Mejoza

Mejoza

Mejoza je posebna vrsta diobe kojom se broj kromosoma reducira na polovinu i tako nastaju haploidne stanice gamete.

Biologija

Ključne riječi

mejoza, stanična dioba, diploidne, kromosom, reductional, haploidno, diploidna stanica, haploidne stanice sperme, haploidno jaje, oplodnja, gameta, spermna stanica, jaje, zigota, DNK, citologija, bilogija

Povezani dodatci

3D modeli

Povezani dodatci

Životinjska i biljna stanica, organele

U eukariotskoj stanici razvile su se brojne stanične organele.

Gamete

Zigota je stanica nastala oplodnjom, odnosno spajanjem ženske i muške gamete.

Mitoza

Mitoza je stanična dioba u kojoj nastaju dvije jednake stanice od kojih svaka ima 2n (diploidan broj) kromosoma kao i stanica iz koje su nastale.

Organizacija genoma

Eukariotske stanice s jezgrama veličine svega nekoliko mikrona mogu sadržavati gotovo dva metra višestruko namotane DNA.

Životni ciklus mahovina i paprati

Ova animacija uspoređuje životne cikluse mahovina i paprati, pomažući razumijeti opći životni ciklus biljaka.

Prenatalni razvoj

Animacija prikazuje razvoj ljudskog zametka.

Promjenjiva ameba

Jednostanični, heterotrofni organizmi, slatkovodni, s nepostojanim oblikom.

Razmnožavanje i razvoj kukaca

Postupna preobrazba, djelomična i potpuna preobrazba su uobičajeni tipovi metamorfoze u kukaca.

Added to your cart.