Kruženje kisika u prirodi

Kruženje kisika u prirodi

Kisik, koji je živim bićima neophodan za život, neprestano kruži unutar Zemljine atmosfere.

Geografija

Ključne riječi

kisik, ciklus, vulkanska aktivnost, disanje, sagorijevanje, proizvodnja energije, gorenje, fotosinteza, ugljični dioksid, ozon, kemijski vezani kisik, atmosfera, UV, razlagač, biljka, životinja, bilogija, geografija

Povezani dodatci

3D modeli

Kruženje kisika u prirodi

 • životinje
 • biljke
 • ultraljubičasto zračenje
 • ugljikov dioksid
 • atmosferski kisik
 • čovjek
 • vulkanska aktivnost
 • kisik koji se nalazi u sedimentima
 • raspadanje organizama: bakterije, gljive, crvi
 • ozon

Emisija

 • biljke
 • fotosinteza
 • atmosferski kisik

Stvaranje veza

 • životinje
 • atmosferski kisik
 • disanje
 • izgaranje ugljikohidrata
 • ugljikov dioksid
 • proizvodnja energije
 • čovjek
 • oksidacija vulkanskih plinova
 • izgaranje

Kruženje

Ljudska aktivnost

 • atmosferski kisik
 • proizvodnja energije
 • čovjek
 • izgaranje ugljikohidrata
 • ugljikov dioksid

Animacija

 • životinje
 • biljke
 • ultraljubičasto zračenje
 • ugljikov dioksid
 • atmosferski kisik
 • čovjek
 • vulkanska aktivnost
 • ozon
 • fotosinteza
 • izgaranje
 • razgradnja
 • disanje
 • atmosferski kisik
 • proizvodnja energije
 • čovjek
 • izgaranje ugljikohidrata
 • ugljikov dioksid

Naracija

Zrak sadrži 21% kisika, koji se javlja u obliku molekula kisika i ozona. Ozon nastaje iz molekula kisika, pod djelovanjem UV zračenja. Kisik ne nalazimo samo u zraku, već i u površinskim vodama koje sadrže dvostruko veće količine kisika nego sam zrak.
I u Zemljinoj kori nalaze se značajne količine kisika, kako unutar kemijskih veza, tako i u slobodnom obliku. Kisik je životinjama i ljudima neophodan za život i jedan je od preduvjeta za postojanje života.

Kisik je također potreban u procesu izgaranja i razgradnje organskih tvari; u industriji i prometu također se koristi u sve većim količinama. Velike količine ugljikovog dioksida u atmosferu mogu dospijeti vulkanskom aktivnošću, a u sklopu kemijskih veza i putem površinskih voda. Udio ugljikovod dioksida u atmosferi u posljednjih je 100 godina porastao za 40%, što je u najvećoj mjeri posljedica ljudske aktivnosti.

Izgaranjem i upotrebom kisika nastaje ugljikov dioksid koji se vraća natrag u zrak i vodu. Jedini način nadoknade iskorištenog kisika je fotosinteza, u kojoj iz ugljikovog dioksida nastaje kisik. Fotosintezu, osim biljaka, mogu vršiti i zelene alge, koje žive u vodi, te cijanobakterije.

Povezani dodatci

Ozonski omotač

Velika je važnost ozonskog omotača za život na Zemlji jer štiti od UV zračenja.

Kruženje dušika

Atmosferski dušik vezan je bakterijama i koristi se u živim organizmima u obliku različitih spojeva.

Kruženje fosfora

Fosfor je važna supstanca za živa bića, koja je na Zemlji u neprestanoj cirkulaciji.

Kruženje ugljika

Tijekom fotosinteze ugljik se ugrađuje u organske tvari, a tijekom disanja se oslobađa.

Kruženje vode u prirodi (srednji stupanj)

Voda na Zemlji nalazi se u neprekidnom stanju promjene. Ciklus vode uključuje sljedeće procese: isparavanje, stvaranje padalina, otapanje i zamrzavanje.

Fotosinteza

Biljke su kadre od neorganskih tvari (ugljičnog dioksida i vode) napraviti organski šećer.

Fotosinteza (osnovni stupanj)

Biljke posjeduju sposobnost pretvaranja anorganskih tvari (ugljikov dioksid i voda) u organski šećer.

Ozon (O₃)

Alotrop kisika, koji se sastoji od 3 atoma kisika.

Kisik (O₂) (srednji stupanj)

Bezbojan plin, bez mirisa, važan sastavni dio atmosfere, neophodan je za život na Zemlji.

Slojevi šuma

Slojevi različnih šuma mogu se razlikovati.

Added to your cart.