Klorofil

Klorofil

Klorofil je fotosenzitivni zeleni pigment koji se nalazi u biljkama. Apsorbira svjetlosnu energiju i tako igra važnu ulogu u fotosintezi.

Biologija

Ključne riječi

klorofil, Zeleni pigment, klorofila a, klorofil b, fotosinteza, porfirin prsten, pigment, kloroplast, pirol prsten, magnezijev ion, bilogija, biokemija, kemija

Povezani dodatci

3D modeli

Klorofil a

Klorofil a (C₅₅H₇₂O₅N₄Mg)

Informacije

Molarna masa: 893,50 g / mol

Talište: 153,2 ° C

Gustoća: 1.079 g / cm3

Proporcije

Klorofil je zeleni pigment u biljkama i igra veliku ulogu u fotosintezi. U klorofilnoj molekuli, četiri pirolna prstena tvore porfirinski prsten, koji zatvara magnezijev ion. Postoji nekoliko vrsta klorofila; najčešće varijante su klorofil a i b. Zelene biljke sadrže veću količinu klorofila a manju količinu klorofila b. Razlika između strukture dviju molekula je funkcionalna skupina vezana za ugljikov atom jednog od pirolnih prstenova; u klorofilu a, to je metilna skupina, dok je u klorofilu b to karbonilna skupina. Klorofil se dobro otapa u alkoholu, eteru i acetonu.

Pojava i proizvodnja

Klorofil je pigment koji igra vitalnu ulogu u fotosintetskim organizmima kao što su biljke, mahovine i određene bakterije.

Da biste dobili ekstrakt klorofila, možete slomiti svježe lišće koprive, operirati ih acetonom i filtrirati tekućinu. Ekstrakcija se također može izvesti iz suhog lišća.

Upotreba

Klorofil se koristi kao bojilo u prehrambenoj i kozmetičkoj industriji.

Klorofil a (model punog prostora)

Klorofil b

Klorofil a (C₅₅H₇₂O₅N₄Mg)

Informacije

Molarna masa: 907.5 g/mol

Talište: 125 °C

Proporcije

Klorofil je zeleni pigment u biljkama i igra veliku ulogu u fotosintezi. U klorofilnoj molekuli, četiri pirolna prstena tvore porfirinski prsten, koji zatvara magnezijev ion. Postoji nekoliko vrsta klorofila; najčešće varijante su klorofil a i b. Zelene biljke sadrže veću količinu klorofila a manju količinu klorofila b. Razlika između strukture dviju molekula je funkcionalna skupina vezana za ugljikov atom jednog od pirolnih prstenova; u klorofilu a, to je metilna skupina, dok je u klorofilu b to karbonilna skupina. Klorofil se dobro otapa u alkoholu, eteru i acetonu.

Pojava i proizvodnja

Klorofil je pigment koji igra vitalnu ulogu u fotosintetskim organizmima kao što su biljke, mahovine i određene bakterije.

Da biste dobili ekstrakt klorofila, možete slomiti svježe lišće koprive, operirati ih acetonom i filtrirati tekućinu. Ekstrakcija se također može izvesti iz suhog lišća.

Upotreba

Klorofil se koristi kao bojilo u prehrambenoj i kozmetičkoj industriji.

Klorofil b (model punog prostora)

Naracija

Povezani dodatci

Fotosinteza

Biljke su kadre od neorganskih tvari (ugljičnog dioksida i vode) napraviti organski šećer.

Životinjska i biljna stanica, organele

U eukariotskoj stanici razvile su se brojne stanične organele.

Cvijet

Animacija nam pokazuje strukturu tipičnog cveta.

Fotosinteza (osnovni stupanj)

Biljke posjeduju sposobnost pretvaranja anorganskih tvari (ugljikov dioksid i voda) u organski šećer.

Pirol (C₄H₅N)

Heterociklični aromatični spoj.

Usporedba jednosupnica i dvosupnica.

Jednosupnice i dvosupnice čine dvije velike skupine kritosjemenjača.

Zeleni bičaš

Bičaš je jednostanični organizam jednako sposoban na autotrofiju i heterotrofiju.

Added to your cart.