Kineska velika pagoda (Hangzhou, 12. stoljeće)

Kineska velika pagoda (Hangzhou, 12. stoljeće)

Budistička Pagoda šest harmonija nalazi se pored rijeke Qiantang.

Likovna umjetnost

Ključne riječi

pagoda, Hangzhou, šest Harmony, Budistički, Liuhe, Sung, zgrada, arhitektura, religija, crkva, Csientang, Kina, 12. stoljeće, izrađeno od drveta, vjerske građevine, Srednji vijek, kineski

Povezani dodatci

Pitanja

 • Hram koje vjere je pagoda Liuhe?
 • U kojoj državi se nalazi pagoda Liuhe?
 • Kada je građena pagoda Liuhe?
 • U kojem gradu se nalazi pagoda Liuhe?
 • Na obali koje rijeke je smješetena pagoda Liuhe?
 • Od koliko se vanjskih etaža sastoji pagoda Liuhe?
 • Od kojeg su materijala građeni zidovi pagode Liuhe?
 • Što znači izraz "Liuhe"?
 • Koje se od sljedećih ne ubraja u Šest harmonija?
 • Koje se od slijedećih ne ubraja u Šest harmonija?
 • Osim vjerske uloge koju je praktičnu funkciju imala pagoda?
 • Koja vladajuća kineska dinastija je (originalno) gradila pagodu Liuhe?
 • Kako se originalno zvao povijesni Buda?
 • Kada je živio povijesni Buda?
 • Na kojem području je živio povijesni Buda?
 • Odakle potječe naziv Kine?
 • Koje od sljedećih NIJE kineski izum?
 • U kojem je povijesnom razdoblju (originalno) građena pagoda Liuhe?
 • Kakav oblik ima poprečni presjek pagode Liuhe?
 • Kolika je trenutno visina pagode Liuhe?
 • Koliko unutrašnjih etaža ima pagoda Liuhe?
 • Kakve zgrade su bile pagode originalno?
 • Koji strukturni element se ne nalazi na svakoj etaži pagode?
 • Čime su prekrili nadstrešnice pagode Liuhe?
 • Od kakvog je materijala građen okvir nadstrešnice u pagodi Liuhe?

3D modeli

Pagoda šest harmonija

Budistička pagoda

Pavilon

Šetnja

Animacija

Naracija

Pagoda Liuhe nalazi se u Kini, u gradu Hanghzou.
Značenje kineskog naziva zgrade je Šest harmonija. Taj se izraz odnosi na jednu od najvažnijih ceremonija u budističkoj vjeri, u kojoj se pojavljuje harmonija neba, zemlje, istoka, zapada, juga i sjevera.

Tlocrt pagode Liuhe je osmerokutnog oblika i slično većini budističkih pagoda originalno je građena kao spomenik, najvjerojatnije služi kao spomen na ogromni poplavni val.
Pagoda je podignuta na obali rijeke Qiantang u 10. stoljeću, za vrijeme dinastije Sung.
Zatim su je tijekom sljedećih stoljeća više puta obnovili i proširili.

Građevina je vjerojatno ranije funkcionirala i kao svjetionik. Visina joj je 60 metara i sastoji se od 13 vanjskih etaža, dok je u unutrašnjosti oblikovano samo 7 etaža. Unutrašnji zidovi su građeni od opeke, a klaustari oko etaža i crijepom prekrivene nadstrešnice su izrađene od drveta.

Pagoda, čiji je oblik vrlo impozantan, a unutrašnjost bogato kićena, dobro se uklapa u red znamenitosti jednog od najljepših kineskih gradova.

Povezani dodatci

Administrativna podjela Kine

Animacija prikazuje najvažnije administrativne jedinice Kine.

Džunka

Džunka ima od jednog do pet jarbola. Uz visoke jarbole ima i veliku krmu te kosi oštri pramac, a upotrebljavana je za trgovačke i vojne namjene.

Giant panda

Let's learn about the bear species that became the symbol of species conservation.

Gradska vrata Sungnyemun (Seul, 14. stoljeće)

Gradska vrata Sungnyemun (Vrata uzvišenih ceremonija) je jedna od najpoznatijih građevinskih baština Seula.

Reljefni zemljovid Kine

Animacija nam pokazuje zemljopisne i vodopisne regije Kine.

Svjetske religije

Na geografsku raspodjelu svjetskih religija utječu povijesni događaji.

The Forbidden City (Beijing, 17th century)

The Forbidden City is one of the most magnificent and mysterious monuments of imperial China.

Dvorac Himeji

Japanski dvorac u blizini grada Osake je zbog boje zidova dobio nadimak "Bijela čaplja".

Kineski zid

Osnovni cilj složenog sustava obrambenih zidina bio je sprječavanje prodora nomadskih naroda sa sjevera.

Srednjovjekovni kineski car

Prvi čovjek kineskog carstva na Dalekom istoku bio je gospodar života i smrti.

Srednjovjekovni kineski vojnik

Opremu vojnika u drevnoj Kini sastojala se od jednostavnog, primitivnog oružja.

Torii (dveri) hrama Itsukushima

Tradicionalna japanska kapija stoji na ulazu u okrug svetišta.

Added to your cart.