Kako funkcionira plazma televizor?

Kako funkcionira plazma televizor?

Animacija nam pokazuje sklop i funkcioniranje plazma televizora.

Tehnička kultura

Ključne riječi

televizor s plazma zaslonom, televizija, plazma zaslon, piksel, miješanje boja, TV prijamnik, pretvarač, elektroda displeja, flourescentni sloj, zid piksela, širokokutni, daljinski upravljač, tehnologija, fizika

Povezani dodatci

3D modeli

Povezani dodatci

Kako funkcionira LCD ekran?

LCD ekran za oblikovanje slike koristi optičke osobine tekućih kristala.

Kako funkcionira televizija sa katodnim cijevima?

Animacija nam pokazuje sklop i funkcioniranje katodnih cijevi u televizoru.

Povijest televizora

Televizor je izumljen na početku 20. stoljeća, a postao je jedan od najomiljenijih načina zabave.

Daltonizam

Poremećaj prepoznavanja boja naziva se daltonizam.

Kako funkcionira perilica za rublje?

Animacija nam pokazuje sklop i funkcioniranje perilice za rublje.

Kako radi digitalni fotoaparat?

Animacija nam prikazuje kako radi digitalni fotoaparat.

Kako radi laserski pisač?

Animacija nam prikazuje kako radi laserski pisač.

Kinematograf (SAD, 1930-te godine)

U gradovima Sjedinjenih Američkih Država su od 1910-tih godina gradili veliki broj kinematografskih dvorana.

Prozirnost

Animacija nam daje objašnjenje na prozirnost i neprozirnost, na princip rendgenskog pregleda te svojstva materijala pri upijanju svijetla.

Refleksija i refrakcija svjetlosnog zraka.

Na plohi koja razdvaja dvije različite tvari u kojima je brzina vala različita, svjetlost se odbija ili lomi.

Sunce

Promjer Sunca približno je 109 puta veći od promjera Zemlje. Većinu njegove mase čini vodik.

Prvi fotoaparati (dagerotipija)

Dagerotipija je prvi fotografski proces, izumljen od strane francuskih pionira fotografije.

Telefon (Alexander Graham Bell)

Bell je 1876 izumio telefon, kojim je moguć prijenos ljudskog govora u obliku električnih impulsa.

Added to your cart.