Kruženje vode (osnovna razina)

Kruženje vode (osnovna razina)

Voda na Zemlji nalazi se u neprekidnom stanju promjene. Ciklus vode uključuje sljedeće procese: isparavanje, stvaranje padalina, otapanje i zamrzavanje.

Geografija

Ključne riječi

ciklus, Kruženje vode, voda, promjena agregatnog stanja, isparavanje, padaline, rastapanje, smrzavanje, formiranje oblaka, Sunčevo zračenje, otjecanje, kiša, snijeg, oblak, hidrosfera, podzemne vode, površinske vode, rijeka, struja, more, ocean, topografija, planinski lanac, solarna energija, vlaga, Sunčeva svjetlost, podneblje, atmosfera, vodena para, vjetar, priroda, geografija

Povezani dodatci

3D modeli

Kruženje

 • sunčevo zračenje
 • isparavanje
 • kondenzacija
 • otapanje
 • zamrzavanje
 • otjecanje
 • nastanak oblaka
 • kiša
 • snijeg
 • prokapavanje

Voda na Zemlji neprekidno prolazi kroz promjene stanja, budući da joj se temperatura mijenja ovisno o promjeni mjesta i vremena. Energija za te promjene dolazi od sunčevog zračenja.

Pri apsorpciji topline led se topi; iz krutog stanja (led i snijeg) voda prelazi u tekuće (vodeno) stanje; naposljetku isparava, pretvarajući se u paru (vodena para).

Pri otpuštanju topline voda se pretvara u led; kondenzacija vodene pare dovodi do stvaranja oblaka i posljedično do kiše - ili snijega, u slučaju jače hladnoće.

Voda, koja pada na površinu, uglavnom se slijeva niz padine na površini, skupljajući se u potocima ili rijekama koje utječu u more. Ponekad voda prodrije ispod površine, nastavljajući svoj put kao podzemna voda, sve dok ne izbije na površinu kao izvor.

Objašnjenje procesa

 • sunčevo zračenje
 • isparavanje
 • kondenzacija
 • otapanje
 • zamrzavanje
 • otjecanje
 • nastanak oblaka
 • kiša
 • snijeg
 • prokapavanje

Reljefni presjek

 • more / ocean - Veliko tijelo slane vode.
 • jezero - Područje ispunjeno vodom, sa svih strana okruženo kopnom. Nije povezano s morima ili oceanima.
 • snježni pokrivač
 • potočić - Prirodni vodotok s najnižim prinosom vode.
 • rijeka - Prirodni vodotok koji utječe u nakošeno riječno korito.
 • pritok - Rijeka koja se ne izlijeva u more, već u veću rijeku.
 • vapnenački planinski lanac - Dio Zemljine površine koji se naglo uzdigao, čak i do 500 metara iznad razine mora.
 • podzemne vode

Naracija

Sunčeva energija zagrijava jezera i mora, uzrokujući isparavanje vode s površine i iz biljaka. Para se uzdiže u hladnije predjele atmosfere gdje se kondenzira i stvara oblake.

Kondenzacija se javlja na površini sitnih čestica prašine koje se nalaze u zraku. Oblaci mogu biti sačinjeni od kapljica vode i kristala leda. Vjetar odnosi oblake i vodenu paru prema tlu, gdje započinje formacija daljnjih oblaka. Kondenzirane kapljice vode počinju rasti; kad dosegnu veličinu koja im ne dopušta ostanak u zraku, spuštaju se na tlo u obliku kiše.

Kišni oblaci tamne su boje i zadržavaju se u niskim predjelima, dok olujni oblaci imaju oblik nakovnja. Pri temperaturama iznad 0°C, kiši, a pri temperaturama ispod 0°C, sniježi.

Dio padalina, u obliku kiše ili snijega, prodire u tlo, dok se preostali dio izlijeva u površinske vode. Rijeke odnose vodu u jezera i mora, vraćajući vodu na početnu točku, odakle iznova, pod djelovanjem sunčevog zračenja, započinje čitav proces.

Povezani dodatci

Kruženje vode u prirodi (srednji stupanj)

Voda na Zemlji nalazi se u neprekidnom stanju promjene. Ciklus vode uključuje sljedeće procese: isparavanje, stvaranje padalina, otapanje i zamrzavanje.

Onečišćenje voda

Industrija, poljoprivreda i gradovi glavni su izvori onečišćenja voda.

Podzemne vode

Podzemne vode i vodonosnici su vrste podzemnih voda.

Stanica za pročišćavanje otpadnih voda

Pročišćene otpadne vode se koriste u poljoprivredi i industriji.

Vodoopskrbni sustav

Vodoopskrbni sustav korisnicima osigurava pitku vodu odgovarajuće kakvoće.

Izmjena godišnjih doba (početni stupanj)

Godišnja doba javljaju se kao posljedica različitog nagiba vrtnje Zemljine osi zbog čega sunčeve zrake u različito doba godine padaju pod različitim kutevima.

Kako rijeke oblikuju reljef

Rijeke igraju važnu ulogu u oblikovanju Zemljine površine: uzrokuju eroziju, kao i nošenje i taloženje sedimenta.

Krški reljefni oblici (osnovni stupanj)

Reljefni krški obici dijele se na površinske i podzemne.

Ledenjak (početni stupanj)

Ledenjak je veliko postojano tijelo od leda, nastalo od snijega, koje se polako, neprekidno kreće.

Ledenjak (srednji stupanj)

Ledenjak je veliko postojano ledeno tijelo, formira se od snijega, te je u stalnom, usporenom kretanju.

Onečišćenje tla

Animacija prikazuje glavne izvore onečišćenja tla.

Onečišćenje zraka

Animacija nam prikazuje glavne izvore onečišćenja zraka: poljoprivreda, industrija, urbana naselja.

Planetarno kruženje zraka

Razlika u temperaturi između polova i ekvatora izaziva planetarno kruženje zraka, na koje utiče više čimbenika, između ostalog i okretanje Zemlje.

Sistem obrane od poplava

Zaštitni nasipi, a prilikom manjih bujica i privremeni nasipi garantiraju obranu protiv poplava.

Slojevi mora

Fizikalne osobine mora te flora i fauna mijenjaju se ovisno o dubini mora.

Usisna i potisna crpka

Usisna i potisna crpka pripadaju najjednostavnijim vodenim crpkama.

Vjetroelektrane

Vjetroelektrane pokretnu energiju vjetra transformiraju u električnu energiju.

Gejzir

Gejzir je termalni izvor na zemaljskoj površini koji povremeno izbacuje kipuću vodu i paru kao fontanu u zrak.

Kruženje dušika

Atmosferski dušik vezan je bakterijama i koristi se u živim organizmima u obliku različitih spojeva.

Kruženje fosfora

Fosfor je važna supstanca za živa bića, koja je na Zemlji u neprestanoj cirkulaciji.

Kruženje ugljika

Tijekom fotosinteze ugljik se ugrađuje u organske tvari, a tijekom disanja se oslobađa.

Added to your cart.