Kruženje kisika u prirodi

Kruženje kisika u prirodi

Kisik, koji je živim bićima neophodan za život, neprestano kruži unutar Zemljine atmosfere.

Geografija

Ključne riječi

kisik, ciklus, vulkanska aktivnost, disanje, sagorijevanje, proizvodnja energije, gorenje, fotosinteza, ugljični dioksid, ozon, kemijski vezani kisik, atmosfera, UV, razlagač, biljka, životinja, bilogija, geografija

Povezani dodatci

3D modeli

Povezani dodatci

Ozonski omotač

Velika je važnost ozonskog omotača za život na Zemlji jer štiti od UV zračenja.

Kruženje dušika

Atmosferski dušik vezan je bakterijama i koristi se u živim organizmima u obliku različitih spojeva.

Kruženje fosfora

Fosfor je važna supstanca za živa bića, koja je na Zemlji u neprestanoj cirkulaciji.

Kruženje ugljika

Tijekom fotosinteze ugljik se ugrađuje u organske tvari, a tijekom disanja se oslobađa.

Kruženje vode u prirodi (srednji stupanj)

Voda na Zemlji nalazi se u neprekidnom stanju promjene. Ciklus vode uključuje sljedeće procese: isparavanje, stvaranje padalina, otapanje i zamrzavanje.

Fotosinteza

Biljke su sposobne od neorganskih tvari (ugljikovog dioksida i vode) napraviti organski šećer.

Fotosinteza (osnovni stupanj)

Biljke posjeduju sposobnost pretvaranja anorganskih tvari (ugljikov dioksid i voda) u organski šećer.

Ozon (O₃)

Alotrop kisika, koji se sastoji od 3 atoma kisika.

Kisik (O₂) (srednji stupanj)

Bezbojan plin, bez mirisa, važan sastavni dio atmosfere, neophodan je za život na Zemlji.

Slojevi šuma

Slojevi različnih šuma mogu se razlikovati.

Added to your cart.