Konformacije molekule etana

Molekula etana može da poprimi stabilnu otvorenu konformaciju.

Povezani dodatci

Viskoznost tekućina

Jeste li se ikada zapitali zašto med, u usporedbi s vodom, tako sporo otječe sa žlice?

Uvjeti za brzo sagorijevanje

Ovaj pokus pokazat će nam da gorenje nije moguće ako nisu prisutni svi navedeni elementi:...

Olovni akumulator

Elektrokemijski procesi, koji se odigravaju u olovnim akumulatorima, proizvode struju.

Gorivi članak

Gorivi članak osigurava ekološki prijateljsku električnu energiju proizvedenu kemijskom...

Talionica aluminija

U talionicama se od glinice elektrolizom proizvodi aluminij.

Egzotermna reakcija (promatranje)

Pri zagrijavanju, sumpor u prahu reagira s cinkom u prahu, otpuštajući pritom toplinu.

Raketa od praška za pecivo

Proizvodimo ugljikov dioksid uz pomoć natrijevog hidrogenkarbonata i limunske kiseline. To je...

Endotermna reakcija

Barijev hidroksid reagira s amonijevim nitratom, dok u isto vrijeme apsorbira toplinu iz njihova...

Added to your cart.