Krški reljefni oblici (osnovni stupanj)

Krški reljefni oblici (osnovni stupanj)

Reljefni krški obici dijele se na površinske i podzemne.

Geografija

Ključne riječi

područje krša, krš, krški oblici, okršavanje, vapnenačka planina, vapnenačka spilja, spilja, krški izvor, stalaktit/stalagmit, ponikva, krško polje, vrtača, stijena, padaline, oblikovanje terena, priroda, geografija

Povezani dodatci

3D modeli

Površinski krški oblici

 • pukotine
 • ponor
 • dolina
 • škrape
 • pukotine
 • dolina
 • škrape
 • ponor
 • suha dolina
 • podzemni potok
 • jezero doline
 • potok
 • krški izvor

Definicije pojmova:

Krš: tip reljefa koji nastaje otapanjem topljivih, obično karbonatnih, stijena.

Krški reljefni procesi (okršnjavanje): procesi koji se javljaju na područjima koja su uglavnom građena od topljivog vapnenca i koja su nastala na i u stijenama koje su lako topljive u vodi i koje karakteriziraju mnogobrojne pukotine. Ti procesi nastaju kao rezultat djelovanja površinskih ili podzemnih voda, uslijed čega dolazi do otapanja stijena, ili kao rezultat erozije vode koja prodire kroz stijene.

Krški oblici: podzemni i površinski reljefni oblici nastali kao rezultat krških reljefnih procesa.

Dolina: površinski krški oblik; udubina nastala nastala na vapnenačkoj visoravni, koja je okruglog ili eliptičnog oblika.

Ponor: krški oblik koji vodi od površine prema dubini i čiji se okrugao otvor nalik lijevku kontinuiranim prodiranjem vode sve više produbljuje.

Špilja: podzemna šupljina nastala u stijeni, dovoljno velika da u nju stane jedna osoba.

Sige: Voda bogata kalcijem, koja kroz pukotine prodire (kaplje) u špilju, uzrokuje taloženje vapnenca, što dovodi do nastanka siga. Sige se javljaju u različitim oblicima.

Temeljni preduvjet za okršnjavanje je otapanje vapnenca.

Podzemni krški oblici

 • pukotine
 • pukotine
 • vapnenačka špilja
 • rascjep
 • stalagmit
 • stalaktit
 • stalagnat

Voda u vapnenačkim planinama

 • oborine
 • površinski tok vode
 • prodiranje
 • špiljski potok
 • špiljsko jezero
 • krški izvor
 • potok
 • otapanje
 • degradacija

Animacija

Naracija

Kisele kiše otapaju vapnenac koji zatim kroz pukotine u stijenama prodire u dubinu. Na površini, kao posljedica tog procesa, nastaju posebni reljefni oblici, kao primjerice doline ili škrape. S obzirom da kiša često ispere tlo, vapnenac se često nađe na samoj površini Zemlje.

Kontinuirani vodeni tokovi nisu uobičajeni za krški reljef, jer voda često prodire kroz rupe te nastavlja svoj tok kao podzemna voda. Voda niske pH vrijednosti djeluje kao otapalo, te formira podzemne špilje i prolaze, koji se mogu prostirati i na 2 do 5 razina međusobno povezane otvorima. Ukoliko masa podzemne vode drastično poraste, dolazi do nastajanja podzemnog jezera.

Voda bogata kalcijem, koja kroz pukotine prodire (kaplje) u špilju, uzrokuje taloženje vapnenca, što posljedično dovodi do nastanka siga. Sige se javljaju u različitim oblicima. Ovdje razlikujemo stalaktite (koji vise sa stropa špilje), stalagmite (koji se izdižu s poda špilje) te stalagnate (stupove). Na granici krškog reljefa podzemne vode prodiru na površinu, stvarajući pritom krški izvor.

Povezani dodatci

Podzemne vode

Podzemne vode i vodonosnici su vrste podzemnih voda.

Kruženje vode u prirodi (srednji stupanj)

Voda na Zemlji nalazi se u neprekidnom stanju promjene. Ciklus vode uključuje sljedeće procese: isparavanje, stvaranje padalina, otapanje i zamrzavanje.

Krška regija (srednji stupanj)

Udubine u kršu se dijele na nadzemne (ponikve, škrape, kamenice, doline, uvale, polja) i podzemne (špilje, jame). Česta uzvišenja su kukovi (strme stijene...

Nacionalni parkovi u Mađarskoj

Na području Mađarske se nalazi deset nacionalnih parkova.

Odsoljavanje morske vode

Pomoću odsoljavanja morske vode dobivamo pitku vodu.

Chichén Itzá (12. stoljeće)

Nekadašnji legendarni glavni grad majanskog-toltečkog carstva je bio smješten na području današnjeg Meksika.

Geografska obilježja

Animacija nam pokazuje važnije reljefne oblike, površinske vode i njihova obilježja.

Kruženje vode (osnovna razina)

Voda na Zemlji nalazi se u neprekidnom stanju promjene. Ciklus vode uključuje sljedeće procese: isparavanje, stvaranje padalina, otapanje i zamrzavanje.

Added to your cart.