Kruženje fosfora

Kruženje fosfora

Fosfor je važna supstanca za živa bića, koja je na Zemlji u neprestanoj cirkulaciji.

Geografija

Ključne riječi

ciklus, fosfor ciklus, fosfatni ion, fosfati, guano, apatit, bijeli fosfor, Crveni fosfor, oplodnja, umjetno gnojivo, ljudska aktivnost, erozija, vulkanska aktivnost, vulkan, rudnik, sediment, tektonika, vodotok, biljka, životinja, ptica, čovjek, bilogija, geografija

Povezani dodatci

Fosfat ion (PO₄³⁻)

Složeni ion, koji nastaje iz fosforne kiseline otpuštanjem protona.

Fosforna kiselina (H₃PO₄)

Također se koristi kao dodatak prehrani, uklanjač kamenca i korozije.

Kruženje dušika

Atmosferski dušik vezan je bakterijama i koristi se u živim organizmima u obliku različitih spojeva.

Kruženje kisika u prirodi

Kisik, koji je živim bićima neophodan za život, neprestano kruži unutar Zemljine atmosfere.

Kruženje ugljika

Tijekom fotosinteze ugljik se ugrađuje u organske tvari, a tijekom disanja se oslobađa.

Kruženje vode u prirodi (srednji stupanj)

Voda na Zemlji nalazi se u neprekidnom stanju promjene. Ciklus vode uključuje sljedeće procese: isparavanje, stvaranje padalina, otapanje i zamrzavanje.

Bijeli fosfor (P₄)

Jedna od tri alotropske modifikacije fosfora.

Crveni fosfor

Jedna od alotropskih modifikacija fosfora.

Fosforov pentoksid (P₂O₅)

Kemijski spoj u obliku bijelog dima, nastaje prilikom paljenja fosfora na zraku.

Kruženje vode (osnovna razina)

Voda na Zemlji nalazi se u neprekidnom stanju promjene. Ciklus vode uključuje sljedeće procese: isparavanje, stvaranje padalina, otapanje i zamrzavanje.

Added to your cart.