Migranti i izbjeglice

Migranti i izbjeglice

Animacija prikazuje suvremenu migracijsku krizu i probleme izbjeglica na nekoliko načina.

Povijest

Ključne riječi

izbjeglička kriza, migracija, putnik, Europska migracija kriza, kriza, emigracija, pravo na azil, imigracija, menekültek, humanitarni problemi, vjerski progon, bevándorlók, politički progon, izbjeglički kamp, suvremeno doba, društveni problemi, razvijene zemlje, zemlja u razvoju, oružani sukobi, gospodarske klime, statistika, zemlja domaćin, Zemlja izdavanja, dijagram, povijest, društvo, Europska Unija, Afrika, Azija, Srednji istok, Zapadna Europa, Europa

Povezani dodatci

3D modeli

Glavne rute

 • Europa
 • Afrika
 • Azija
 • Australija i Oceanija
 • Amerika
 • Atlantski ocean
 • Tihi ocean
 • Indijski ocean

Ured Visokog povjerenika Ujedinjenih naroda za izbjeglice tvrdi kako su izbjeglice osobe koje bježe iz svoje zemlje zbog oružanog sukoba ili nekog oblika progona. Zbog uzroka progona svoje zemlje, oni obično ne riskiraju povratak natrag. Prema Konvenciji Ujedinjenih naroda o izbjeglicama iz 1951. godine, izbjeglica je osoba koja "boravi izvan svoje zemlje državljanstva zbog progona na temelju rase, vjere, nacionalnosti ili pripadnosti određenoj društvenoj skupini ili političkom uvjerenju" (…).

Osobe koje su u bijegu iz svojih domova zbog oružanog sukoba, progona ili prirodne katastrofe, ali ostaju u zemljama podrijetla, nazivamo unutrašnjim izbjeglicama.

Migranti su ljudi koji napuštaju svoju zemlju radi boljeg života. Dakle, mogu se vratiti domovima ako žele.
Često ih nazivaju imigrantima. (Termin migracija znači kretanje stanovnika iz jednog područja u drugo područje.)

Razlika u motivima ovih postupaka između ove dvije grupe je velika. Pitanje migranata rješavaju nacionalne vlade zemalja prema vlastitim zakonima. Nasuprot tome, izbjeglice podliježu međunarodnom pravu.

Osnovan 1950. godine, UNHCR štiti i podržava izbjeglice i druge raseljene ili siromašne osobe. Ured je također dva puta dobio Nobelovu nagradu za mir (1954. i 1981.).

Na Zemlji postoje ustaljene migrantske rute kojima prolaze stotine tisuća izbjeglica i međunarodnih migranata iz godine u godinu.

Jedna od najprometnijih ruta u svijetu danas vodi preko Sredozemnog mora. Migranti i izbjeglice tom rutom žele doći u Europsku uniju iz afričkih i azijskih zemalja.
Vrlo je aktivna i jugoistočno-azijska ruta. Glavno odredište migranata i izbjeglica ove rute je Australija.

Prije pojave današnje europske migracijske rute, srednjoamerička ruta nesumnjivo je bila najpoznatija migracijska ruta na Zemlji. Bježeći od bijede i nasilja, mnogi ljudi napuštaju Meksiko i druge zemlje Srednje i Južne Amerike pokušavajući ući u SAD.

Međunarodna migracija

 • Indija
 • Meksiko
 • Rusija
 • Kina
 • Bangladeš
 • Pakistan
 • Ukrajina
 • Filipini
 • Sirija
 • Ujedinjeno Kraljevstvo
 • 15.580.000 ljudi
 • 12.340.000 ljudi
 • 10.580.000 ljudi
 • 9.550.000 ljudi
 • 7.210.000 ljudi
 • 5.940.000 ljudi
 • 5.830.000 ljudi
 • 5.320.000 ljudi
 • 5.010.000 ljudi
 • 4.920.000 ljudi

Svake godine se u javnosti objave brojni statistički podaci o međunarodnim migracijama. Naravno, jedan od najvažnijih i najinteresantnijih podataka je stvarni broj emigranata i imigranata.

Sudeći prema podacima studije iz 2016. godine 244 milijuna ljudi ili oko 3,3% stanovnika Zemlje ima status međunarodnog migranta. U animaciji su ovi podaci ilustrirani pomoću tri grafikona: dva dijagrama i globusa.

Prva grupa podataka prikazuje broj emigranata. Podaci iz 2015. godine pokazuju broj ljudi koji u to vrijeme nisu živjeli u svojim zemljema. (Iz tih razloga su ovdje pod općm pojmom "migrant" obuhvaćene sve osobe koje žive van svojih domova, kako izbjeglice, tako i ljudi koji privremeno, zbog posla žive u inozemstvu.)

Na dijagramu je crvenom bojom naglašeno 10 država sa najvećim brojem emigranata. Klikom na bilo koju od ovih zemalja prikazat će se naziv države, a na grafikonu će biti naglašen pripadajući obojeni stupac sa brojem emiganata. (Vertikalne podjele na grafikonu predstavljaju po 5 milijuna osoba.)

Drugi skup podataka pruža slične informacije, ali sa stanovišta ciljnih država; prikazuje broj imigranata u 2015. godini. (Vertikalne podjele na ovom grafikonu predstavljaju po 10 milijuna osoba.) Može se vidjeti da je u Sjedinjenim Američkim Državama 2015. godine živjelo gotovo 47 milijuna ljudi koji nisu rođeni u SAD.

Treći skup podataka je prikupljen povodom Međunarodnog dana migranata 2016. godine. Podatke su prikupile dvije organizacije koje se, između ostalog bave i pitanjima svjetske migracije (Ured za migracije i izbeglice te Jedinica za humanitarne informacije). Generalna skupština Ujedinjenih nacija je 2000. godine donijela odluku da se svake godine 18. prosnca obilježi Svetski dan migranata.

Klikom na bilo koji kontinent prikazan globusom, pojavit će se njegov naziv, a na dijagramu će se obojiti odgovarajući stupac sa odgovarajućim brojnim podacima i datumom njihove obrade. Vertikalne podele na ovom grafikonu predstavljaju po 20 milijuna osoba.

Unutarnje izbjeglice

 • Sirija
 • Kolumbija
 • Nigerija
 • Demokratska Republika Kongo
 • Sudan
 • Irak
 • Somalija
 • Turska
 • Srednjoafrička Republika
 • Pakistan
 • 6.500.000 ljudi
 • 5.700.000 ljudi
 • 3.300.000 ljudi
 • 2.963.700 ljudi
 • 2.426.700 ljudi
 • 2.100.000 ljudi
 • 1.100.000 ljudi
 • 953.700 ljudi
 • 935.000 ljudi
 • 746.700 ljudi

Ovaj dio animacije se bavi unutrašnjim izbeglicama, ljudima koji su zbog oružanih sukoba, progona ili prirodnih katastrofa prisiljeni da napuste svoje domove, ali ostaju živjeti unutar granica svoje zemlje.

Na globusu je crvenom bojom označeno 10 zemalja sa najvećim brojem ovakvih izbeglica (prema studiji koju su 2014. godine objavili Norveški savjet za izbjeglice i Centar za praćenje unutrašnjih migracija).

Klikom na datu državu prikazanu na globusu, pojavit će se njen naziv, a dijagram će prikazati pripadajući stupac sa odgovarajućim brojnim podacima i datumom njihove obrade. (Vertikalne podjele na ovom grafikonu predstavljaju po 2 milijuna ljudi.)

Na vrhu liste zapanjujućih podataka se nalazi Sirija sa 6,5 milijuna unutrašnjih izbjeglica.

Izbjeglice

 • Amerika - 803.500 ljudi
 • Europa - 1,6 milijuna ljudi
 • Afrika - 2,1 milijun ljudi (osim Sjeverne Afrike)
 • Bliski Istok i Sjeverna Afrika - 7,4 milijuna ljudi
 • Azija, Australija i Oceanija - 3,4 milijuna ljudi

Podaci o izbjeglicama koji napuštaju svoju zemlju mogu se grupirati na nekoliko načina.
Prvi prikaz prikazuje broj izbjeglica po tipičnoj regiji porijekla. Kliknite na zvjezdicu pored naziva regije kako biste vidjeli sliku regije. Podaci su uključeni u studiju UNHCR-a iz 2004. godine. Čak je više od 15 milijuna ljudi registrirano kao izbjeglice.

U sljedećem prikazu istaknuli smo šest zemalja koje su bile najvažniji izvor izbjeglica te godine. Kliknite na zvjezdicu iza naziva zemlje da biste pročitali relevantne brojke.

U trećem pogledu, boje zemalja koje primaju izbjeglice kategorizirane su u kategorije prema broju registriranih izbjeglica. Kategorije legende za relativno nove podatke (2015. ) mogu se pojedinačno onemogućiti ili onemogućiti.

Migrantska ruta

 • 1960.
 • 1970.
 • 1980.
 • 1990.
 • 2000.
 • 2010.
 • 5 M
 • 10 M
 • 15 M

Glavne izbegličke rute danas praktično formiraju globalnu mrežu puteva. Ako se približimo ovoj zamršenoj "paukovoj mreži", ona također otkriva smjer u kojem izbjeglice idu (prošireni kraj crvene linije označava ciljno područje). Prema statistikama UNHCR-a, gotovo 60 milijuna ljudi pobjeglo je iz svojih domova do kraja 2014. godine.

Grafikon uz globus prikazuje broj registriranih izbjeglica između lipnja 1951. i lipnja 2015., po godinama. (Podaci prije 1990-ih su nepotpuni.) Vertikalne osi grafikona prikazuju 5 milijuna ljudi. (Grafikon je izradio economist.com koristeći podatke UNHCR-a, NATO-a i Instituta za migracijsku politiku.)

U drugom pogledu, možemo vidjeti najvažnije rute za izbjeglice koje napuštaju Siriju, nedavno spomenuto područje porijekla.
Građanski rat izbio je 2011. u arapskoj zemlji na Bliskom istoku. Krvava borba ugrozila je živote mnogih ljudi. Od 23 milijuna ljudi stanovnika skoro pola, oko 11 milijuna ljudi, postalo je izbjeglicama. Od toga je 5 milijuna napustilo zemlju, a preostalih 6 milijuna prebačeno je na sigurnije mjesto unutar granica. Približno 1 milijun ljudi iz Sirije koji ulazi u Europu podnijeli su zahtjev za izbjegličkim statusom između 2011. i 2017. (dvije trećine u Njemačkoj i Švedskoj).

Afrički izbjeglički kampovi

U mnogim zemljama u Africi oružani sukobi se i danas događaju. Nekoliko krvavih građanskih ratova traje već godinama.
Značajan dio pogođenog stanovništva pokušao je (i pokušava) prijeći na sigurnije mjesto. Mnogi ostaju na teritoriju zemlje, dok drugi nalaze utočište na području susjedne zemlje. Tijekom proteklih desetljeća bilo je mnogo izbjegličkih kampova za smještaj izbjeglica u afričkim zemljama. U kampovima pod pokroviteljstvom Ujedinjenih naroda, uz potporu zaklada i humanitarnih organizacija, nastoje osigurati minimalne životne uvjete za izbjeglice koje tamo žive. Međutim, to je vrlo težak zadatak i ozbiljan izazov.

Većina ovih kampova je prenaseljena, a planirani smeštajni kapacitet je odavno prijeđen. Kampovi se svakodnevno bore sa nedostatkom pitke vode, nedostatkom hrane i problemima zdravstvene zaštite.

Darfur, zapadni dio Sudana je 2003. godine pogođen krvavim ratnim sukobima koji i danas traje. Čak i veoma oprezne procjene govore o 400.000 poginulih i 2 milijuna izbjeglih ljudi iz ovog područja koji su potražili zaštitu u Darfuru i okolnim zemljama.

Europska migracijska kriza

Europska izbjeglička kriza jedan je od najvećih humanitarnih problema našega vremena.

Politički i vjerski progoni, oružani sukobi i masa onih koji bježe od nemoguće ekonomske situacije te pokušavaju doći do teritorija Europske unije. (Problem se dodatno pogoršava zbog velikog broja migranata koji pokušavaju doći u Europu u nadi da će bolje živjeti.)

Glavni izvori izbjeglica su Bliski Istok, Sjeverna i Istočna Afrika te Središnja Azija. Da bi stigli do svog cilj migranti moraju preći Sredozemno more i Jugoistočnu Europu.

Povezani dodatci

Afrički izbjeglički logor (Darfur)

Zbog vojnog sukoba u Sudanu, milijuni ljudi moralo je pobjeći iz svojih domova.

Migracije naroda kroz povijest

Animacija nam prikazuje najveće migracije naroda kroz povijest od prapovijesti sve do danas.

Berlinski zid (1961-1989)

Simbol podijeljenosti i potlačenosti: zid nije raspolovio samo jedan grad, već je i raskinuo mnoge obitelji.

Geografske zanimljivosti - Društvo

Na našoj Zemlji možemo sresti bezbroj zanimljivosti vezanih za društvo i stanovništvo.

Političke i gospodarske organizacije

Prošlih desetljeća je nastalo više političkih i gospodarskih organizacija među zemljama svijeta.

Prometne mreže

Animacija prikazuje glavne zračne, vodene i kopnene puteve i prometna čvorišta.

Zemlje svijeta

Uz pomoć animacije se se možemo upoznati zemljama svijeta, njihovim glavnim gradovima i zastavama.

Kontinenti i oceani

Kopno na Zemlji podijeljeno je na kontinente između kojiih se nalaze oceani.

Added to your cart.