Mejoza

Mejoza je posebna vrsta diobe kojom se broj kromosoma reducira na polovinu i tako nastaju haploidne stanice gamete.

Povezani dodatci

Klorofil

Klorofil je fotosenzitivni zeleni pigment koji se nalazi u biljkama. Apsorbira svjetlosnu...

Građa prokariotske i eukariotske stanice

U živome svijetu postoje dvije osnovne vrste stanica: prokariotska i eukariotska stanica

Virusi

Virusi se sastoje od proteinske ljuske i DNK ili RNK. Zaražene stanice reprogramiraju...

Prijenos tvari kroz biomembranu

Animacija prikazuje proces aktivnog i pasivnog prijenosa kroz staničnu membranu.

NAD⁺, NADP⁺, NADPH

NAD⁺ je koenzim koji ima važnu ulogu u kataboličkim procesima (razgradnji), dok je NADP⁺...

Enzimi

Enzimi su bjelančevine koje kataliziraju biokemijske procese u živim organizmima.

ATP, ADP

Adenozin trifosfat ili ATP je glavno unutarstanično skladište energije.

Životinjska i biljna stanica, organele

U eukariotskoj stanici razvile su se brojne stanične organele.

Added to your cart.