2n (diploidan broj) kromosoma kao i stanica iz koje su nastale.

Neke stanice u našem tijelu, kao na primjer živčane stanice, nemaju mogućnost diobe. Ostale stanice mogu se tijekom našeg životnog vijeka dijeliti nekoliko puta.

Stanični ciklus fino je podešen proces, a njegovi poremećaji mogu dovesti do nekontroliranog rasta stanica i stvaranja tumora.

Povezani dodatci

Životinjska i biljna stanica, organele

U eukariotskoj stanici razvile su se brojne stanične organele.

Mejoza

Mejoza je posebna vrsta diobe kojom se broj kromosoma reducira na polovinu i tako nastaju haploidne stanice gamete.

Organizacija genoma

Eukariotske stanice s jezgrama veličine svega nekoliko mikrona mogu sadržavati gotovo dva metra višestruko namotane DNA.

Prenatalni razvoj

Animacija prikazuje razvoj ljudskog zametka.

Životni ciklus mahovina i paprati

Ova animacija uspoređuje životne cikluse mahovina i paprati, pomažući razumijeti opći životni ciklus biljaka.

DNA

Nositelj genetskih informacija u stanici.

Added to your cart.