Metanski klatrat

Metanski klatrat

Čvrsta tvar nastala pri niskim temperaturama na dnu oceana Zemlje pod visokim tlakom.

Kemija

Ključne riječi

metan-hidrat, metan, plina hidrata, more, tundra, metan klatrat, supramolekularni, efekt staklenika, Permafrost, gori led, osnovna stanica, rešetkasti ustroj, kemija

Povezani dodatci

3D modeli

Elementarna ćelija

Pri normalnoj temperaturi i pritisku, metan je plin. Na relativno visokom tlaku i niskoj temperaturi nastaje kruti metanski klatrat. Također se naziva zapaljivim ledom.

Može se pojaviti na dnu mora, u smrznutom tlu tundre i na ledu Arktika. Na dnu nekih oceana pronađena su polja metanskih klatrata debela nekoliko stotina metara.

Sediment i ogromni pritisak vode iznad njega zadržavaju sustav metan-voda stabilnim, sve dok ne dođe do nagle promjene u uvjetima tlaka i temperature. Nagli pad tlaka ili porast temperature uzrokuje disocijaciju plinskog hidrata; metan ulazi u morsku vodu, a zatim u atmosferu.

Energija od 1 m³ metan klatrata iznosi 160-180 m³ metana. Količina metana vezana u metanskom klatratu je ogromna. Jedna Japanska tvrtka bila je prva koja je iskopala metan iz rezervi metanskog klatrata ispod oceana, 2013. godine. Danas iskop još nije učinkovit, niti ekonomičan, ali se može pretpostaviti da će energetski sektor u budućnosti skrenuti pozornost od sirove nafte do plinskih hidrata.

Kalotni model elementarne ćelije

Struktura rešetke

Kalotni model strukture rešetke

Naracija

Povezani dodatci

Metan (CH₄)

Prvi član homolognoga niza alkana.

Taljenje i zamrzavanje

Tijekom zamrzavanja stvaraju se vodikove veze između molekula vode što rezultira kristalnom strukturom.

Morska eksploatacija prirodnog plina (Norveška)

Plinska platforma Trol A je najveća morska platforma na svijetu: ima masu od 656.000 tona, visinu od 472 metara, nadvisuje morsku razinu za otprilike 170...

Naftna platforma

Na sredini čelične konstrukcije je duga cijev, koja buši dno mora, i traži ležišta nafte.

Otapanje klorovodika u vodi

Otopina klorovodika u vodi naziva se klorovodična kiselina.

Otapanje natrijevog klorida

Kuhinjska sol otapa se u vodi: polarizirane molekule vode oko iona stvaraju omotač.

Added to your cart.